Česká republika

Nový systém školení

V letošním roce se organizace GS1 Czech Republic rozhodla zahájit reorganizaci výukového programu podle aktuálních trendů moderního vzdělávání dospělých. S tím souvisejí také úpravy jednotlivých školení.
Více Nový systém školení

Více

Informace z GS1 Czech Republic

Výbor GS1 Czech Republic pracuje v tomto složení: prezident GS1 Czech Republic Jaroslav Camplík a viceprezident Pavel Moravec z Nestlé Česko, David Piškanin, člen představenstva HOPI HOLDING za sektor logistiky, Jan Příhoda ze společnosti Kodys za poskytovatele technických a technologických služeb a Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement ze skupiny výrobců. Obchodní společnosti ve Výboru zastupují Milan Strieženec za Ahold CR a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR; Michal Weirich, výkonný ředitel společnosti Weleda pro Českou a Slovenskou republiku, reprezentuje kosmetický sektor.

Více

Od malého řeznictví k velkému byznysu

Jaké důležité výhody nabízí Systém GS1 v oblasti prodeje masných výrobků a uzenin? Zajímavou případovou studii přináší sesterská organizace GS1 Austria: Implementace standardů GS1 pomohla lokální masně z Vídně k rozšíření sortimentu produktů a především počtu klientů. Standardy pro sledovatelnost a sdílení kmenových dat firmě Horvath přivedly nové zákazníky z oblasti gastro i důležitého partnera ze segmentu cash and carry.

Více

FAQ: Nejčastější dotazy ze sektoru čerstvého zboží

Vydání časopisu INFO859, které právě držíte v ruce, je věnováno především sektoru čerstvých potravin. I proto jsme v rubrice zaměřené na nejčastěji kladené dotazy uživatelů Systému GS1 vybrali frekventované otázky z této oblasti.

Více

Z činnosti Česko-Slovenské iniciativy ECR

Výroční konference Česko-Slovenské iniciativy ECR se uskutečnila na začátku dubna v prostorách a s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky konference přivítal Torben Emborg, CEO Nestlé Česko a spolupředsedající iniciativy ECR. Ve svém vystoupení zdůraznil potřebu širší spolupráce a připravenosti jak na straně dodavatelů, tak obchodníků.

Více

INTERVIEW: Anna Linhartová, REWE GROUP ČR

Před čtyřmi roky zahájil maloobchodní řetězec Billa spolupráci s regionálními dodavateli. Na dvě stě lokálních výrobců dodává své produkty do typických regálů v programu Billa regionálně. Jsou tito partneři technologicky připraveni pro moderní způsoby sběru a sdílení dat? Jak jim může pomoci standardizační organizace GS1 Czech Republic? Více v našem rozhovoru Anna Linhartová, vedoucí category managementu a nákupního oddělení čerstvých potravin ve společnosti REWE GROUP Česká republika.
Více INTERVIEW: Anna Linhartová, REWE GROUP ČR

Více

Zalistování produktů stojí stovky hodin ročně

GS1 Czech Republic ve spolupráci s poradenskou společností EY Česká republika na začátku roku 2019 zmapovala proces zalistování nového rychloobrátkového zboží v ČR se zvláštním zřetelem na související výměnu produktových kmenových dat. Zástupci osmi významných dodavatelů a obchodních řetězců odpovídali v detailním osobním rozhovoru a 170 dodavatelů ze sektoru potraviny, nápoje a drogerie vyplnilo online dotazník.
Více Zalistování produktů stojí stovky hodin ročně

Více

Potenciál EDI není zdaleka plně využíván

Využívání elektronické výměny dat na tuzemském trhu z převážné většiny vychází ze zaběhnutých modelů papírové komunikace, kterou EDI „pouze“ elektronizuje. EDI však nabízí nové koncepty, které v klasické papírové nebo případně e-mailové formě nebylo možné realizovat. Spadá sem například výměna pravidelných přehledových reportů, které jsou na straně odesílatele automaticky generovány a na straně příjemce mohou být automatizovaně zpracovávány a vyhodnocovány.
Více Potenciál EDI není zdaleka plně využíván

Více

Strana: 1/14« První stranaPředchozí strana1234Následující stranaPoslední strana »