EPC/RFID

Turecko: EPC/RFID sleduje masné výrobky

Jeden z největších tureckých producentů zmrazeného masa a masných polotovarů realizuje rozsáhlý projekt RFID. Společnost Bereket Döner se sídlem v Istanbulu vyrábí různé druhy masných výrobků vč. meziproduktů. Veškerou produkci zamrazuje a distribuuje ji odběratelům v segmentu gastro: až 90 % jejích zákazníků tvoří turecké restaurace a rychlá občerstvení.

Více

Standard EPC pomáhá recyklovat elektroodpad

Španělský fond ECOLEC zahájil průkopnický projekt nakládání s odpady z elektronických zařízení. Technické řešení je založeno na použití čipů GS1 EPC/RFID, které pomáhají k identifikaci domácích spotřebičů v procesu likvidace odpadu. V tomto projektu sehrála klíčovou roli španělská členská organizace GS1.

Více

Neomed: EPC v identifikaci zdravotnických prostředků

Projekt označování nitroočních čoček a prsních implantátů pomocí EPC tagů má několik prvenství: jako první v ČR uvedl RFID do oboru zdravotnického materiálu. Jeho doba realizace i návratnost je rekordní. Řešení na bázi EPC UHF dodala společnost CODEWARE; testování tagů a doporučení nejvhodnějšího nosiče pro specifické prostředí zajistila ILAB RFID laboratoř.

Více

EPC/RFID centrum Praha otevřeno

Sdružení GS1 Czech Republic zahájilo provoz nezávislého centra pro podporu praktických aplikací EPC/RFID technologie. EPC/RFID centrum nabízí základní testování (i v terénu u zákazníků), zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz na základě zadání uživatelů. Zajišťuje konzultace a školení spojená s ukázkami technologie v praxi.

Více

Vydány směrnice pro RFID na železnici

GS1 in Europe publikovalo soubor doporučení týkajících se využívání standardů Systému GS1 v železniční dopravě. Publikace je volně ke stažení na www.gs1.eu.

Více

RFID a ochrana soukromí

Technologii radiofrekvenční identifikace si oblíbili různí konspirátoři spekulující o sledování osobních údajů, „čipování lidí“ apod. Trochu neprávem: RFID nijak nevybočuje z řady technologií, které jsou různým způsobem asociovány s konkrétními uživateli, především z oblasti mobilní komunikace. Subjekty, které nakládají s RFID technologií, by přesto měly mít legislativu o ochraně osobních údajů a soukromí na paměti!

Více

Padělání léčiv – rostoucí globální hrozba

Množství padělaných léčiv se postupně stává celosvětovým problémem: dosahuje neúnosných rozměrů a fatálně ohrožuje společnost především v určitých regionech. WHO (World Health Organisation) uvádí reálné odhady prodeje padělaných medikamentů, a to v celosvětovém měřítku jen v roce 2010, v hodnotě 75 mld. USD. V mnoha zemích Afriky, části Asie a Latinské Ameriky jsou oblasti, kde je více než 30 % léčiv na trhu paděláno! V některých oblastech bývalého SSSR činí prodej padělků více než 20 % tržního podílu!

Více

Zvýšení bezpečnosti pacienta – utopie, nebo realita?

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Více než 90 odborníků z oblasti zdravotnictví se v Praze a Ostravě v polovině března zúčastnilo mezinárodního zdravotnického semináře Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů. Seminář, jehož podtitulem byly Zkušenosti z využívání mezinárodních standardů GS1 pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku a v České republice, byl realizován s podporou Fondu Partnerství, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »