INTERVIEW: Anna Linhartová, REWE GROUP ČR

Před čtyřmi roky zahájil maloobchodní řetězec Billa spolupráci s regionálními dodavateli. Na dvě stě lokálních výrobců dodává své produkty do typických regálů v programu Billa regionálně. Jsou tito partneři technologicky připraveni pro moderní způsoby sběru a sdílení dat? Jak jim může pomoci standardizační organizace GS1 Czech Republic? Více v našem rozhovoru Anna Linhartová, vedoucí category managementu a nákupního oddělení čerstvých potravin ve společnosti REWE GROUP Česká republika.

Jaká byla vaše cesta k retailu a ke category managementu?

Foto: Jáchym Klement

Do světa maloobchodu jsem vstoupila rovnou po vysokoškolském absolutoriu. Prvním zaměstnavatelem mi byla firma dm drogerie markt. V roce 1995 jsem převzala prvních sedm otevřených prodejen jako první oblastní manažer této firmy. Ani ne do roka jsem však dostala zajímavou nabídku stát se jedním ze tří zakládajících členů zcela nové společnosti na českém trhu, droxi drogerie. Tuto etapu vnímám jako jedinečnou příležitost a zdroj mnoha zkušeností. Bylo to neopakovatelné období naplněné až po okraj praktickými zkušenostmi z oblasti firemní správy, prodeje, nákupu, marketingu atd. Poté, již v rakouském řetězci Spar, následoval zajímavý projekt zaměřený na kompletní revitalizaci sortimentu nepotravinářského zboží.

A nyní?

Sedmým rokem jsem odpovědná za řízení kategorií čerstvých potravin ve firmě Billa. Mám tak příležitost seberealizace v retailu, který má jednu z nejrychlejších obrátek zboží.

Cesta je cílem. Po této obchodní cestě kráčím již 25. rokem. V podstatě celou dobu se pohybuji v oblasti efektivního řízení sortimentu, jeho vhodného mixu, férové komunikace a spolupráce s výrobci a dodavateli a mnoha dalších aktivitách. V souhrnu vše je činěno s cílem, kterým je spokojený zákazník. A ten je vždy v epicentru zájmu při rozhodování a konání.

V čem je pozice vedoucí řízení kategorií a nákupního oddělení čerstvých potravin výjimečná?

Oblast čerstvého sortimentu je velice živá, rychlá a dynamicky se vyvíjející. Mnohá rozhodnutí musí být realizována bez zbytečného odkladu. V opačném případě by firma mohla například přijít o zajímavou příležitost nebo realizovat neplánovanou ztrátu. Rozumíte si s čísly a baví vás tento exaktní jazyk? Jste schopni vnímat informace v souvislostech a s nadhledem? Vyhovuje vašemu vnitřnímu založení být tzv. neustále v pohybu a rychle reagovat? Pak je to přesně náplň pro vás.

Jaká jsou specifika disciplíny category managementu v čerstvých potravinách oproti ostatním druhům zboží?

Srovnáme-li charakter čerstvých potravin a jim nejbližších trvanlivých potravin, pak již z podstaty samotného názvu tento druh zboží vyžaduje různorodou a četnější péči. V oblasti čerstvého zboží se generuje neustále nová nabídka. To má za následek permanentní analýzu současného mixu sortimentu i s cílem nalezení možnosti nabídnout našim zákazníkům novinky například také v oblasti zdravé výživy.

Zákonné předpisy týkající se čerstvého nebaleného sortimentu nám definují povinnost zajistit pro zákazníka informaci na etiketu o přesném složení, alergenech, nutričních hodnotách apod., což představuje vyšší časovou náročnost pro zpracování možné nabídky. Trvanlivé potraviny mají tyto nutné informace již na obalu od výrobce. S kratší dobou trvanlivosti čerstvého sortimentu je spojena pečlivá objednávka, řízená skladová zásoba spojená s dostatečně rychlou rotací zboží, aby se objem zásoby stihl prodat a nenavyšovala se hodnota odpisu.

