Štítek

Company Prefix a povinnosti uživatelů Systému GS1

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Systém GS1 vděčí za své plošné rozšíření mimo jiné i faktu, že je jediným identifikačním systémem, který zaručuje globální jednoznačnost přidělených čísel. Přitom lze s nadsázkou říci, že známé rčení „v jednoduchosti je síla“ platí v případě Systému GS1 zcela stoprocentně.

Více

Datová synchronizace klepe na dveře! V praxi ověřené schéma

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

V době překotně se rozvíjejícího globálního obchodu, zejména po intenzivním nástupu asijských zemí a zejména Číny v závěru minulého století, se jednoznačně potvrdila obecná potřeba standardů, využití jakéhosi univerzálního, společného obchodního jazyka, který umožňuje dostatečnou efektivitu daných logistických operací. Co je však platná možnost vysoké rychlosti toku informací a optimalizace příslušných toků materiálových, pakliže kmenová data příslušející obchodovaným produktům nejsou bez závad? Jak zabezpečit, aby v procesu využívaná, mezi partnery často vyměňovaná data byla dokonale zabezpečená a perfektní?

Organizace GS1 má řešení. Jedná se o nástroj nazývaný GDSN (Global Data Synchronization Network), síť

Více

Datová synchronizace klepe na dveře! Trh si vynucuje přesnost dat

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Potřeba synchronizovat kmenová data se objevila již koncem 80. let minulého století, kdy začaly vznikat první elektronické katalogy.Tehdy však šlo spíše o lokální katalogy pro určitý segment výrobků nebo synchronizaci dat na konkrétním národním trhu bez definovaných pravidel. Tím, že do procesu synchronizace byly většinou zapojeny globální firmy, a to jak na straně řetězců, tak i dodavatelů, začaly se stále častěji objevovat požadavky na výměnu dat mezi různými katalogy.

Více