Kmenová data a sledovatelnost: téma i za oceánem

Stejně jako každý rok se i letos konala před začátkem prázdnin konference GS1 Connect pořádaná americkou členskou organizací GS1. Tato akce se během posledních let stala co do počtu účastníků celosvětově vůbec největším setkáním GS1. A ani rok 2019 nebyl se svými více než 1300 návštěvníky výjimkou.

Letošní ročník se konal na úpatí Skalistých hor v Denveru, kterému se díky jeho nadmořské výšce 1600 m přezdívá „mile high city“. Mottem konference bylo proto „Elevate“ neboli zvýšit či zlepšit podnikání s využitím standardů GS1.

Konference se širokým záběrem

GS1 Connect je konference pro uživatele standardů GS1. Důraz je kladen na praxi. Proto byla většina vystupujících právě z řad uživatelů, kteří se s ostatními byli ochotni podělit o své zkušenosti s implementací standardů GS1. Letos poprvé organizátoři akci spojili s dvoudenní konferencí GS1 Industry & Standards Event. Na ní se dvakrát ročně setkávají pracovní skupiny, které udržují standardy GS1 aktuální a v případě potřeby vyvíjejí nové. Uživatelům tak byla nabídnuta snadná možnost se s těmito důležitými aktivitami seznámit nejen prostřednictvím pravidelných konferenčních hovorů. Témata za oceánem jsou v zásadě dost podobná jako u nás. Vzhledem k velikosti trhu však nabývají daleko většího významu. Tři dny zajímavých vystoupení byly rozděleny do samostatných bloků podle sektorů, ve kterých se standardy GS1 používají nejvíce – potraviny a nápoje, ostatní kategorie maloobchodu, zdravotnictví a gastronomické služby. Dále nechyběly obecnější bloky zaměřené například na nové standardy a řešení GS1, inovace či technologie.

Kvalitní kmenová data jsou základ

Bez kvalitních produktových kmenových dat toho v dnešním retailu moc dělat nelze. I proto bylo s tímto tématem spojeno velké množství prezentací, od těch zabývajících se efektivním fungováním dodavatelského řetězce po vystoupení zaměřená na digitálního zákazníka. Významné americké obchodní řetězce zpravidla umožňují dodavatelům zasílat kmenová data několika způsoby včetně globální datové synchronizace (GDSN). Například společnosti Walmart a Target získávají data z GDSN od více než 1300 dodavatelů. V rámci zefektivňování svých procesů se snaží jejich podíl nadále zvyšovat.

1,3 milionu dolarů úspor

Klasické problémy s kvalitou dat, tedy nedostatečná přesnost a úplnost, se nevyhýbají ani americkému trhu. Aktuální iniciativy vedoucí ke zlepšení stavu byly patrné z prezentací obchodních řetězců v rámci bloku „Jak dělat byznys s … [doplňte obchodní řetězec]“. Tyto prezentace informovaly dodavatele o aktuálních postupech a plánovaných novinkách zejména v oblasti kmenových dat, GDSN a také EDI. Řetězec rychlého občerstvení Subway odhadl, že v souvislosti se zavedením GDSN a projektů na zlepšení kvality dat šetří v oblasti logistiky 1,3 milionu dolarů ročně.

Jednoduchostí k vyšší kvalitě dat

Zajímavým trendem patrným hned z několika vystoupení byla snaha obchodních řetězců o zjednodušení procesu pro dodavatele. Logika je přitom zřejmá – jednoduchost při poskytování kmenových dat by měla vést k jejich vyšší kvalitě. Dodavatelé totiž nebudou mít tolik možností udělat chybu. A jelikož nebudou ztrácet čas zbytečnostmi, mohou se důkladněji věnovat tomu, co je skutečně důležité.

Mezi konkrétní opatření patří například přehledné dashboardy, ze kterých dodavatel snadno zjistí, kde má nedostatky. Kroger oznámil významnou redukci počtu vyžadovaných atributů. Dodavatelé se tak budou moci soustředit pouze na ta data, která jsou skutečně potřeba. Walmart je velmi aktivní v projektu Globálních datových modelů – identifikaci důležitých atributů pro jednotlivé kategorie produktů a zjednodušení jejich názvů a definic.

Společným jmenovatelem je pak využití standardů GS1 pro atributy (GDSN), klasifikaci (GPC), měření rozměrů či produktové fotografie. Právě využití standardů totiž zjednodušuje procesy všem účastníkům dodavatelského řetězce, čímž zvyšuje výslednou kvalitu a přidanou hodnotu pro zákazníka.

