Datová synchronizace (GDSN) v plném proudu!

Termíny školení na datovou synchronizaci a datovou kvalitu pro dodavatele společnosti Globus jsou již stanoveny, čímž se tento úspěšný projekt dostává do své další fáze.

Součástí školení je vysvětlení základů Systému GS1, zejména čárových kódů, pravidel měření produktů, pravidel přidělování GTIN, pravidel pro tvorbu hierarchií balení a standardů pro datovou synchronizaci. Na konci školení je ve stručnosti představen elektronický katalog, prostřednictvím kterého bude zajištěn přenos kmenových dat do Globusu.

Cílem školení je, aby byl dodavatel schopen připravit kmenová data v takové kvalitě, aby je mohl sdílet přes síť globální datové synchronizace s Globusem, ale i s dalšími obchodními řetězci.

První dodavatelé Globusu se již zúčastnili dvou termínů školení, z důvodu velkého zájmu dodavatelů jsou vypsány další na 12. 5., 19. 5. a 1. 6. vždy od 10:00 do 14:30 v GS1 Czech Republic. Na školení je možné se přihlásit na stránkách GS1 Akademie. Více informací lze také získat na e-mailové adrese info@GS1datapool.cz.