Nový systém školení

V letošním roce se organizace GS1 Czech Republic rozhodla zahájit reorganizaci výukového programu podle aktuálních trendů moderního vzdělávání dospělých. S tím souvisejí také úpravy jednotlivých školení.

Zdroj: GS1 CR

Hlavní novinkou je změna pohledu na školení, která jsou od nynějška zaměřena na jednotlivé sektory (maloobchod, logistika, zdravotnictví...). Po letech praxe školitelé GS1 Czech Republic dospěli k názoru, že sektorová školení představují pro uživatele nejsnazší způsob, jak získat ty správné informace o standardech Systému GS1, které potřebují k rozvoji svého podnikání.

Vstupní školení uživatelům nově poskytuje velmi praktický přístup ke standardům GS1, které musí implementovat nejdříve. Všem našim novým uživatelům doporučujeme absolvovat toto školení; jen tak mohou nabýt úplné jistoty, že své produkty nebo služby identifikují, jak je vyžadováno normami.

Po tomto úvodním následují další školení v závislosti na potřebách našich uživatelů. V nabídce je nově jedenáct školení druhé úrovně, která mají vysvětlit, jak kombinované využívání standardů GS1 poskytuje konzistentní systém v mnoha odvětvích.

GS1 Czech Republic nabízí tato školení:
 • Vstupní školení
 • Systém GS1 v logistice
 • Systém GS1 v maloobchodu
 • Systém GS1 v sektoru čerstvých potravin
 • EDI – elektronická výměna dat, základy / pokročilí
 • Systém GS1 ve zdravotnictví
 • GDSN – globální datová synchronizace
 • 1D kódy Systému GS1
 • 2D kódy Systému GS1
 • Kvalita čárových kódů Systému GS1
 • Pravidla pro přidělování GTIN

Nový koncept je reakcí na interní potřebu aktualizace obsahu školení a na zpětnou vazbu uživatelů. Projekt současně následuje globální směřování vzdělávacích programů pro dospělé. Klade důraz na přehlednost a jednoduchost. Snaží se o maximální zapojení účastníků školení do programu výuky pomocí interaktivních kvízů, her a dotazníků s využitím moderní techniky, jako jsou tablety či chytré telefony a specializovaný SW.

GS1 Czech Republic podporuje zavádění nových standardů a řešení, neustále inovuje výukové materiály. Tento rok věnuje stejnou pozornost také oblasti vzdělávání, jež je mimořádně důležitá: představuje první kontakt s uživateli Systému GS1, a naopak jejich první kontakt se standardy GS1.

Vstupní školení kolektiv GS1 Czech Republic vnímá jako první nezbytný krok v celé nabídce výukového programu, protože touto průpravou by měli projít nejen všichni nově zaregistrovaní uživatelé Systému GS1 ale i noví zaměstnanci již dříve registrovaných firem, kteří budou se Systémem GS1 pracovat. Supervizorem celého projektu modernizace je Cécile Koufou, která se po několika letech externí spolupráce připojila k týmu GS1 Czech Republic na pozici koordinátorky vzdělávacích programů.

Cécile Koufou Pro GS1 Czech Republic začala pracovat jako manažerka vzdělávání na konci roku 2018. Od roku 2014 pro vedení sdružení GS1 Czech Republic připravovala zprávy o aktivitách v sesterských členských organizacích v Evropě. V roce 2016 spolupracovala s koordinátorkou GS1 in Europe Camille Dreyfuss na kompletní renovaci webových stránek www.gs1.eu.

Do té doby působila více než deset let jako lektorka cizích jazyků pro zaměstnance GS1 Czech Republic. Své zkušenosti ze vzdělávání dospělých nově zúročila v projektu reorganizace školicího programu GS1 Czech Republic. „Více než 14 let jsem působila jako lektorka pro dospělé a nedávno jsem se stala certifikovaným trenérem, což mi dává úplně jiný pohled na to, co říkáme našim uživatelům a jak to říkáme. Spolupracuji se školiteli na vylepšení obsahu podle současných trendů vzdělávání dospělých a doporučení GS1 Global Office,“ vysvětluje Cécile Koufou.

Procvičování nově nabytých znalostí

Zdroj: GS1 CR

„Školení dospělých se od výuky dětí velmi liší v tom, že dospělí, když k nám přicházejí, nemusí vědět o standardech a Systému GS1 nic, zatímco jsou plně kompetentní a profesionální v jiných oblastech. Ve spolupráci se školiteli zajistíme, že naši uživatelé získají stejnou kvalitu informací a zároveň dostanou prostor na procvičování svých nově nabytých znalostí a jejich přizpůsobení do svých již existujících zkušeností a kompetencí. Interakce je klíčová při učení nových dovedností zejména u vzdělávání dospělých. Umožňuje nám vidět věci pod jiným úhlem, uvědomit si, že posluchači neporozuměli nějakému detailu, a upravit jej.“ říká Cécile Koufou U každého tématu se školitelé ujišťují, že posluchači měli příležitost si nové dovednosti procvičit a odcházejí se znalostmi, jak správně implementovat standardy GS1. „Jsme nezisková organizace zaměřená na uživatele a naším cílem je poskytovat jim služby tak, aby mohli využít všech možností, které standardy GS1 nabízejí. Tyto standardy byly navrženy ve spolupráci s průmyslem, proto by uživatelé měli mít co nejlepší podmínky pro jejich využívání."

Členství v GS1 firmám umožňuje nejen prodávat produkty do různých obchodů díky jedinečné identifikaci, ale také dané produkty prodávat kdekoli na světě jak do kamenných prodejen, tak na online platformách, jako je například Amazon. Registrace rovněž umožňuje společnosti získat přístup k úplnému řešení pro sledovatelnost a pokud si to přeje, používat elektronickou komunikaci EDI, která usnadňuje automatizaci procesů, jako je např. vystavení objednávky, dodacího listu nebo fakturace, a sdílet kmenová data produktů pomocí GDSN. „Doporučuji všem našim novým uživatelům, aby se těchto užitečných školení zúčastnili. Věřím, že nová školení zaujmou i stávající uživatele," uzavírá Cécile Koufou.

Více Nový systém školení

O autorovi – Jakub Cihlář

avatar: Jakub Cihlář

Junior manažer GS1 BarCodes, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2013 na pozici manažera čárových kódů. Zajišťuje technickou podporu uživatelům Systému GS1, konzultace, přednášky a samotné měření kvality čárových kódů (tzv. verifikaci). Je také kontaktní osobou pro dva nově vznikající projekty v České republice v sektoru čerstvých potravin a distribuce selektivní kosmetiky (Luxury Cosmetics).