GS1 Global

Co je GS1 Activate?

GS1 Activate je nově zaváděná globální služba pro všechny uživatele Systému GS1. Navazuje na již existující základní aktivitu všech národních organizací GS1 – na vydávání GS1 identifikačních čísel.

Více

Zasedání valné hromady GS1 2019

Valná hromada GS1 se letos koncem května sešla v Istanbulu. Účast byla tentokrát velmi vysoká, téměř 99 % všech hlasů, většina delegátů, 86 národních organizací GS1, se účastnila osobně, dalších 17 národních organizací využilo možnost prezentovat se prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

Více

Co je nového a co se chystá v GS1 GenSpecs?

GS1 GenSpecs (GS1 General Specifications) pro uživatele Systému GS1 a pracovníky organizace GS1 znamenají mohutnou podporu a široké vědomostní zázemí. I tento relativně pevný základ však podléhá vývoji, který zejména v posledním „digitálním“ období nabírá na obrátkách a mnohdy mění i dlouhodobě zavedená pravidla a dříve neměnné hranice. Vybrané změny uvedené v rámci posledního vydání GS1 GenSpecs v lednu 2019, které významně doplňují či pozměňují práci s globálními standardy, uvádíme dále.
Více Co je nového a co se chystá v GS1 GenSpecs?

Více

Zdravotnická konference se vrátila do Evropy

Globální organizace GS1 pořádá pravidelně dvakrát ročně konferenci věnovanou implementaci standardů GS1 do zdravotnictví. Tato konference vždy přitáhne velkou pozornost nejenom pracovníků z jednotlivých národních organizací GS1, ale především odborné veřejnosti a specialistů z nejrůznějších oblastí zdravotnického sektoru, farmaceutickým průmyslem počínaje přes zdravotnická zařízení až po státní a regulační autority.

Více