Od malého řeznictví k velkému byznysu

Jaké důležité výhody nabízí Systém GS1 v oblasti prodeje masných výrobků a uzenin? Zajímavou případovou studii přináší sesterská organizace GS1 Austria: Implementace standardů GS1 pomohla lokální masně z Vídně k rozšíření sortimentu produktů a především počtu klientů. Standardy pro sledovatelnost a sdílení kmenových dat firmě Horvath přivedly nové zákazníky z oblasti gastro i důležitého partnera ze segmentu cash and carry.

Maso je jedním z nejcitlivějších produktů v rámci obchodu s potravinami. Spotřebitelům není lhostejné, odkud jejich zakoupený výrobek pochází. Nakupující se ještě před několika lety zajímali téměř výhradně o původ potravin. Dnes však jejich zájem sahá mnohem dál. Lidé chtějí vědět, co se se zvířetem dělo, jak bylo chováno, poraženo, zpracováno a zabaleno, nebo třeba i to, jak dlouhá byla přeprava. V důsledku této spotřebitelské poptávky i mnoha nových právních předpisů čelí potravinářský průmysl četným novým výzvám. Nároky jsou kladeny stejně tak na velké podniky jako i na ty menší, a dokonce i na podnikatele-jednotlivce. Protože ať už si spotřebitel své maso koupí kdekoli, požadované informace se neliší. Je třeba najít řešení – a to řešení pro všechny.

Transparentní maso

Řeznický mistr Paul Horvath, majitel stejno-jmenného řeznictví v 16. vídeňském okrsku, našel řešení svého problému v Systému GS1. Ve věci transparentnosti jeho řetězce tvorby přidané hodnoty sází například na GS1 Trace, službu zpětné sledovatelnosti od rakouské členské organizace GS1. „Rychle jsem si uvědomil, že jinudy cesta nepovede,“ vysvětluje živnostník, který je také přesvědčený, „že maso jako produkt se v budoucnu stane ještě transparentnějším.“ Paul Horvath je tak absolutním průkopníkem ve svém oboru, protože GS1 Trace používá nejen pro čerstvé maso, ale také pro zpracované masné výrobky, jako jsou párky apod. To mu umožňuje nejen účinnou a přesnou výměnu dat s ostatními společnostmi, ale díky možnosti úplné vysledovatelnosti produktu „z farmy až na vidličku“ také zvýšení spotřebitelské důvěry. „GS1 Trace je pro mě optimálním řešením pro transparentní znázornění i těch nejsložitějších řetězců přidané hodnoty, a to dokonce i ve velmi krátkém čase,“ vyjadřuje Paul Horvath svou spokojenost.

Všechno na výbornou

Nároky na přesné spotřebitelské informace jsou dnes kladeny na velké firmy i na živnostníky.
Zdroj: GS1 CR

GS1 Trace funguje na bázi identifikačních čísel GS1: pomocí GLN (Global Location Number) dochází k identifikaci obchodních partnerů a jejich lokace – čísla GTIN (Global Trade Item Number) slouží k celosvětově jedinečné identifikaci jednotlivých položek a jsou zakódována v čárových kódech. Protože čárový kód EAN-13, přiřazovaný dosud „interně“ v řeznictví Horvath, k tomu nebyl vhodný, bylo i zde zapotřebí trochu se „dovybavit“. Spolu se zavedením GS1 Trace tak zároveň došlo i ke změně veškerého značení výrobků na bázi GTIN a s tím souvisejícího globálně platného značení výrobků. „Nejenže to umožňuje zpětnou sledovatelnost, ale otevírají se mi tak i nové distribuční kanály,“ říká s potěšením Paul Horvath. Navíc ho udivilo, „že tato přeměna nebyla vůbec nákladná a nebylo zapotřebí žádných dalších investic“. Jeho stávající multifunkční tiskárna s váhou, kterou má v provozovně k dispozici, je totiž bez problémů schopná vytisknout čárový kód GS1-128. Jako zákazník společnosti GS1 Austria má řeznictví Horvath možnost kdykoli využít službu pro kontrolu čárových kódů, což také činí: „Mohu tak zaručit, že čárové kódy na mých produktech jsou skutečně čitelné.“

Snadná správa kmenových dat

Od té doby, co řeznictví Horvath své maso již dávno neprodává pouze ve vlastní prodejně, ale také s ním dál obchoduje ve formě zpracovaných masných výrobků, nabyly údaje o původu na důležitosti. Jejich poskytování je v dnešní době základním předpokladem pro spolupráci s obchodníky, protože tyto údaje slouží mimo jiné pro vyznačení alergenů u pultu s čerstvými potravinami, pro informace na etiketách nebo pokladních lístcích ke zboží balenému na pobočce anebo jsou také předávány různým partnerům z oboru gastro. Pro řeznictví Horvath toto všechno od nynějška už díky používání elektronického portálu kmenových dat GS1 Sync nepředstavuje žádný problém. Paul Horvath například od jara svému obchodnímu partnerovi, společnosti METRO, poskytuje údaje o třinácti různých druzích zboží. „Díky systému GS1 Sync a podpoře týmu GS1 Austria při vkládání kmenových dat je možné optimálně dostát příslušným požadavkům mých obchodních partnerů,“ vysvětluje.

Kompletní servis z jedné ruky

To, co v případě řeznického mistra Paula Horvatha začalo původně tím, že se na společnost GS1 Austria obrátil kvůli „uspokojení potřeb svých zákazníků“, se nyní vyvinulo v rozsáhlé využívání celého Systému GS1 včetně všech souvisejících služeb. „A přitom jsem si to na začátku představoval všechno mnohem složitější,“ vypráví Paul Horvath. „Kompletní balíček služeb stejně jako průběžné a kompetentní poradenství ze strany GS1 Austria mi ale nakonec všechno velmi usnadnily.“

Článek vznikl ve spolupráci s GS1 Austria.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.