Informace z GS1 Czech Republic

Alena Opatrná
Zdroj: GS1 CR

Výbor GS1 Czech Republic pracuje v tomto složení: prezident GS1 Czech Republic Jaroslav Camplík a viceprezident Pavel Moravec z Nestlé Česko, David Piškanin, člen představenstva HOPI HOLDING za sektor logistiky, Jan Příhoda ze společnosti Kodys za poskytovatele technických a technologických služeb a Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement ze skupiny výrobců. Obchodní společnosti ve Výboru zastupují Milan Strieženec za Ahold CR a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR; Michal Weirich, výkonný ředitel společnosti Weleda pro Českou a Slovenskou republiku, reprezentuje kosmetický sektor.

Kolektiv GS1 Czech Republic uvítal novou spolupracovnici. Andrea Opatrná nastoupila na pozici produktové manažerky a posílila tak tým zabývající se produktovými kmenovými daty GDSN (Global Data Synchronization Network). Andrea poslední čtyři roky působila v mezinárodní logistické společnosti DHL IT Services Europe, kde se na pozici juniorního projektového manažera podílela na implementaci IT projektů v rámci logistické automatizace.

AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Stav firem zapojených do Systému GS1 10/2019
Celkem 8 280
Z toho výrobci a distributoři 8 156
obchodníci 28
dodavatelé pro Systém GS1 91
ostatní 5

Seminář Blockchain

Začátkem září proběhl pod záštitou GS1 Czech Republic seminář o technologii blockchain. Bývalý dlouholetý člen Výboru GS1 Czech Republic Miroslav Exner sezval mimořádně zajímavé řečníky, kteří v ČR patří mezi ty nejpovolanější. Jako první vystoupil Jakub Jedlinský z firmy Altlift, který vyučuje o měnových systémech se zaměřením na alternativní měny na VŠE v Praze. Nejprve se věnoval historii technologie blockchain, popsal důležité mez-níky od sedmdesátých let po návrh časového razítka v roce 1991, průlomové nasazení technologie estonskou státní správou v roce 2008 a vytvoření kryptoměny Bitcoin ve stejném roce. Pokračoval výkladem, jak se technologie rozvíjela do dnešní podoby a které její vlastnosti ji předurčují k vytváření distribuovaných sys-témů s nezávislou autoritou, garantující hodnověrnost uložených dat.

Z vystoupení Miroslava Iwachowa z IBM
Zdroj: GS1 CR

Popsal, ve kterých oborech už nalezla uplatnění a kde má smysl ji použít. Vedle příkladů komerčních aplikací také nastínil možnosti využití ve veřejné sféře, která se aktuálně potýká s výzvami ochrany osobních dat a současně rizik paděláním dokumentů. Konkrétně vysvětlil, jak by mohl blockchain pomoci zjednodušit velice komplikovanou a ne 100% spolehlivou proceduru ověřování vysokoškolských diplomů, zjednodušit fungování rejstříku nemovitostí nebo třeba registru automobilů a problematiku digitální identity obecně.

Následně se slova ujal Miroslav Iwachow z IBM. Nejprve rozptýlil mýtus o bublině blockchainu: podle některých autorů se o technologii jen mluví, ale reálné aplikace dosahují pouze marginálního rozšíření. Miroslav Iwachow na svých slidech dokázal širokou penetraci technologie v řadě projektů. Vysvětlil, že dnešní hodnota trhu blockchainových technologií se pohybuje v řádu desítek miliard. USD a strmě roste. Z mnoha řešení, pro která IBM poskytuje technologickou platformu, se rozhodl podrobněji popsat dvě, ke kterým má organizace GS1 jako správce standardů pro maloobchod, logistiku a zdravotnictví blízko. První se nazývá IBM Food Trust. Využívají ji velcí producenti a obchodní řetězce jako řešení pro sledovatelnost původu potravin; prvními uživateli se v USA staly maloobchodní společnosti Walmart a Kroger, brzy po nich se zapojily desítky jejich dodavatelů. Z velkých jmenujme například korporaci Nestlé.

Řešení pro řízení kontejnerové dopravy IBM nabízí pod značkou TradeLens. Jeho hlavním propagátorem byl námořní přepravce Maersk a dnes pokrývá bezmála 50 % všech kontejnerových přeprav realizovaných po celém světě.

Poté účastníky semináře z plátna projektoru pozdravil Robert Beidemann z GS1 Global Office. Na jeho úvod o důležitosti datových standardů GS1 pro technologii blockchain ve svém příspěvku navázala Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic. A tématu spojení standardů GS1 a blockchainu se věnovalo i následující vystoupení Miroslava Exnera. Hostům přiblížil rozsáhlý projekt, který ve spolupráci s 38 velkými firmami z oblasti obchodu a dodavatelských řetězců realizovala GS1 Germany. Hlavními cíli projektu bylo ověření technologie blockchain na příkladu digitalizace procesu výměny palet. Řešitelé vytvořili digitální standard pro paletovou průvodku a definovali procesy výměny palet včetně jejich administrativního zpracování. Řešení nakonec úspěšně otestovali v reálných provozních podmínkách.