Anna Linhartová vystudovala obor finance a účetnictví na VŠE v Praze. Jejím prvním zaměstnáním byla pozice prvního oblastního manažera dm drogerie markt. V roce 1996 přešla do společnosti droxi drogerie na post prokuristy a vedoucího oddělení prodeje; po první mateřské dovolené ve stejné firmě pokračovala na pozici prokuristy a také na místě vedoucí oddělení category managementu, privátních značek a marketingu; po druhé mateřské dovolené nastoupila do firmy Spar jako vedoucí oddělení category managementu NF2 (jako je např. domácí a papírenské zboží, elektro, sportovní a camping potřeby, textil atd.). Od roku 2012 působí ve společnosti Billa jako vedoucí category managementu a nákupního oddělení sortimentu fresh.
„Již 24. rokem spokojeně žiji po boku stejného muže, máme dva skvělé dospívající rošťáky. Miluji nezávislé cestování, poznávání jiných kultur, zvyků a rozličných chutí. Neumím si představit svůj život bez pohybu a sportu,“ prozrazuje Anna Linhartová.

Uvažujete o zavedení datového nosiče schopného kódovat číslo šarže a datum minimální trvanlivosti s cílem efektivní práce s položkami s blížícím se DMT na prodejní ploše, a tím umožňujícího například účinný slevový prodej?

Jakékoli řešení vedoucí ještě k většímu komfortu sledování doby minimální trvanlivosti by bylo rozhodně přínosné pro obě strany, jak pro zákazníka, tak i pro nás jako prodávajícího. V současné době se v naší společnosti pracuje paralelně na několika pilotních projektech, jejichž dynamika vývoje je definována koncernem REWE, jehož je BILLA ČR součástí. Některé projekty jsou již ve fázi testování a po jejich vyhodnocení bude rozhodnuto, v jaké podobě a s jakými funkcemi budou případně zavedeny.

Jaké jsou trendy a nové přístupy v práci s kategoriemi?

Co je obchod obchodem, hlavním zájmem byl, je a bude zákazník. Jeho chutě, požadavky a představy se však v čase vyvíjejí. Stále se tak všeobecně zvyšuje požadavek na rychlost reakce vůči zákazníkům.

V devadesátých letech, když jsem zajišťovala otevření nových filiálek, odesílala jsem objednávky technického vybavení faxem, musela jsem si počkat na potvrzení odeslání, archivovat jej a zpravidla do tří dnů dodavatelé a výrobci na objednávky reagovali potvrzením termínu, cenou a komentáři. Před otevřením nové filiálky jsme zpravidla neměli k dispozici pevnou linku, ale instalovali jsme pouze mobilní telefon. Jako služební mobilní telefon jsme v autě s sebou vozili na dnešní poměry obrovskou Nokii. Pokud jsem jela do nějaké odlehlé prodejny mimo pokrytí signálem a potřebovala jsem cestou telefonicky cokoli vyřídit, musela jsem zastavit někde na kopci, položit zmíněné prehistorické zařízení na střechu auta a pokusit se dovolat.

V současné době, pokud vám někdo neodpoví během hodiny nebo nejpozději v průběhu dne, je jeho pozdější reakce již neaktuální a mnohdy nepotřebná. Stejně tak jako jsme před lety faxem objednávali technické vybavení, objednávalo se i mnohé zboží. V současné době je komunikace on-line a my se nacházíme v zóně komfortu komunikace EDI.

Jaká je podle vás perspektiva nahrazení zalistovacích karet globální datovou synchronizací (GDSN), podobně jako tomu bylo v případě výměny objednávek, faktur a dalších dokumentů, kde se prosadilo EDI?

