Interview

INTERVIEW: Klaus Förderer, manažer EDI a GDSN, GS1 Germany

Sektor čerstvých potravin je v rámci rychloobrátkového zboží „nejglobálnější“: ve srovnání s ostatními odvětvími FMCG nabízí největší podíl produktů pocházejících z jiných zemí, ale i světadílů. I proto má z pohledu rozvoje implementace standardů Systému GS1 kategorie fresh food výjimečné postavení. Podrobněji Klaus Förderer, seniorní manažer EDI a GDSN, GS1 Germany, současně vedoucí pracovní skupiny ovoce a zeleniny v GS1 in Europe.
Více INTERVIEW: Klaus Förderer, manažer EDI a GDSN, GS1 Germany

Více

INTERVIEW: Anna Linhartová, REWE GROUP ČR

Před čtyřmi roky zahájil maloobchodní řetězec Billa spolupráci s regionálními dodavateli. Na dvě stě lokálních výrobců dodává své produkty do typických regálů v programu Billa regionálně. Jsou tito partneři technologicky připraveni pro moderní způsoby sběru a sdílení dat? Jak jim může pomoci standardizační organizace GS1 Czech Republic? Více v našem rozhovoru Anna Linhartová, vedoucí category managementu a nákupního oddělení čerstvých potravin ve společnosti REWE GROUP Česká republika.
Více INTERVIEW: Anna Linhartová, REWE GROUP ČR

Více

INTERVIEW: David Piškanin, HOPI HOLDING

Před dvěma lety posílil Výbor GS1 Czech Republic David Piškanin, člen dozorčí rady HOPI HOLDING. Zapojení přední středoevropské logistické firmy jako významného činitele v dodavatelském řetězci je pro GS1 Czech Republic vítané: HOPI za více než pětadvacetileté působení získalo zkušenosti ze spolupráce s významnými tuzemskými i mezinárodními řetězci a výrobci. 
Více INTERVIEW: David Piškanin, HOPI HOLDING

Více

Lékárny si osvojují systém ověřování léčivých přípravků

V roce 2011 vyšla tzv. protipadělková směrnice 2011/62/EU, jejímž cílem je zabránit vstupu padělaných léčiv do legálního dodavatelského řetězce. Akt zavádí ochranné prvky zabezpečující obaly léčivých přípravků proti neoprávněné manipulaci a značení pomocí jedinečného identifikátoru. Aktuálně probíhá testování verifikačního systému. O zkušenosti z pohledu lékárníků se podělil zástupce České lékárnické komory Martin Šimíček z FN u sv. Anny v Brně, kde byla ověřena identifikace prvního balení léku v ČR.

Více

INTERVIEW: Eva Malíková, Henkel ČR

Historie společnosti Henkel sahá do roku 1876, kdy v německých Cáchách založil Fritz Henkel se dvěma společníky firmu Henkel & Cie, která začala nabízet svůj první produkt, univerzální mycí prostředek. Po více než sto čtyřiceti letech je Henkel globálně působící značkou, přičemž první zahraniční pobočka Henkel CEE byla založena v letech 1990/91 v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice. Dnes má společnost Henkel ČR se sídlem v Praze 250 zaměstnanců. 
Více INTERVIEW: Eva Malíková, Henkel ČR

Více

INTERVIEW: Erich Riegler (REWE International), ECR Austria: GS1 Sync – vstříc legislativě a trhu

V létě proběhl v Rakousku pilotní projekt GS1 zaměřený na problematiku kvality dat pro datovou synchronizaci. Do programu Data Quality in GS1 Sync (zkráceně GS1 Sync) se zapojila řada renomovaných dodavatelů. Společným cílem bylo vyhodnocení kvality dat, optimalizace procesů v GDSN a příprava na implementaci Nařízení EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Do projektu bylo zařazeno 1095 výrobků od osmnácti dodavatelů. Požadovaná kvalita dat byla potvrzena u 97 % položek. O projektu GS1 Sync a otázkách B2C dat v kontextu Nařízení EU 1169/2011 hovoří místopředseda ECR Austria Erich Riegler (REWE International AG).
Více INTERVIEW: Erich Riegler (REWE International), ECR Austria: GS1 Sync – vstříc legislativě a trhu

Více

Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Je mužem, který přivezl do Československa první čárový kód. Jako šéfa exportu n. p. Čokoládovny ho tehdejší obchodní partner, britské Tesco, postavil před hotovou věc: Odteď musí být vaše zboží značeno čárovým kódem EAN. V roce 1994 se Jaroslav Camplík na pozvání Jaroslava Martinice stal zakládajícím členem EAN ČR, později byl po dvě funkční období zvolen členem představenstva EAN International, a to jako první zástupce z bývalého socialistického bloku. Pomohl přivést Českou republiku zpět mezi tradiční evropské průmyslové státy, nově v éře IT. Za další rozšiřování globálních standardů se Jaroslav Camplík zasazuje jako prezident GS1 Czech Republic.
Více Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic: Naše role je v Evropě

Více