Vinařství Mutěnice a Bartech s.r.o.: Proč evidovat víno čárovým kódem?

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

O zákazníkovi:

Vinařství Mutěnice, s. r.o., je dynamická firma, navazující na staleté tradice pěstování révy vinné a výroby vína v jedné z největších vinařských obcí v ČR. Firma disponuje cca 150 ha vinic v Mutěnicích a Prušánkách, další významné obci moravského Slovácka.Ve vinicích je uplatňován k přírodě šetrný systém integrované produkce hroznů. Hektarový výnos je silně redukován s důrazem na prvotřídní kvalitu hroznů. Vína pak pravidelně dosahují přívlastkové kategorie a jsou určena především do gastronomie a vinoték. Firma má ve svém výrobním programu široký sortiment vín ve všech cenových kategoriích. Mimo vína z vlastních vinic stáčí i vína nakoupená od tuzemských dodavatelů a též dovezená ze zahraničí. Vína jsou stáčena na několika moderních výrobních linkách. Může tak nabídnout produkty téměř ze všech významných vinařských zemí, mimo jiné i z Austrálie, Jižní Afriky, Chile, Kalifornie, Argentiny, Španělska, Itálie, Maďarska.

Vinařství s celkovou produkcí cca 25 milionů litrů se řadí mezi největší vinařské podniky v České republice.

info@vinarstvimutenice.cz, www.vinarstvimutenice.cz

O dodavateli:

Společnost Bartech, s.r.o., je dodavatelem zařízení pro tisk a snímání čárového kódu. Ve své nabídce má produkty pro sledování a sběr dat z výroby xTrace, příjem a výdej do skladů pomocí čárového kódu, inventuru majetku, tisk čárového kódu a jeho další zpracování.

Společnost dodává kompletní řešení: návrh, vytvoření, implementace a servis hardwaru i softwaru.

obchod@bartech.cz, www.bartech.cz

Proč identifikovat víno podle standardů GS1?

Víte, jak by to vypadalo v supermarketech bez čárových kódů? Máte rádi fronty u pokladen? Podobné otázky, týkající se zejména efektivity činnosti, si kladou velmi často pracovníci při příjmu veškerého zboží na sklad, při manipulaci s ním a při jeho následném vyskladnění. Zboží je potřeba naskladnit rychle, ale současně přesně a bez chyb. Proto je čárový kód Systému GS1, představující unikátní, globálně jednoznačnou identifikaci položky, ideálním řešením. Značení spotřebitelských jednotek, tj. každého produktu, který je prodáván přes kasu, je dnes již samozřejmostí. Dalším krokem směrem k ušetření času je vybavit i další jednotky v celé hierarchii balení, tj. obchodní a logistické jednotky, jako jsou kartony, skupinová balení ve smrštitelné fólii, ale též palety, standardním značením. Pro tyto účely byl využit čárový kód GS1-128. Tento kód může obsahovat nejen základní informaci o tom, co je loženo na paletě, a to pod unikátním GTIN, Global Trade Item Number, globální číslo obchodní položky, ale též mnoho dalších atributivních dat. Nejčastěji se partneři dohodnou na doplnění výše uvedeného základního údaje o informace týkající se množství, data výroby nebo minimální doby trvanlivosti či exspirace, hmotnosti a velmi často též šarže.

Dovedete si představit časovou úsporu, kdy načtením jediného kódu získáte okamžitě všechny informace? O tomto problému a jeho možném řešení moc dobře vědí v obchodních řetězcích. Je pro ně daleko jednodušší a časově výhodnější přijímat pouze zboží standardně značené čárovými kódy. Co pro to výrobce může udělat?

Uvedenou problematiku řešil i náš partner – Vinařství Mutěnice. Pokud se firma dynamicky rozvíjí, vykazuje zpravidla zisk se snahou o stálé zvyšování obratu. Obchodní řetězce jsou ideálním místem a mnohdy jedinou variantou pro splnění tohoto záměru. Podmínkou však bývá zavedení automatické identifikace s využitím příslušných standardů.

Pro vyřešení tohoto požadavku byla vybrána firma Bartech, s.r.o. Po vyjasnění potřeb došlo k nákupu tiskárny, která je schopna tisknout na samolepicí etikety text, grafiku a samozřejmě čárový kód. Dodavatel zajistil návrh etikety a připravil řešení, které je pro zákazníka jednoduché a splňuje hlavní požadavek: Dodat do obchodního řetězce paletu s vínem, která je označena standardní paletovou etiketou a správným unikátním čárovým kódem s dohodnutým obsahem.

Firma Bartech, s.r.o., využila pro vyřešení problematiky standardu GS1 ELL, European Logistic Label, Evropská logistická etiketa. Tři sekce této etikety ve formátu A5 využila pro uvedení důležitých informací o dodavateli (v horní části – volná zóna), veškeré datové sekvence s příslušnými mezinárodními názvy uvedla ve střední části a spodní oblast  etikety vyplnila příslušnými symboly uvedené symboliky GS1 -128. Nezbytný, povinný kód SSCC, Serial Shipping Container Code, sériový kód logistické jednotky, doplnila o dohodnuté atributivní informace uvozené příslušnými aplikačními identifikátory. Jedná se o identifikaci jednotek umístěných na paletě, jejich počet, datum minimální trvanlivosti a pro vysledovatelnost velmi důležitou informaci o šarži.

Mise byla splněna, zboží označeno a dodáno bez nejmenších problémů. Obchodní řetězec odebírá a nemá výhrady. Můžeme tedy oslovit další obchodní řetězec? Máme najednou výraznou výhodu? Splňujeme jednu z podmínek velkých odběratelů? Ano, tak pojďme do toho. Co ale dělat s tiskárnou v čase, kdy nám leží v kanceláři a netiskne? Co takhle ji použít pro tisk adresních štítků na dopisy? A co tak nabídnout tisk vinařských etiket menším vinařům? A co třeba využít čárový kód pro zjednodušení skladování ve své firmě?

Vinaři z Mutěnic nebudou odkrývat všechny své trumfy, ale spolupráci s firmou Bartech, s.r.o., jednoznačně doporučují.

O firmě – Bartech, s.r.o.

avatar: Bartech, s.r.o.