Informace o partnerech naleznete v Location Finderu

Cílem organizace GS1 Czech Republic je stále zlepšovat služby pro uživatele Systému GS1 a usnadnit jim každodenní práci. Další ulehčení přinese v blízké budoucnosti nový nástroj, který umožní vyhledávání a ověřování základních údajů o obchodních partnerech, tzv. GS1 Location Finder. Uživatelé jej již brzy naleznou na webových stránkách www.gs1cz.org.

GS1 Location Finder je online platforma pro vyhledávání aktuálních údajů o obchodních partnerech na úrovni primárních i sekundárních lokalizačních čísel (GLN). Výrazně tak usnadňuje správnou identifikaci partnerů zejména pro oblast EDI komunikace.

Klíčové údaje k dohledání

Primární GLN je určeno k celosvětově unikátní identifikaci společnosti zaregistrované do Systému GS1. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu, která vždy začíná GS1 Company Prefixem (GCP), tedy identifikaci společnosti. Struktura primárního GLN je v České republice pevně dána. Za prefixem společnosti následují nuly a závěrečná kontrolní číslice. Primární lokalizační číslo je vedeno v databázi GS1 Czech Republic a je přímo vázáno na IČO uživatele. V EDI komunikaci se primární lokalizační číslo používá v obálce elektronické zprávy, kde pomáhá zprávu směřovat od odesílatele ke správnému adresátovi. Dále jej pak nalezneme v hlavičce zprávy, kde identifikuje odběratele a dodavatele.

Zeptejte se na Location Finder EDI manažerky GS1 Czech Republic Hany Strahlové na adrese strahlova@gs1cz.org.

Sekundární GLN slouží pro potřeby interní identifikace v rámci podrobnějšího členění uvnitř dané společnosti. Sekundární GLN jsou přidělována přímo uživatelem, a to nejlépe sestupně v rámci přiděleného datového intervalu pro označování produktů. V rámci EDI komunikace slouží nejčastěji k identifikaci skladů, prodejen nebo fakturačních míst.

Použití Location Finderu bude velmi jednoduché. Jednotlivé společnosti do vyhledávače zadají svá kmenová data, která budou dostupná jejich partnerům. Údaje bude možné nejen vyhledávat, ale také stahovat a exportovat. Stažené soubory budou ukládány ve formátu CSV se středníkem (;) jako oddělovačem. Soubory jsou kódovány v UTF-8, aby bylo zajištěno, že všechny znaky budou správně prezentovány. Soubor lze jednoduše exportovat a otevřít například v programu Excel.

GS1 Location Finder slouží k vyhledávání, ověřování a aktualizaci údajů o jednotlivých společnostech, které spolu pravidelně komunikují. Dodavatelé získají všechny nezbytné informace pro dodání zboží na správné adresy konkrétních poboček a skladů svých odběratelů. A naopak maloobchodní, velkoobchodní či distribuční společnosti budou mít k dispozici data přímo zadávaná dodavatelskými firmami. Systém bude dostupný v režimu 24/7 a nabídne funkce, jako je ověřování neznámých GLN, vyhledávání poštovních adres, polohy, DIČ, interních identifikačních čísel, vyhledávání názvů a mnoha dalších údajů.

Použití nástroje je velmi intuitivní. Uživatel díky němu rychle a pohodlně zjistí, komu dané globální lokalizační číslo patří a zda se jedná o primární nebo sekundární GLN. To bude mít bezesporu pozitivní vliv na přesnější a méně chybovou identifikaci v oblasti elektronické výměny dat.

O autorce – Hana Strahlová

avatar: Hana Strahlová

Produktová manažerka EDI, GS1 Czech Republic

Hana Strahlová, produktová manažerka GS1 EDI, je odpovědná za datové standardy v oblasti elektronické výměny dat.