LINET zavedl UDI

logo Linet Příběh jedné z našich mezinárodně nejúspěšnějších značek porevoluční éry začal v roce 1990 v Želevčicích u Slaného. Společnost LINET zde zahájila výrobní činnost v neutěšených podmínkách starého statku; na začátku tu vznikaly drobné kovodělné výrobky, např. klece pro laboratorní zvířata.

V blízkosti původních dílen dnes stojí moderní komplex s výrobní plochou 25 000 m2, v němž je zaměstnáno přes 900 pracovníků, kteří v loňském roce vyrobili 50 000 lůžek: od jednodušších modelů pro běžnou lůžkovou péči až po výrobky s kompletním elektrickým ovládáním, inteligentními funkcemi a specifickými vlastnostmi pro nejrůznější zdravotnické obory. Portfolio společnosti doplňuje široká škála příslušenství, jako matrace proti proleženinám, mobiliář, zdravotnický nábytek atd. Převážná většina produkce směřuje na vývoz, a to do více než stovky zemí celého světa.

LPS – LINET Production System

Pohled na výrobní linkuPohled na výrobní linku
Zdroj: GS1 CR

Architektura výrobních procesů ve slánském závodě není nepodobná nejmodernějším systémům známých z automobilek. Tzv. LPS (LINET Production System) zahrnuje progresivní metody organizace práce, jako je např. štíhlá výroba s důrazem na odstraňování neproduktivních úkonů či koncept Milk Run pro efektivní intralogistiku.

Společnost si téměř všechny komponenty vyrábí sama. Ačkoliv je takto vysoká míra samostatnosti velice náročná na know-how a vybavení, největší výhodou je dohled nad kvalitou všech polotovarů, a také flexibilita. „Tato nezávislost nám umožňuje nejen ohlídat stanovené termíny, ale také pružně reagovat na speciální požadavky zákazníků,“ říká Jaroslav Chvojka, výrobní ředitel LINET. Do závodu tak přicházejí pouze tři druhy vstupního materiálu – hutní materiál, jako jsou jekly, trubky a plechy, dále granulát pro výrobu plastových součástí a nakonec tzv. katalogové zboží – spojovací materiál nebo elektromotory a kolečka.

Rodný list lůžka

Technický štítek výrobku s 2D kódem GS1 DataMatrixTechnický štítek výrobku s 2D kódem GS1 DataMatrix
Zdroj: GS1 CR

Produkci je možné rozdělit do tří úseků: prvním je hrubá výroba, kde se na laserových strojích a svařovacích robotech zpracovává hutní materiál. Výsledkem jsou kovové součásti lůžka – zejména svařené díly tvořící konstrukci lůžek a další komponenty, které putují do lakovny. Daný úsek je prakticky plně automatizovaný s minimálním podílem lidské práce. Podobně je tomu i ve výrobě plastových dílů, které dominuje rozměrná vyfukovačka velkých plastových dílů. Investice do daného zařízení pro výrobu dutých komponent přinesla další snížení hmotnosti výrobků – jednu z předních konkurenčních výhod.

Hotové komponenty se sbíhají v montážní hale a putují na jednu ze čtyř linek. Jejich součástí je závěrečná kontrolní stanice, kde se testuje finální produkt. Každému výrobku je přidělen tzv. rodný list lůžka, který společnost archivuje. Pomocí čárového kódu na štítku je tento protokol zpětně dohledatelný.

Od září letošního roku se na technickém štítku vedle konvenčního lineárního čárového kódu objevil také 2D symbol GS1 DataMatrix: Výrobce zavedl identifikátor UDI (Unique Device Identifier), vyžadovaný americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration).

Implementace UDI a podpora GS1 Czech Republic

Sídlo společnosti LINET v Želevčicích u SlanéhoSídlo společnosti LINET v Želevčicích u Slaného
Zdroj: GS1 CR

V květnu 2015 proběhla konzultace s pracovníky GS1 Czech Republic, kteří uživateli Systému GS1 poskytli podporu v plánovaném zavedení UDI, resp. datového nosiče GS1 DataMatrix. Produktový manažer GS1 Czech Republic zájemcům vysvětlil obecné zásady identifikace UDI. Dosavadní čárový kód nesoucí sériové číslo výrobku byl následně doplněn 2D kódem GS1 DataMatrix obsahujícím GTIN, sériové číslo a datum výroby.

Díky kombinaci lineárního a dvoudimenzionálního kódu je štítek bez problému snímatelný jak laserovými či CCD snímači, tak i kamerovými zařízeními. To ho činí univerzálním pro použití v nemocnicích. Štítky jsou realizovány termotransferovým tiskem. Speciální odolné etikety se dále zajišťují přelepy, aby byla zaručena čitelnost etikety po dobu životnosti produktu, jak vyžaduje legislativa. Vzhledem k tomu, že se nemocniční lůžka pravidelně dezinfikují, bylo nutné otestovat odolnost etiket v místní zkušebně, kde byly podrobovány různým chemickým a mechanickým vlivům.

K chystanému nařízení EU připraveni

„Novou verzi identifikačního štítku jsme aplikovali na celé portfolio, nikoli pouze na produkci určenou pro americký trh,“ doplňuje Jan Štěrba z oddělení kvality. Specialista pro regulatorní záležitosti je ve společnosti LINET zodpovědný za legislativní a normativní otázky, a proto veškeré náležitosti spojené s UDI komunikoval s výhradním americkým distributorem registrovaným FDA. „Díky tomu jsme připraveni na plnění obdobných požadavků připravované direktivy EU o zdravotnických prostředcích.“

Více LINET zavedl UDI

O autorovi – Michael Šimek

avatar: Michael Šimek

GS1 BarCodes Consultancy, GS1 Czech Republic

Specializací je verifikace čárových kódů.