Dostupnost informací o produktech pro koncového zákazníka

V říjnu proběhlo v Rotterdamu evropské setkání pracovníků regionální organizace GS1 in Europe. Hlavními tématy letošního fóra byla problematika dostupnosti informací o produktech pro koncového zákazníka, který chce být stále více a lépe informován. Významnými faktory prodeje se stávají nejenom mobilní technologie…

989Fórum je vždy příležitostí k bohaté diskusi o lokálních aktivitách jednotlivých členských organizací GS1 i o společných evropských projektech, o prezentaci jejich výsledků a o problematice, kterou je potřeba z pohledu standardní identifikace a datové komunikace v kontextu evropského trhu do budoucna řešit.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavními tématy letošního fóra byla problematika dostupnosti informací o produktech pro koncového zákazníka. Kromě mobilních technologií, jako jednoho z nejvýznamnějších faktorů úspěchu prodeje, také průzkumy ukazují, že počet přístupů k internetu dosáhl v letošním roce rekordního čísla 305 miliard! Lidé realizují až 20 % nákupů přes tablety a zhruba dalších 15 % k nákupu použije mobilní telefon. Navíc je jisté, že tato čísla porostou. 

Annick Mievis z belgické maloobchodní organizace Colruyt hovořila ve své prezentaci o nové strategii společnosti v oblasti řízení a zpracování dat. Uvedla, že zákazník je dnes svým způsobem expertem. Díky internetu má možnost srovnání nejenom cen, ale i informací o produktu, o jeho funkčnosti, vlastnostech a kvalitě. Proto se nesmí prodejci stát, že informace, které je schopen poskytnout on přímo na prodejní ploše, budou kvalitativně horší nebo jich bude méně, než je možno získat na internetu nebo sociálních sítích. Proto je pro obchodníka naprosto nejdůležitější správně řídit informace, spravovat data, mít jistotu, že data o produktech, která má k dispozici jsou pravdivá a nezkreslená.

Jako prioritu obchodníka z pohledu správy dat uvedla především efektivní výměnu dat s dodavateli, tak, aby byli schopni zacílit prodej podle potřeb zákazníka a aby samozřejmě byli schopni splnit veškeré požadavky EU legislativy. Standardy GS1 a hlavně datová synchronizace a řešení pro sdílení B2C dat jsou pro ně klíčovými nástroji k dosažení těchto priorit.

Zajímavý byl také příspěvek Stephena Springham, Senior Retail Analytika  společnosti PlanetRetail, který se zamýšlel nad kritérii pro udržitelný maloobchod. Poukázal na konflikt mezi udržitelným konceptem a rostoucí spotřebou: platí, že čím více spotřebujeme, tím větší bude ekonomický růst nebo platí, že čím více se dbát na snižování spotřeby, péči o životní prostředí a planetu, tím lépe bude fungovat ekonomika?