Doprava a logistika

Kritická role standardů v dodavatelském řetězci

Dodat určitý produkt ve správném čase na správné místo ve správném množství, ve správné kvalitě a se správnými (tj. co nejnižšími) náklady a současně při dodržení příslušných legislativních podmínek vyžaduje přesnou součinnost všech obchodních partnerů, znalost produktů, konkrétního prostředí a prostředků, které jsou k dispozici. Práce s přesnými, aktuálními a jednoznačnými daty o produktech je přitom zásadní podmínkou.

Více

Nejnovější výstupy pracovní skupiny EDI

Pracovní skupina pro EDI funguje pod záštitou Česko-Slovenské iniciativy ECR již od roku 1997. Jejím cílem je sledování vývoje EDI komunikace a vytváření návrhů na úpravu EDI subsetů aktuálně používaných elektronických zpráv. Veškeré aktualizace a změny vycházejí z požadavků a potřeb trhu. Vždy je dbáno na dodržování všech platných standardů, protože pouze za tohoto předpokladu může EDI komunikace plně splňovat svůj účel a jen takto mohou všechny zúčastněné strany maximálně využívat její potenciál.

Více

Jak správně měřit produkty

V souvislosti se stoupajícím tlakem na prosazení standardizace dat pro elektronickou výměnu informací o produktech, transakcích a obchodních partnerech, stejně jako pro rozvoj aktivit v oblasti datové synchronizace, je nezbytné dodržení požadavků na měření produktů. V následujícím textu jsou shrnuta základní pravidla pro měření produktů, která jsou součástí globálního standardu GS1.

Více

Standard EPC pomáhá recyklovat elektroodpad

Španělský fond ECOLEC zahájil průkopnický projekt nakládání s odpady z elektronických zařízení. Technické řešení je založeno na použití čipů GS1 EPC/RFID, které pomáhají k identifikaci domácích spotřebičů v procesu likvidace odpadu. V tomto projektu sehrála klíčovou roli španělská členská organizace GS1.

Více

Alimpex Food: Nasazení EDI pro logistiku od CCV Informační systémy

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

Nasazení EDI pro logistiku od CCV Informační systémy pro společnost Alimpex Food.

Každý, kdo pracuje v logistice, se stále častěji setkávás pojmem EDI (Electronic Data Interchange). EDIkomunikace představuje celosvětově rozšířenýmultioborový standard elektronické výměny dat, kterýdominuje v řadě oborů také na českém trhu.

Více

Ahold: Standard GS1 ELL pro distribuci v Aholdu

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Obchodní organizace Ahold Czech Republic, a. s., přistoupila v tomto roce ve svých distribučních centrech Klecany a Olomouc k aktivní přípravě a následně k implementaci standardu GS1 ELL (European Logistic Label), evropská logistická etiketa, a to v rámci nasazení vyšší verze skladového informačního systému. Plošně informovala téměř 550 dodavatelů, kteří dodávají zboží do obou distribučních center. Připravit systém na implementaci standardu GS1 ELL a zapojit do akce tak velký počet dodavatelů je složitý a dlouhodobý proces, který vyžaduje dobře fungující komunikaci mezi obchodními partnery.

Více

Neomed: Čárový kód GS1-128 v informačním systému společnosti Neomed

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Dlouhodobě využívaným čárovým kódem pro základní identifikaci produktů je v evropském prostoru nejrozšířenější symbol EAN-13. Společnost však začala ve svých skladech využívat nejenom tyto základní symboly obsahující pouze GTIN (globálně unikátní identifikaci obchodní položky), ale i čárové kódy umožňující kódování většího množství dat. Čárový kód GS1-128 je na rozdíl od výše uvedeného symbolu EAN-13 schopen díky možnosti využití celé škály aplikačních identifikátorů pojmout více informací.

Více

Mitchells & Butlers: Improved stock visibility and data quality for leading pub group

Mitchells & Butlers, the UK’s leading operator of managed pubs and restaurants, has 2,000 businesses raising 15,000 orders every week. Full visibility of stock and reliable product data is vital to the efficiency of the pub group.

Více