Zdravotnická konference se vrátila do Evropy

Globální organizace GS1 pořádá pravidelně dvakrát ročně konferenci věnovanou implementaci standardů GS1 do zdravotnictví. Tato konference vždy přitáhne velkou pozornost nejenom pracovníků z jednotlivých národních organizací GS1, ale především odborné veřejnosti a specialistů z nejrůznějších oblastí zdravotnického sektoru, farmaceutickým průmyslem počínaje přes zdravotnická zařízení až po státní a regulační autority.

Letošní, již 35. mezinárodní zdravotnická konference, která se konala v nizozemském Noordwijku, se může pochlubit historicky nejvyšším počtem účastníků – bylo jich více než 400 z téměř 50 zemí světa. Na konferenci vystoupilo 76 přednášejících, kteří prezentovali své příspěvky ve čtyřech plenárních sekcích nebo v některém ze 12 panelů. V rámci souběžně pořádané výstavy se představilo 10 vystavovatelů, v drtivé většině poskytovatelů IT nebo datových služeb pro zdravotnictví. Delegáti měli rovněž možnost se účastnit některé z pěti připravených návštěv přímo ve zdravotnických zařízeních nebo výrobních firmách. Samotnou konferenci jménem pořadatele zahájili Ulrike Kreysa, viceprezidentka GS1 pro zdravotnictví, Miguel Lopera, výkonný ředitel GS1, a Pieter Maarleveld, ředitel GS1 Netherlands.

Jan Štěrba prezentoval zkušenosti se zavedením UDI ve společnosti LINET
Zdroj: CS1 CR

Poté se již naplno rozjel bohatý konferenční program. První den byl zaměřen na implementace standardů GS1 v nemocnicích. Vzhledem k místu konání převažovaly projekty realizované zejména v Evropě. Svá řešení a dosažené úspěchy představily nemocnice z Velké Británie, Německa, Dánska, Řecka, Irska, Švýcarska, ale nechyběly ani zkušenosti z USA. Většina implementací se dotýkala víceméně dvou oblastí – zlepšení komunikace mezi interními systémy v nemocnicích, správy a sdílení dat mezi nimi. Druhé velké téma bylo skenování u lůžka pacienta, digitalizace záznamů o poskytnuté péči a celkově vyšší úroveň a dostupnost informací o léčebném procesu. Nejčastěji rezonujícími pojmy byla nepochybně kvalita dat, interoperabilita a nutnost automatického sběru dat.

Obdobu UDI zavede Čína a další trhy

Druhý den byl prakticky až na malé výjimky věnován jednoznačné identifikaci zdravotnických prostředků (UDI). Úvodní plenární zasedání bylo zahájeno prezentací eurokomisaře Salvatore Scalzia. Ten poskytl delegátům komplexní přehled o stavu a přípravách Evropského systému UDI.

Regulované značení zdravotnických prostředků však není pouze evropská záležitost. Prvním, kdo tuto regulaci zavedl, byl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Implementace systému je v USA již prakticky v poslední fázi.

Obdobné regulace se připravují i v dalších zemích světa, na konferenci se konkrétně hovořilo o Saúdské Arábii a Číně. Snahou GS1 i dalších zainteresovaných partnerů je samozřejmě maximální sladění požadavků a koordinace pravidel pro tuto rozsáhlou oblast. V rámci programu druhého jednacího dne konference vystoupil se svým příspěvkem i historicky první zástupce české společnosti. Byl jím Jan Štěrba ze společnosti LINET, který hovořil o dosavadních zkušenostech se zaváděním značení UDI (podrobněji v článku na předchozí straně). Jeho prezentace byla posluchači velmi dobře hodnocena zejména pro celou řadu praktických poznatků z průběhu celého procesu implementace a upozornění na úskalí, která musí výrobce zvládnout, aby výsledný efekt byl v souladu s požadavky směrnic UDI v zemích, kam společnost svou produkci dodává.

Zkušenosti nemocnic s EDI a GDSN

V samém závěru druhého dne konference byla jedna ze sekcí věnována zkušenostem zdravotnických zařízení s datovou komunikací (EDI) a datovými katalogy (GDSN). Toto téma je stále více předmětem zájmu hlavně velkých nemocnic. Farmaceutické společnosti a velcí distributoři léčiv i zdravotnického materiálu jsou zpravidla rutinními uživateli EDI, a proto se snaží do elektronické komunikace zapojit i zdravotnická zařízení. Průkopníky v této oblasti jsou například nemocnice v Irsku a ve Velké Británii, jejichž zástupci se v rámci sekce podělili s posluchači o své zkušenosti. Z diskuse bylo jasné, že toto je další z postupných kroků při elektronizaci a digitalizaci zdravotnictví. Pro standardy GS1 diskuse vyzněla pozitivně v tom smyslu, že standardní identifikace a popis datových prvků jsou základními kameny v celém procesu, a to bez ohledu na použitou syntaxi či IT nástroje.

Ověřování léčiv: systém funguje

Zdroj: CS1 CR

Třetí konferenční den byl zaměřen na identifikaci léčivých přípravků a jejich sledovatelnost v distribučním řetězci i ve zdravotnických zařízeních. Své zkušenosti sdíleli rovněž zástupci z mimoevropských zemí, například z Etiopie, Turecka, Egypta a Spojených států. Nejvíce očekávaná však v tomto bloku byla prezentace Andrease Waltera, generálního ředitele Evropské organizace pro ověřování léčiv (EMVO). Hovořil o prvních zkušenostech z fungování Evropského systému pro ověřování léčiv, který vstoupil v platnost v únoru letošního roku. Andreas Walter doslova řekl: „Dobrá zpráva je, že systém funguje.“ Dále zdůraznil, že se podařilo zapojit národní systémy všech 28 zemí EU, dvě z těchto zemí, Řecko a Itálie, si vyjednaly odklad implementace.

Úroveň zapojení konečných uživatelů se samozřejmě v jednotlivých zemích liší. V průměru lze říci, že u distributorů, lékáren a zdravotnických institucí se pohybuje kolem 65 %. V současné chvíli je hlavní prioritou stabilizace systému, odstranění počátečních provozních problémů, které byly víceméně očekávány, a zejména také zamezení výpadkům v distribuci léčiv. Andreas Walter přiznal, že při přípravě implementace byla podceněna správa a zpracování chybových hlášení. V tomto směru připravuje EMVO alternativní řešení, které by mělo být integrováno do stávajícího systému během druhého pololetí letošního roku.

Součástí zdravotnické konference GS1 je vždy také příležitost podívat se do výrobní praxe nebo navštívit některé zdravotnické zařízení, kde se podařilo úspěšně implementovat některý ze standardů GS1. Letos měli účastníci možnost navštívit farmaceutickou společnost TEVA nebo Univerzitní zdravotnické centrum v Amsterdamu.

O autorce – Pavla Cihlářová

avatar: Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Je členem regionálního výboru GS1 in Europe, kde se podílí na koordinaci evropských pracovních skupin a projektů. Pod jejím vedením byl mimo jiné zahájen projekt datové synchronizace i užší spolupráce s technologickými i odbornými institucemi.