Datovou synchronizaci podpoří spolupráce společností GS1 Czech Republic a EDITEL CZ

GS1 Czech Republic Editel CZ s.r.o. potvrdili úzkou spolupráci v rámci rozvoje a propagace témat zaměřených na kvalitu kmenových dat a datovou synchronizaci na bázi standardů GS1 GDSN za účelem podpořit využívání služeb GS1 Datapool.cz (Powered by SA2Worldsync) v České republice.

GS1 Czech Republic, nejvýznamnější organizace zabývající se implementací globálních standardů na českém trhu s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti logistických a dodavatelsko-odběratelských procesů, a to i na mezioborové úrovni a Editel CZ s.r.o., lídr a poskytovatel špičkových řešení a služeb v oblasti elektronické výměny dat (EDI), elektronické fakturace a projektů B2B integrace obecně, člen GS1 Austria Group a certifikovaný partner IBM pro softwarovou podporu produktů řady IBM Sterling Integration, potvrdili úzkou spolupráci v rámci rozvoje a propagace témat zaměřených na kvalitu kmenových dat a datovou synchronizaci na bázi standardů GS1 GDSN za účelem podpořit využívání služeb GS1 Datapool.cz (Powered by SA2Worldsync) v České republice.

Cílem spolupráce je zpřístupnit kvalitní a dostupné technologické řešení, profesionální zázemí a metodicko-technickou podporu pro rozvoj datové synchronizace jakožto dalšího důležitého milníku v oblasti rozvoje EDI, automatizace a efektivity dodavatelsko-odběratelského řetězce na českém trhu. Společným zájmem obou společností je zajistit profesionální obchodní, konzultační a technologickou podporu pro GS1 Datapool.cz.

GS1 Datapool (Powered by SA2Worldsync) splňuje nejvyšší mezinárodní standardy pro datovou synchronizaci a nabízí dostupné řešení pro společnosti všech velikostí s různou úrovní automatizace a informačních systémů. V rámci spolupráce obě společnosti zajistí maximální míru podpory všemi svými prostředky a zkušenostmi tak, aby toto řešení umožnilo dosažení plné integrace v podobě M2M (machine-to-machine), stejně tak řešení prostřednictvím webového rozhraní a vstupních MS-Excel formulářů.

GS1 Czech Republic a Editel již společně dvě dekády zastávají roli průkopníků v oblasti automatizace a optimalizace obchodně dodavatelského řetězce. Tento projekt je potvrzením společného úsilí přinést na český trh pokrokové řešení, které pomůže naplnit další významný krok ke zkvalitňování dat a automatizaci výměny obchodních informací v obchodě a logistice.

Věříme, že tato společná iniciativa pomůže posunout Českou republiku mezi lídry v prosazování cílů a zásad informační společnosti, ke kterým se zavázala v rámci evropských institucí, a dosažení cílů ECR pro efektivnější dodavatelsko-odběratelský řetězec.