Redukce počtu mnohdy zbytečně vyžadovaných atributů a zjednodušení názvů a přesnost definic je základem pro porozumění a omezení chyb na dodavatelské straně řetězce.

Sledovatelnost v sektoru restauračních služeb

Zdroj: GS1 CR

Tématu sledovatelnosti se dotkla řada prezentací především z bloku Food service neboli restauračních služeb. Konkrétně se jednalo zejména o řetězce rychlého občerstvení, které jsou v USA velmi populární. Každý z těch významnějších provozuje ve Spojených státech tisíce restaurací, efektivní dodavatelský řetězec je proto jedním z klíčových faktorů úspěchu. Dokonalý přehled o surovinách, jejich původu a průchodu dodavatelským řetězcem je přitom nezbytný nejen pro efektivní logistiku, ale i stahování závadných šarží

z trhu. A ačkoliv k této nepříjemné události, v angličtině označované termínem recall, již dnes dochází spíše výjimečně, je nezbytné být připraven. Špatně zvládnutý recall totiž znamená významnou ztrátu tržeb, riziko zdravotních následků a především ztrátu důvěry zákazníků. Pro řetězce s rychlým občerstvením jsou tato rizika zvláště nebezpečná.

Standardy GS1 pro sledovatelnost

Zástupci ze společností Subway a Arby’s se shodli, že celou sledovatelnost lze řešit s použitím již existujících standardů GS1.  Mezi ty nejdůležitější zařadili identifikaci veškerého zboží pomocí GTIN, identifikaci lokací a subjektů GLN kódy, značení obchodních jednotek (kartonů) čárovými kódy GS1-128 s důležitými informacemi zakódovanými do GS1 aplikačních identifikátorů (GS1 AI), použití GS1 logistických etiket s SSCC kódy a komunikace přes EDI, zejména pak použití elektronického dodacího listu DESADV.

Takřka dokonalého přehledu o pohybu surovin a zboží lze pak dosáhnout implementací EPCIS. Tento standard GS1 totiž umožňuje jednotlivým článkům dodavatelského řetězce zaznamenávat a sdílet kompletní informace o pohybu a stavu produktů.

U sledovatelnosti je klíčová spolupráce

Zdroj: GS1 CR

Sama technologie však výbornou sledovatelnost nezajistí. Klíčovým faktorem úspěchu je také spolupráce všech subjektů od farmáře po restauraci a dodržování domluvených procesů. Celková sledovatelnost je dobrá pouze tak, jak dobře ji zajišťuje ten nejslabší článek dodavatelského řetězce. Společnost Subway si toho je vědoma, a tak podnikla řadu kroků k tomu, aby se kvalita a používání standardů stalo přirozenou součástí kultury společnosti a jejích dodavatelů. Výsledkem tohoto snažení je, že se GTIN a GS1-128 používá pro značení 99 % produktů. Celkem 94 % dodavatelů pak přes EDI zasílá elektronické dodací listy DESADV.

A co blockchain?

Řeč přišla samozřejmě i na blockchain. Technologii byla věnována panelová diskuse, jejíž účastníci se zaměřili na využití blockchainu ve sledovatelnosti. Populární slovo blockchain je v posledních několika letech skloňováno velmi často a zdaleka ne pouze v souvislosti s kryptoměnami. Právě sledovatelnost zboží a transparentnost dodavatelských řetězců jsou jistě další oblasti, kde může být tato technologie užitečná. Mezi účastníky panelové diskuse však panovala jasná shoda: využití blockchainu nic nemění na tom, že je nezbytné využívat standardy GS1. Bez tohoto společného jazyka totiž nelze data efektivně ani poskytnout, ani využít. Vzhledem k technologické náročnosti blockchainu je také vhodné se zamyslet nad tím, jaká data do něj vkládat. Praxe ukazuje, že není vhodné do něj ukládat úplně vše a pokrýt jím kompletní dodavatelský řetězec.

Smysl však dává v těch částech, kde je důležitá vysoká úroveň důvěry a bezpečnosti. Ideálním řešením se proto zdá kombinace blockchainu s nějakou „běžnou“ technologií pro sdílení dat – například EPCIS.

O autorovi – Tomáš Tlučhoř

avatar: Tomáš Tlučhoř

Produktový manažer GS1 eCom, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic se zabývá elektronickou výměnou dat a datovou kvalitou. Jeho primárním zaměřením je synchronizace kmenových dat prostřednictvím GDSN (Globální datové synchronizace) a oblast B2C - sdílení kmenových dat určených spotřebitelům v digitálním prostředí.