Časopis INFO 859

Sdružení GS1 Czech Republic vydává dvakrát ročně časopis INFO 859, který je distribuován všem organizacím zaregistrovaným do Systému GS1 v České republice.