Clavis – nový partner pro zvyšování kvality dat

Každá členská organizace GS1 bude moci poskytovat služby kontroly kvality dat. Pilotní projekty úspěšně realizovaly GS1 Belgilux, Italy a UK. Globální organizace GS1 navázala spolupráci se společností Clavis Technology. Na základě partnerství s předním světovým poskytovatelem cloudových řešení pro e-commerce intelligence a služeb pro monitoring kvality dat bude moci každá licencovaná členská organizace GS1 nabízet kontrolu kvality kmenových dat.

93100457Globální organizace GS1, správce systému nejrozšířenějších standardů se zaměřením na zvyšování efektivity globálních dodavatelsko-odběratelských řetězců na světě, navázala spolupráci se společností Clavis Technology. Na základě partnerství s předním světovým poskytovatelem cloudových řešení pro e-commerce intelligence a služeb pro monitoring kvality dat bude moci každá licencovaná členská organizace GS1 nabízet kontrolu kvality kmenových dat.

E-commerce a potřeba kvalitních dat

Kvalitní produktové informace jsou základem efektivní a bezpečné obchodní spolupráce. V současném světě obchodu, jehož hlavním trendem je zvýšená transparentnost, znamenají špatné produktové informace významné riziko ztráty zisků a důvěry spotřebitelů. Kvalita dat je zvláště důležitá v oblasti složení potravin a bezpečnosti produktů.

„Globální dodavatelské řetězce se vždy musely opírat o přesné a důvěryhodné údaje. Ovšem v poslední době v souvislosti s dramatickým nárůstem objemu transakcí v oblasti e-commerce potřeba vysoce kvalitních kmenových dat dále posílila,“ vysvětluje Miguel Lopera, prezident GS1. „Společná iniciativa se společností Clavis Technology nám umožní účinněji zajišťovat vyšší kvalitu produktových dat, což je jedním z hlavních pilířů činnosti GS1.“

První krok – objektivní pohled na kvalitu stávajících dat

„Členským organizacím GS1 toto partnerství pomůže dosáhnout pevné vedoucí pozice při vytváření postupů zaměřených na kvalitu dat a udržování vysoké úrovně kvality dat v maloobchodních dodavatelských řetězcích,“ reagoval Garry Moroney, generální ředitel společnosti Clavis Technology. „Spolupráce poskytne rámec a nástroje pro rozvoj služeb monitoringu kvality dat, které bude možné přizpůsobit potřebám kterékoliv členské organizaci GS1.“

Příklady úspěšné spolupráce pocházejí ještě z doby před oznámením zahájení spolupráce na globální úrovni: Clavis Technology realizoval pilotní projekty se členskými organizacemi GS1 v Belgii, Lucembursku, Itálii a Velké Británii. Ve všech těchto projektech se podařilo identifikovat a vyřešit mnoho problémů spojených s kvalitou kmenových dat.

„Prvním krokem, který musí každá firma učinit, pokud chce dosáhnout kvalitních dat, je získat objektivní pohled na kvalitu těch stávajících,“ uvedl Malcolm Bowden, prezident oddělení GS1 Global Solutions. „Clavis prostřednictvím softwarového nástroje poskytuje okamžitý přehled hlavních problémů. Pilotní projekty ukázaly silný potenciál, který má dané řešení v naší strategii v oblasti kvality dat.“

Spolupráce se společností Clavis Technology umožňuje jakékoliv členské organizaci GS1 zahájit poskytování služeb v oblasti monitorování kvality dat uživatelů Systému GS1.