Revize zpráv APERAK, COMDIS a INVRPT

Pracovní skupina Česko-Slovenské iniciativy ECR sleduje vývoj EDI komunikace a vytváří návrhy na úpravu národních subsetů využívaných elektronických zpráv. Všechny návrhy na vylepšení, aktualizace a změny vycházejí z aktuálních potřeb a požadavků trhu. Při jejich realizaci skupina vždy dbá na dodržování platných standardů. Jaké novinky skupina připravuje pro rok 2019?

V čele pracovní skupiny, ve které působí zástupci obchodních řetězců, dodavatelů, poskytovatelů EDI řešení a sdružení GS1 Czech Republic, stojí i pro letošní rok Eva Malíková, EDI project manager ze společnosti Henkel ČR, a Václav Kulhánek, supply chain manager – EDI ve společnosti Globus ČR.

Zjednodušení zpracování kontrolních zpráv

Zdroj: CS1 CR

Již v loňském roce skupina zahájila revizi, a především rozšíření číselníku ke kontrolním zprávám APERAK (potvrzení o převzetí zprávy aplikací) a COMDIS (obchodní námitka). Účelem těchto úprav bylo zjednodušení automatického zpracování kontrolních zpráv. Aktuálně jsou číselníky hotové a procházejí připomínkováním ze strany členů skupiny. Po tomto kroku budou uveřejněny na stránkách společnosti GS1 Czech Republic v sekci EDI uživatelské zóny „Moje GS1“.

Za jeden z úkolů zasedání, které se bude konat koncem 2. čtvrtletí roku 2019, si skupina stanovila zmapování využívání a případnou následnou revizi zprávy INVRPT. Touto zprávou informuje zákazník svého dodavatele o aktuálním stavu skladových zásob dodávaných tímto partnerem. V rámci aktuálního stavu zásob lze zaslat informaci o stavu zalistování zboží.

Příprava EDI slovníku

Dalším úkolem je aktualizace EDI slovníku, který bude sloužit široké veřejnosti ke snadné orientaci v odborných termínech týkajících se elektronické výměny dat. O dokončení a uveřejnění této praktické pomůcky budete informováni v dalším čísle časopisu INFO859.

Činnost EDI skupiny je velmi úspěšná, a to díky aktivnímu přístupu všech jejich členů. Skupina vítá zapojení dalších expertů a v případě zájmu je otevřená i dalším zájemcům o členství v ní.

Pokud by měl kdokoliv z uživatelů EDI návrh na téma, které by měla skupina otevřít a projednat, může jej zaslat přímo do GS1 Czech Republic na e-mailovou adresu strahlova@gs1cz.org.

O autorce – Hana Strahlová

avatar: Hana Strahlová

Produktová manažerka EDI, GS1 Czech Republic

Hana Strahlová, produktová manažerka GS1 EDI, je odpovědná za datové standardy v oblasti elektronické výměny dat.