OSA Barometr aneb Aby produkt na regále nechyběl

Zajistit spokojenost zákazníka, zvýšit prodeje a současně snížit ztráty vyplývající z nedostupnosti zboží na regálu – to jsou úkoly, na které je zaměřena pozornost pracovní skupiny ECR Benchmarking & On-Shelf-Availability. V loňském roce byla její činnost orientována na přípravu a realizaci projektu OSA Barometr. Cílem projektu bylo získat ucelený a neutrální pohled na problematiku dostupnosti zboží v rámci maloobchodní sítě v ČR a identifikovat hlavní příležitosti ke spolupráci k dosažení zlepšení. Razantní změna struktury a nárůst kapacity obchodní sítě.

Monitoring dostupnosti byl realizován ve spolupráci s agenturou ppm factum přímo na prodejní ploše v padesáti supermarketech a hypermarketech po celé České republice ve třech měsíčních cyklech. Do sledování bylo zahrnuto zhruba 200 nejběžněji prodávaných položek ve dvaceti kategoriích. Celkový výsledek 93,5 % představuje průměrnou hodnotu dostupnosti sledovaných položek, výpadky na prodejním regálu tedy byly na úrovni 6,5 %. Srovnání na základě dostupných dat z dalších zemí Evropy ukazuje okamžitý potenciál pro zlepšení ve výši 2–3 %, přičemž takové zlepšení může mít přímý dopad na zvýšení obratu až o 1 %.

„Český trh rychloobrátkového zboží je vysoce kompetitivní s mimořádně vysokým podílem promočních aktivit. Tato situace před nás staví úkoly, které je možné nejlépe překonat jen pomocí efektivní spolupráce mezi dodavateli a obchodníky.“ Torben Emborg, generální ředitel Nestlé Česko a spolupředsedající Česko-Slovenské iniciativy ECR

Nejmenší dostupnost na regále mají detergenty

Obchodník s nejlepším výsledkem dosáhl v rámci celého sledovaného období průměrné hodnoty dostupnosti ve výši 96,7 %. Výsledná hodnota je o takřka sedm procentních bodů vyšší než výsledek obchodníka, který dosáhl průměrné hodnoty dostupnosti ve výši 90 %.

Z hlediska sledovaných kategorií nejlepší výsledky dostupnosti vykazovaly kategorie výrobků zahrnující tabulkové čokolády, čokoládové tyčinky, sušenky a oplatky. Naopak nejhůře se vedlo kategoriím prací prášky, aviváže, prostředky na úklid.

Srovnání úrovně dostupnosti zboží na prodejní ploše podle vybraných kategorií

V současné době probíhá vyhodnocování příčin výpadků dodávek zboží ze strany dodavatelů a celková agregace výsledků včetně komunikace výsledků zástupcům obchodníků. V průběhu jara plánuje pracovní skupina ECR uspořádat sérii workshopů s jednotlivými obchodníky, na kterých budou diskutovány možnosti společných aktivit pro dosažení zlepšení dostupnosti zboží. Na polovinu dubna je připravován společný workshop, který se zaměří na problematiku (ne)dostupnosti zboží z pohledu nakupujícího, z pohledu inovativních technologií (jako např. tzv. chytrý regál, využití senzorů) a z pohledu SW nástrojů a sdílení dat.

Inspirací pro projekt OSA Barometr byly zkušenosti z realizace podobných projektů a aktivit realizovaných národními iniciativami ECR v Itálii, Francii, Španělsku, Rakousku, Velké Británii a dalších zemích.

„Pro nás jako dodavatele je v současné chvíli relativně snadné dosáhnout vysoké servisní úrovně a do jisté míry zde nepotřebujeme spolupráci s obchodníky. Co ale sami bez obchodníků nezvládneme, je právě zajištění dostupnosti výrobků pro naše spotřebitele na regálech. Tady je klíčová právě ochota obchodníka spolupracovat a dále nastavení důvěry a otevřeného vztahu dodavatele a obchodníka s jediným společným cílem – zamezit výpadkům výrobků na regálech a zvýšit tak spokojenost spotřebitelů.“ Jindřich Hrnčiřík, customer logistic manager společnosti Coca-Cola HBC CZ/SK

BRIEFINTERVIEW: John Fonteijn, Head Global Asset Protection ve společnosti Ahold-Delhaize a předseda ECR Community Shrink & OSA expert group

Na konferenci Retail Summit jste představil aktivity expertní skupiny ECR Community Shrink & OSA. Jaké je její poslání?

ECR Shrink Community & OSA Group je pracovní skupina výrobců a retailerů zaměřená na sdílení zkušeností a hledání nových cest a nápadů, které společně lépe řeší problémy s dostupností zboží a snižování celkových ztrát v maloobchodním řetězci. Hlavním společným mottem skupiny je „Sell More and Lose Less“ (prodej více, ztrať méně). Účast na pravidelných setkáních je zdarma pro prodejce a výrobce, kteří jsou otevření spolupráci, sdílení zkušeností a vytváření nových myšlenek a postupů. Úzce spolupracujeme s nezávislými a akademickými výzkumnými týmy. Od svého založení v roce 1999 skupina investovala více než dva miliony eur do výzkumu. Tyto investice přinesly množství nových poznatků a postupů stejně jako širokou škálu praktických nástrojů a technik, které pomáhají sektoru maloobchodu řešit otázky efektivity řízení zásob, dostupnosti zboží, eliminace ztrát, ale i omezování potravinového odpadu.

Ve svém vystoupení jste se věnoval velmi aktuálnímu tématu plýtvání potravinami. Ve kterých částech dodavatelského řetězce dochází k největším ztrátám?

Nejvíce potravinového odpadu vznikne v domácnostech (43 %), v sektoru gastronomie (26 %) a přímo na straně zemědělců (16 %). Teprve pak následuje obchod a distribuce s ním spojená (13 %). Nejméně, pouhá dvě procenta potravinových ztrát, spadá na oblast výroby.

Hovořil jste rovněž o aktivitě ECR Community Food Waste Retail Challenge.

Jsem velmi rád, že jsem mohl představit tuto aktivitu zaměřenou na spolupráci retailu a inovativních start-up firem. Cílem je napomoci zavádění nových myšlenek, nápadů a inovací, které mohou přinést zlepšení ve snížení potravinového odpadu. V loňském roce se nám podařilo nastartovat tento program v oblasti snižování ztrát. Týkal se oblastí jako dostupnost zboží, zvýšení komfortu nakupujících z hlediska rychlosti odbavení na pokladně a bezobslužného odbavení, eliminace ztrát při krádežích, využití virtuální reality při školení zaměstnanců aj. Food waste retail Challenge 2019 pořádáme s podporou EuroCommerce a The Consumer Goods Forum. Je potěšující, že jedním z porotců je zástupce českého zastoupení řetězce Albert. A ve stovce start-upů, které byly vybrány do soutěže, jsou čtyři společnosti z ČR.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.