V Globusu již posedmé

Sdružení GS1 Czech Republic, které spravuje globální Systém GS1 v České republice, je zároveň také jedinou oprávněnou organizací pro provádění verifikace čárových kódů registrovaných firem. Služba kontroly kvality čárového kódu je poskytována uživatelům Systému GS1 na vyžádání.

Aktuálně GS1 Czech Republic nabízí dva typy verifikací. Standardní kontroly probíhají v sídle sdružení na adrese Na Pankráci 30 v Praze, zatímco při externích kontrolách technik společnosti přijíždí na domluvené místo do výroby nebo přímo na místo prodeje, kde provádí verifikaci.

Kontrola kvality čárového kódu ze zaslaného vzorku

V prvním případě je doporučeno poslat nejprve vzorek čárového kódu ve formátu PDF ve skutečné velikosti, pořízený naskenováním celého obalu. Z tohoto materiálu je možné ověřit několik základních parametrů, jako je například dostatečná velikost a výška symbolu, odpovídající barevnost (tedy dostatečný kontrast mezi čarami a mezerami), dodržení ochranných zón – volného prostoru před a za symbolem – nebo správné umístění symbolu na obalu. Samo měření kvality je v této fázi pouze orientační. Je totiž velmi pravděpodobné, že došlo k částečné deformaci symbolu převodem do formátu PDF a následným tiskem na běžné laserové tiskárně. Pokud kontrola tohoto vzorku neprokáže nedostatky, následuje druhá fáze, verifikace nátisku z profesionální tiskárny nebo dokonce testovacího vzorku. V obou případech se kvalita symbolu zjišťuje verifikačním přístrojem, který měří jednotlivé čáry a mezery s přesností tisíciny milimetru. Technik vyhodnocuje jednotlivé parametry a u pozitivního výsledku měření je možné vydat protokol o kvalitě čárového kódu Systému GS1, který prokazuje dostatečnou spolehlivost načítání daného čárového kódu. Tuto službu využívají uživatelé pro kontrolu menšího množství symbolů.

Verifikace v terénu

Kontroly probíhají na základě předem odsouhlaseného seznamu produktů
Zdroj: CS1 CR

Druhá varianta, externí, představuje rozsáhlejší projekt, kdy uživatelé zpravidla ve vlastních prostorách připraví ke kontrole větší množství vzorků. Tyto verifikace jsou pro sdružení GS1 Czech Republic velmi důležité: každoroční pravidelné plošné kontroly u prodejců (např. v řetězcích Billa a Globus) přinášejí ucelený obraz o kvalitě čárových kódů na tuzemském trhu. Kontroly probíhají na základě předem odsouhlaseného seznamu produktů, který je sestaven buďto s využitím dat o průchodnosti zboží místem prodeje (údaje shromažďují pokladní systémy), nebo jsou produkty vybírány podle jednotlivých kategorií, například mléčné výrobky, zmrazené nebo čerstvé zboží.

Většinou se jedná řádově o stovky kusů čárových kódů. Velkou vypovídací hodnotu představuje fakt, že se vždy verifikují hotové produkty tak, jak jsou dodavateli doručeny prodejci. Tím jsou zohledněny faktory, které u verifikace čárových kódů z grafických návrhů obalů, popř. zkušebních tisků není možné spolehlivě ověřit – kvalitu symbolu totiž mohou ovlivnit podmínky při balení produktu, jeho přepravě a skladování. Patří mezi ně vlhkost, mechanické oděrky nebo deformace měkkých částí obalu.

Někdy se až v místě prodeje projeví chyby při grafické přípravě obalu. Například když není grafik dokonale seznámen s technologií výroby a nesprávně umístí čárový kód, který je poté narušen svárem obalu a jeho snímatelnost se dramaticky snižuje či rovnou vylučuje. Obě varianty kontroly kvality čárových kódů, ať už standardní či externí, jsou pro pracovníky GS1 Czech Republic neocenitelným zdrojem praktických zkušeností, které pak předávají dál uživatelům Systému GS1.

Pro ně platí doporučení využít služeb verifikace. Jen tak budou mít garantovánu dostatečnou kvalitu čárových kódů už ve fázi vývoje obalu.

Tento rok proběhla již sedmá verifikace kvality čárových kódů v maloobchodním řetězci Globus. Výsledky jednoznačně potvrzují kladný dopad dlouhodobé spolupráce s GS1 Czech Republic.

Verifikace kvality čárových kódů v řetězci Globus

Pracovníci GS1 Czech Republic se v lednu 2019 vypravili do supermarketu Globus, aby zajistili další kontrolu kvality čárových kódů. Verifikace byla provedena jako vždy na základě poskytnutých dat z pokladen konkrétní prodejny, kdy jsou kontrolovány produkty se sníženou průchodností místem prodeje.

Tyto produkty přesně eviduje informační systém prodejny. Moderní prodejní terminály jsou schopné zaznamenávat a ukládat data o prodeji, a to včetně dat o průchodnosti zboží místem prodeje. Pracovníci obchodů tak mají k dispozici informace, zda je symbol na produktu načten napoprvé, zda je nutné opakované načítání, popř. kdy je symbol zcela nečitelný. Výsledky jednoznačně potvrzují zlepšující se kvalitu čárových kódů zejména u středních a velkých obchodních společností a výrobců. Dlouhodobou spoluprací s GS1 Czech Republic se podařilo eliminovat většinu nejčastějších chyb, a pokud se nějaký produkt těchto dodavatelů dostane na seznam, je to většinou způsobeno lidským faktorem a v další šarži už se tato chyba zpravidla neopakuje. Čím větší je objem dodaného zboží, tím rychleji je nedostatek napraven.

Celkem bylo verifikováno 245 produktů od 80 výrobců, a to na základě partnerem předložené databáze produktů s podezřením na sníženou kvalitu identifikace. U 155 produktů byla prokázána nedostatečná kvalita datových nosičů, zatímco 90 produktů bylo verifikováno kladně. Největším problémem je již tradiční snižování výšky čar symbolů, a také téměř 6 % zcela nesnímatelných symbolů. Snahou GS1 Czech Republic bude zjednat nápravu u těchto položek v co nejkratším termínu.

O autorovi – Jakub Cihlář

avatar: Jakub Cihlář

Junior manažer GS1 BarCodes, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2013 na pozici manažera čárových kódů. Zajišťuje technickou podporu uživatelům Systému GS1, konzultace, přednášky a samotné měření kvality čárových kódů (tzv. verifikaci). Je také kontaktní osobou pro dva nově vznikající projekty v České republice v sektoru čerstvých potravin a distribuce selektivní kosmetiky (Luxury Cosmetics).