Tabáková směrnice z pohledu globálních standardů GS1

Globální standardizační organizace GS1 se od již roku 2015 aktivně zapojila do příprav evropské směrnice pro sledovatelnost tabákových výrobků. Zdálo by se tedy logické, že se standardy GS1 budou pro jedinečnou identifikaci tabákových výrobků v rámci nově zaváděného systému využívat. Přesněji řečeno i nadále využívat. Standardy Systému GS1 jsou totiž aktuálně zcela rutinně využívány jako externí identifikace veškeré produkce v celé šíři sortimentu i hierarchie balení, tedy od jednotlivých krabiček přes skupinová balení, kartony až po palety.

Serializované globální číslo obchodní položky

Z pohledu standardů GS1 by se ostatně nejednalo o první případ použití. Standardy se uplatnily již při podpoře povinné sledovatelnosti vybraných potravin, nápojů, léků a nově se připravuje také využití v oblasti značení zdravotnických prostředků či přípravků na ochranu rostlin. Zajištění serializace jednotlivých produktů také není nic nového. Serializovaný GTIN, tzv. SGTIN, se využívá v mnoha nejrůznějších řešeních. Jedná se o klasicky přidělené identifikační číslo produktu doplněné sériovým číslem, které je zpravidla systémově generováno. Rovněž z pohledu průmyslu a obchodu by se nejednalo o žádnou radikální změnu. Výrobci a často i distributoři tabákových výrobků jsou tradičními uživateli Systému GS1. Na krabičkách i skupinových baleních cigaret jsou již řadu let standardní lineární čárové kódy, které nesou buďto osmimístný nebo třináctimístný GTIN. Přes ty-to kódy jsou produkty samozřejmě také prodávány v celé maloobchodní síti. U větších obchodních balení je využíván kód GS1-128, který umožňuje kódovat i další doplňkové informace ke konkrétnímu balení, například šarži.

Globální organizace GS1 připravila pro uživatele komplexní nástroj pro podporu všech požadavků tabákové směrnice. Byl vyvinut generátor sériových čísel a vypracována dokumentace pro identifikaci nejenom produkce samé, ale také dalších subjektů a objektů, které bude nutno do velmi komplexního systému sledovatelnosti zahrnout. Bude potřeba identifikovat jednotlivé výrobce, jejich provozy a strojní vybavení, distributory, obchodníky a jejich vybavení. Pro tyto účely je optimálně využitelné tzv. globální lokalizační číslo (GLN), které má minimálně ve své základní, primární verzi přiděleno každý uživatel Systému GS1. Tedy přinejmenším všichni výrobci, ale i velká část obchodníků a distributorů. Výhodou GLN je, že je možno jej ze základního formátu dále generovat na jakékoliv organizační či provozní jednotky v rámci dané organizace, přičemž je vždy dodržena mezinárodní jednoznačnost a interoperabilita každého takto přiděleného GLN.

GS1 identifikační klíče pro výrobní linky a další vybavení

Standardní identifikační strukturu má Systém GS1 také pro identifikaci veškerého strojního vybavení v rámci každého uživatele. I zde je díky jednoznačnému identifikátoru zaručeno, že z každého identifikačního čísla pro výrobní linku či jiného strojního vybavení je patrná příslušnost k dané společnosti, a to až na úroveň organizační složky, tedy konkrétní výrobní haly. Navíc je potřeba upozornit, že veškerá identifikační čísla v rámci celého systému sledovatelnosti jsou pro registrované uživatele již součástí jim přidělených číselných rozsahů a mohla by být vygenerována a garantována přímo národní organizací GS1 bez jakéhokoliv navýšení ročního provozního poplatku, který si za využívání standardu uživatelé platí.


Podíl nelegálních cigaret na celkové spotřebě v zemích EU, Norsku a Švýcarsku
Zdroj: KPMG 2017

Využívání Systému GS1 by bylo výhodné i pro oficiálně pověřeného vydavatele identifikátorů, neboť mu poskytuje velmi komplexní a jednoduše kontrolovatelný identifikační standard, který svou kapacitou je na obdobné projekty dimenzován. Další nespornou výhodou je také mezinárodní interoperabilita, která je klíčovým požadavkem celého systému sledovatelnosti tabákových výrobků. Součástí nabídky GS1 vůči pověřeným vydavatelům je verifikace všech vydaných struktur, garance správné alokace identifikačních čísel a zajištění podpory a poradenství přímo pro jednotlivé ekonomické operátory.

Proprietární řešení namísto globálně kompatibilního

V rámci přípravy na zavedení tabákové směrnice je aktuálně připravována adopce Systému GS1 ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, Bulharsku, jednání o využívání standardu probíhají také ve Francii, v Polsku i v dalších zemích mimo Evropu. Naproti tomu je již víceméně jasné, že proprietární řešení pro identifikaci a serializaci na úrovni jednotlivých krabiček cigaret se prosadí například v Německu, ale bohužel také v České republice. I přesto je nutno zdůraznit, že standardní identifikace GS1 bude s jistotou využívána u všech vyšších jednotek balení, tj. od skupinového balení přes kartony až po paletu. A to je dobrá zpráva minimálně pro logistiku!

O autorce – Pavla Cihlářová

avatar: Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Je členem regionálního výboru GS1 in Europe, kde se podílí na koordinaci evropských pracovních skupin a projektů. Pod jejím vedením byl mimo jiné zahájen projekt datové synchronizace i užší spolupráce s technologickými i odbornými institucemi.