Při zavedení GDSN bychom zefektivnili nastavené procesy a zároveň snížili chybovost při práci s kmenovými daty. Jde ovšem o řešení, jehož součástí musí být všechny subjekty provázející produkt od jeho výroby až po jeho prodej. Z mého úhlu pohledu se jedná o projekt, jehož implementace nám všem bude ještě trvat…

Jak se projevují nové trendy v řízení sortimentu na koncipování layoutu prodejen?

Dříve jsme si při plánování prodejny k otevření nakreslili tužkou a pravítkem rozložení sortimentu na prodejní plochu. Dnes se běžně používá např. program AutoCAD jako pomůcka pro tato „puzzle“ pro dospělé.

Plánování umístění jednotlivého sortimentu do jednotlivých regálů v 90. letech neexistovalo. Až následně započala spolupráce s agenturou ACNielsen a využívání SW Spaceman. Tím jsme my všichni obchodníci společně nastartovali éru řízení sortimentu. Nám všem se naskytuje možnost a příležitost držet pod drobnohledem jednotlivý sortiment a řídit jej mnohem racionálněji a efektivněji než právě před 20 lety. V současnosti víme přesně, kam v jednotlivých prodejnách sortiment umístit, do kterých polic, na přesně definovanou pozici. Toto vše by nebylo funkční, pokud by poslední článek celého řetězce, tj. kolegové v prodejnách, neumístili sortiment podle naší definice. Celý plánovací proces musí být v plné shodě.

Jak se mění chování zákazníků v dané kategorii?

Je zcela evidentní, že naši zákazníci jsou informovanější v oblasti kvality, složení a šíře sortimentu. Častěji jsou skloňována témata jako snížený obsah cukru, snížený obsah soli, sortiment bez lepku, bez laktózy nebo jejich omezené varianty, obsah masa, tuku, nástřiku v uzeninách, kvalita ovoce a zeleniny. A ačkoli nás z jedné strany velice determinuje neustále vysoký tlak na nabídku konkurenceschopné akční ceny, máme radost z toho, že zákazník preferuje vyšší kvalitu zboží.

V roce 2015 Billa začala spolupracovat s regionálními výrobci. Nakolik jsou lokální dodavatelé technicky připraveni ke spolupráci s maloobchodním řetězcem?

V počátcích tohoto projektu bylo hlavním cílem odbourat předsudky a obavy malých drobných producentů ohledně spolupráce s Billou, se zahraničním řetězcem. Naší strategií bylo osobně navštěvovat jednotlivé regionální výrobce a jednat přímo na jejich domácí půdě. V prostředí, kde se oni cítili příjemněji a bezpečněji. Komunikace se spolupracujícími výrobci je totiž založena na vzájemné důvěře a podpoře.

Především při startu projektu spolupráce musela probíhat edukace menších producentů. Mnozí mají naprosto úžasné, jedinečné a lahodné výrobky. Ale nemají povědomí, jak je prodávat úspěšně přes pokladny mezinárodního řetězce, jaké technické a zákonné povinnosti je potřeba ještě splnit apod. Někteří neměli zájem nastartovat svou produkci ve vyšších obrátkách a raději zůstali uzavřeni ve svém původním světě.

Regionálním českým producentům nabízíme možnost závozů do distribučního centra anebo přímo do prodejen. Pro fungování naší spolupráce je potřeba, aby byli vybaveni alespoň faxem nebo ideálně komunikovali v prostředí EDI.

Jaké panuje obecné povědomí lokálních výrobců o automatické identifikaci? Znají její potenciál například pro oblast sledovatelnosti produkce, ale i marketingu?

O čárových kódech GS1 již střední dodavatelé povědomí mají, i když občas pouze na úrovni kusového označení. Menší subjekty je třeba ohledně standardů informovat a vysvětlovat principy použití. Jde o oboustranně výhodný způsob značení zboží umožňující identifikaci koncového zákazníka anebo původ daného produktu.

