Proti plýtvání potravinami

Na začátku června se uskutečnil čtvrtý ročník středoevropské konference o potravinovém odpadu, kterou uspořádala společnost Tesco se svými partnery.

Během konference se zástupci různých průmyslových odvětví a organizací pokusili identifikovat zdroje potravinového a obalového odpadu a vytvořit společnou vizi budoucnosti. Všichni se shodli na tom, že zásadní pro snížení množství potravinového a plastového odpadu v regionu střední Evropy je spolupráce dodavatelů a maloobchodníků. Ti by společně měli přinášet řešení, která budou podněcovat i zákazníky k odpovědnému jednání. První etapou omezování potravinového a plastového odpadu ve firmách je vždy měření a stanovení cílů. Pravidelně zveřejňované údaje o potravinovém odpadu společnosti Tesco dokazují, že jde o správný přístup. „Transparentnost a měření jsou nezbytné pro identifikaci problémových míst a pro řešení příčin plýtvání potravinami. Pomáhá to každému pochopit, kolik, kde a proč se plýtvá jídlem,“ řekl Matt Simister, generální ředitel Tesco ve střední Evropě.

Potřeba kvalitních kmenových dat

Zdroj: GS1 CR

Na tato slova navázal v rámci vystoupení v panelové diskusi Tomáš Martoch, senior manažer ECR, když představoval aktivity ECR v oblasti plýtvání potravinami a obalového odpadu. Zmínil nutnost zajištění kvality kmenových dat v rámci aktivit GS1 Czech Republic a projektové aktivity ECR v této oblasti. Tedy projekt efektivní spolupráce na základě metodiky připravené evropskou expertní skupinou ECR Community Shrink & OSA, jehož spuštění je naplánováno na podzim 2019. Zároveň zdůraznil nutnost změny přístupu, a to až na úrovni vedení společnosti. Problematika plýtvání potravinami a obalového odpadu se musí stát součástí strategického rozhodování a získat nejvyšší prioritu. Nejlépe tak, aby mohly být nastaveny procesy spolupráce jak uvnitř společnosti, tak s obchodními partnery a zároveň připraveno a realizováno sdílení dat, a to včetně společných parametrů KPI (Key performance indicator, ukazatele výkonnosti).

ECR Community Retail Food Waste Challenge

V další části svého vystoupení hovořil Tomáš Martoch o podpoře zavádění inovací, které mohou přispět k omezování plýtvání potravinami. Představil projekt ECR Community Retail Food Waste Challenge, jehož finále se uskutečnilo v Bruselu. Cílem této aktivity je propojit zajímavé nápady na straně inovativních firem a start-upů s potřebami na straně obchodních řetězců. Zavádění inovací ve velkých korporacích je velmi náročný proces, od počátečního nápadu až k realizaci zahrnuje hodně úsilí a času.

Vítězné řešení na bázi GS1 DataBar

Porotci ze strany obchodníků, mezi kterými byla rovněž zástupkyně společnosti Albert Marie Hladilová, v rámci ECR Retail Food Waste Challenge hodnotili nejzajímavější nápady a inovace. Do prvního kola bylo vybráno 200 zajímavých řešení z celého světa, z nichž se do užšího výběru dostalo 20. Z nich porotci vybrali konečných pět finalistů. K těm nejzajímavějším patří řešení společnosti Wasteless, které umožňuje prostřednictvím elektronické regálové etikety komunikovat dynamickou cenu výrobku v závislosti na době

spotřeby. Pomáhá tak obchodníkovi nabídnout nakupujícím slevu pro výrobek s kratší dobou spotřeby a snížit tak riziko nutnosti likvidace prošlých výrobků. Řešení umožňuje využívat datové nosiče GS1 DataBar s atributivními informacemi, a pracuje samozřejmě se záznamy v rámci systému obchodníka. Řešení Wasteless jsou již testována obchodníky ve Španělsku, v Itálii, Nizozemsku aj.

BRIEFINTERVIEW: Marie Hladilová, project director, Albert

Kde vidíte největší potenciál inovativních řešení a spolupráce se start-upy v oblasti snižování plýtvání potravinami z pohledu retailera?

Naše obchody pracují na snižování podílu neprodaných potravin dlouhodobě, a to jednak v rámci preventivních opatření a jednak také prostřednictvím darování potravin potřebným. Na konferenci zazněla řada inovativních řešení z oblasti umělé inteligence či vybavení prodejen pro snížení podílu neprodaných potravin. Na akci ECR Food Waste Challenge byla také představena spousta firem, které se zabývají dynamickým pricingem, a projekty, jako je Too good to go. Pokud se tyto nápady vyzkoušejí a v praxi osvědčí, určitě mohou přispět ke snižování podílu neprodaných potravin.

Podíl obchodníka na celkovém objemu plýtvání potravinami je relativně nízký, odhad je mezi šesti a deseti procenty. Nicméně je hodně věcí, které obchodník může ovlivnit – nákupní chování spotřebitele, vztah s dodavateli, logistiku a skladování zboží aj. V kterých oblastech a tématech vidíte největší příležitosti ke spolupráci a zapojení dalších partnerů – především dodavatelů, farmářů a lokálních producentů?

To číslo v otázce vidím jako nadsazené, ale je pravda, že v porovnání například s domácnostmi je podíl vyplýtvaných potravin v obchodech relativně malý. Naším cílem je ovšem dále se zlepšovat i v této oblasti a podíl neprodaných potravin snížit o dalších 20 % oproti číslům z roku 2016. Zatím k tomu cíli úspěšně směřujeme. Mezi další kroky patří například lepší komunikace se zákazníky a osvěta, práce v rámci dodavatelských vztahů či další navyšování darů potravinovým bankám.

Prozradíte nám, na jakých konkrétních projektech a opatřeních pracujete v oblasti snižování potravinového odpadu a jaké máte další plány do budoucna v této oblasti?

Zkoumání podrobujeme prakticky všechny oblasti s cílem snížit potravinové ztráty. Nově testujeme například večerní slevy na pečivo, které je kategorií s relativně vysokým podílem odpisů. Zdokonalujeme také objednávkové systémy s cílem ještě více optimalizovat zásoby. A následně pak také pracujeme na rozšiřování darů neprodaných potravin charitativním organizacím a potravinovým bankám.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.