Informace z GS1 Czech Republic

Informace z GS1 Czech Republic

Výbor GS1 Czech Republic pracuje v tomto složení: prezident GS1 Czech Republic Jaroslav Camplík a viceprezident Pavel Moravec z Nestlé Česko, David Piškanin, člen představenstva HOPI HOLDING za sektor logistiky, Jan Příhoda ze společnosti Kodys za poskytovatele technických a technologických služeb a Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement ze skupiny výrobců. Obchodní společnosti ve Výboru zastupují Milan Strieženec za Ahold CR a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR; Michal Weirich, výkonný ředitel společnosti Weleda pro Českou a Slovenskou republiku, reprezentuje kosmetický sektor.

Více

Informace z GS1 Czech Republic

Výbor GS1 Czech Republic posílil Michal Weirich, výkonný ředitel společnosti Weleda pro Českou a Slovenskou republiku. Dalšími členy jsou David Piškanin, člen představenstva HOPI HOLDING, který zastupuje sektor logistiky, Jan Příhoda ze společnosti Kodys za poskytovatele technických a technologických služeb a Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement ze skupiny výrobců. Obchodní společnosti ve Výboru reprezentují Milan Strieženec (Ahold CR) a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR. V čele Výboru nadále stojí prezident GS1 Czech Republic Jaroslav Camplík a viceprezident Pavel Moravec (Nestlé Česko).

Více

Informace z GS1 Czech Republic

Pracovní kolektiv GS1 Czech Republic od října posílila Cécile Koufou. Cécile není úplným nováčkem ve sdružení, má za sebou již několik let úspěšné externí spolupráce. Její aktuální pracovní náplní je koordinace projektů a nadnárodních pracovních skupin. Na posledním zasedání Výboru proběhla volba prezidenta a viceprezidenta na další dvouleté období. 

Více

Informace z GS1 Czech Republic

Sdružení GS1 Czech Republic posílilo své vedení o novou pozici ředitele datových služeb, kterou od ledna letošní roku vykonává Tomáš Tlučhoř. Do jeho kompetence patří aktuálně služby v oblasti EDI, GDSN, fTRACE a výhledově také GS1 Cloud.

Více

GS1 Czech Republic podpořila nový obalový kongres

Počátkem listopadu proběhl první ročník obalového kongresu OBALKO. Organizátor, ATOZ Packaging, odborné veřejnosti nabídl novou platformu pro setkávání obalových profesionálů. V kalendáři tuzemských odborných eventů fórum pro sdílení zkušeností a diskusi o trendech na obalovém trhu, zaměřené především na praktické informace, dosud chybělo. Sdružení GS1 Czech Republic akci podpořilo jako stříbrný partner a hlavně jako odborný garant programu zajištěním hned několika odborných sekcí.

Více

TÉMA: Nařízení EU 1169/2011. Připraveni?

Jaké budou praktické dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům na konečného zákazníka a na subjekty zapojené v dodavatelském řetězci? Vyhláška vstoupí v platnost rok od vydání tohoto časopisu. Je trh připraven? Ptali jsme se představitelů maloobchodního trhu, státních autorit i zástupců technologické sféry.

Více

Jsme tu pro vás

Jedním z hlavních poslání GS1 Czech Republic je vzdělávání a rozvoj výukových programů pro uživatele standardů GS1. Systém GS1 se za čtyřicet let existence vyvinul v rozvětvenou vzájemně se prolínající soustavu mezinárodně platných standardů pro automatickou identifikaci a přenos informací v rámci globálního logistického řetězce. S prohlubující se komplexností Systému GS1, s jeho pronikáním napříč obory a s rozšiřováním portfolia standardů a řešení, roste důležitost předávání správných postupů uživatelům. Tomu odpovídá stále širší nabídka školicích programů i každoroční nárůst počtu absolventů.

Více

Informace z GS1 Czech Republic

  • Personálie
  • Představujeme členy Výboru GS1 Czech Republic
  • EPC/RFID centrum
  • Třicátiny, jak mají být!
  • O kvalitě čárových kódů na SpeedCHAINu
  • Výuka na středních školách 

Více

Strana: 1/4« První stranaPředchozí strana1234Následující stranaPoslední strana »