Na Světovém kongresu klinické bezpečnosti

Lenka Martínková
Zdroj: GS1 CR

Na začátku října se v Praze konal 8. ročník Světového kongresu klinické bezpečnosti, který každoročně pořádá Mezinárodní asociace managementu rizik ve zdravotnictví. Pražský kongres nabídl širokou škálu témat, jako je např. bezpečnost pacientů, bezpečnost podávání léků, bezpečnost zdravotnických prostředků a další témata týkající se řízení rizik ve zdravotnictví. Za organizaci GS1 na konferenci vystoupila Els van der Wilden-van Lier se dvěma prezentacemi: první se jmenovala Celosvětový boj proti padělkům léků a vakcín z pohledu veřejného zdraví, druhá měla, titul K bezpečné a udržitelné péči na operačním sále pomocí čárových kódů a mezinárodních standardů. Lenka Martínková z GS1 Czech Republic si připravila přednášku na téma Bezpečnost pacientů a přínosy zavedení UDI v nemocnicích.

Prezentace studie zalistování na konferenci Retail in detail

Zdroj: GS1 CR

Na počátku roku pracovníci GS1 Czech Republic ve spolupráci s poradenskou společností EY Česká republika zmapovali proces zalistování nového rychloobrátkového zboží v ČR se zvláštním zřetelem na související výměnu produktových kmenových dat. Do výzkumu se zapojilo osm významných dodavatelů a obchodních řetězců a více než 170 malých a středních dodavatelů ze sektoru potraviny, nápojů a drogerie. První z odborných akcí, kde měla GS1 Czech Republic možnost čerstvé výsledky průzkumu prezentovat, byla červnová akce Retail in detail pořádaná společností Blue Events.

Na stánku GS1 Czech Republic se účastníci mohli dovědět, že zalistováním produktů tratí stovky hodin ročně. Nejdůležitější statistické výstupy studie autoři zpřístupnili formou otázek a odpovědí vyvedených na jednoduché skládačce, kterou na konferenci distribuovali. Návštěvníci stánku GS1 Czech Republic se z ní mohli dovědět, že výměna produktových kmenových dat stále čeká na standardizaci, která by snížila administrativní zátěž, zlepšila komunikaci (hlavně změn) a podpořila využití tzv. B2C dat – produktových informací pro spotřebitele. Cílem kampaně je posilovat povědomí trhu o výhodách řešení GDSN pro sdílení produktových kmenových i B2C dat.

EASTLOG 2019

Prohlídka HOPI CEE Fish Hubu
Zdroj: ATOZ Group

Hlavním tématem letošního kongresu EASTLOG byla metamorfóza, tedy logistika v době neustálých změn. Již 22. ročník konference nabídl několik pohledů na to, jak jsou společnost a logistický průmysl připraveny na změny, díky kterým logistika a dodavatelský řetězec směřují k vyšší kvalitě a efektivitě. Špičkoví přednášející představili, jak a v jaké míře jsou kladeny nároky na firmy, technologické nástroje i pracovníky. Akci pořádanou společností ATOZ tradičně podpořilo sdružení GS1 Czech Republic. Provozní ředitel Michal Bílý na jedné ze sekcí vystoupil s přednáškou s názvem Aktuální trendy v automatické identifikaci v logistice a skladování. Květnového kongresu se zúčastnilo přes 400 hostů, v sedmi sekcích vystoupilo více než čtyřicet řečníků. Druhý kongresový den byla na programu návštěva platformy pro zpracování ryb a mořských plodů společnosti HOPI CEE Fish Hub v Jažlovicích.

Zasedání pracovní skupiny ovoce a zeleniny

Počátkem října se v prostorách GS1 Czech Republic konalo dvoudenní zasedání pracovní skupiny GS1 in Europe Fruit & Vegetables Group. Tato skupina vznikla v roce 2012, v současnosti sdružuje devět členských organizací GS1 a další zainteresované společnosti ze sektoru ovoce a zeleniny, jako jsou producenti nebo zástupci maloobchodu. Cílem skupiny je zefektivnit procesy pomocí standardů Systému GS1. Zasedání se účastnilo jedenáct členů, zastoupeny byly tři členské organizace – GS1 Germany, GS1 Spain a GS1 Czech Republic. Ostatní účastníci byli ze společností Frug I Com (nizozemská platforma podílející se na spolupráci dodavatelského řetězce ze sektoru ovoce a zeleniny, blíže představena na str. 11), ICA Sverige AB (švédský maloobchodní řetězec), SanLucar Fruit S.L. (globálně operující společnost zaměřená na pěstování, distribuci a prodej ovoce a zeleniny) a Dole Europe GmbH, dceřiná společnost Dole Food Company, Inc. (největší světový producent a prodejce ovoce a zeleniny).

Hlavní tématy byly používání 2D symbolů pro produkty ze sektoru ovoce a zeleniny, a to zejména pro zboží s proměnnou hmotností (také z důvodu možné sledovatelnosti těchto produktů), globální datové modely a jejich použití pro sektor ovoce a zeleniny, vyhodnocení dotazníku zaměřeného na sledovatelnost ovoce a zeleniny a zařazení nových atributů do GDSN, které se vztahují k produktům z tohoto sektoru.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.