Jaká je připravenost těchto dodavatelů sdílet transakční a produktová kmenová data elektronicky?

Někteří z dodavatelů budou možnost sdílení dat vnímat rozhodně pozitivně. Uměla bych si představit ukázkovou prezentaci Systému GS1 v Bille směrovanou dále těmto regionálním menším producentům.

Jak může standardizační organizace GS1 dále pomoci malým regionálním výrobcům překonat případný technologický handicap a obrazně řečeno dostat se na regál vašeho regionálního programu?

Z našeho hlediska u malých výrobců není technologická nevýhoda na straně EAN kódů. S tím si umíme poradit. Spíše se jedná o vybavení pro komunikaci v rovině objednávek, a to EDI/FAX.

Billa regionálně v číslech počet regionálních dodavatelů: 200
počet produktů: 1400+ položek
nárůst obratu 2017/2018: +28 %

Jak byste ohodnotila úroveň využívání standardní EDI komunikace v Bille?

Aktuálně je spolupráce se zbožovými dodavateli prostřednictvím EDI komunikace v podstatě nevyhnutelná. Billa standardně využívá EDI komunikaci s 90 % sortimentních obchodních partnerů. Komunikujeme v úrovni ORDERS, DESADV a INVOIC.

Dodavatelé od nás vyžadují zpětnou zprávu prostřednictví COMDIS komunikace neboli potvrzení přijetí dodavatelské zprávy k našemu zpracování.

Jak se daří zapojovat do EDI komunikace malé dodavatele?

Mnozí menší čeští producenti jsou samozřejmě schopni s námi komunikovat prostřednictvím EDI. Je tu však stále nezanedbatelná skupina těch, pro které je způsob této komunikace finančně možná stále náročný, nicméně se z praktického hlediska dnes stává absolutní nutností.

Přesně v tomto bodě se otevírá příležitost pro projekt EDI providera, který by byl schopen zastřešit spolupráci se skupinou těchto menších producentů s atraktivními a skvělými výrobky. Podpořit je při zavádění technického vybavení a jejich proškolení.

Billa loni zavedla několik inovací – elektronické cenovky, samoobslužné pokladny. Jak novinky přijali zákazníci?

Foto: Jáchym Klement

Z dotazů a reakcí našich zákazníků na nové technologie (na již zavedené nebo v budoucnu zvažované) je patrné, že Češi mají k technologiím velmi příznivý vztah. Proto většina zákazníků zavedení nových technologií do našich prodejen vítá. To dokládá například stále se zvyšující podíl využití samoobslužných pokladen (SCO) při odbavení zákazníka.

Z technologických novinek mají u zákazníků velkou oblibu již zmíněné SCO, které jim umožňují především rychlé odbavení v pokladní zóně a zkrácení času stráveného ve frontách. Kratší fronty znamenají spokojenější zákazníky, kteří se pak do našich prodejen rádi vracejí. V minulém roce byly SCO instalovány v osmi prodejnách Billa. Letos je naplánováno deset prodejen v Čechách a na Moravě, které budou realizovány v první polovině roku. Instalace SCO budou probíhat i v následujících letech.

Další novinkou v našich prodejnách jsou elektronické cenovky (ESL). V současné době se s nimi zákazníci mohou setkat v prodejně Praha Poděbradská. V tomto roce budou ESL instalovány v deseti dalších prodejnách. ESL je velmi podobná klasické papírové cenovce a řada zákazníků si rozdíl ani neuvědomí. Zákazníci v případě ESL ocení především ohleduplnost a šetrnost k životnímu prostředí (životnost ESL je až sedm let, významná je redukce papíru a tiskařského inkoustu) a také správnost označení zboží.

Tento rok byly do našich prodejen zavedeny vysílačky pro zaměstnance. Ty umožňují našim zaměstnancům kromě jiného efektivně a rychle reagovat na dotazy a přání našich zákazníků. Použitím vysílaček také došlo k úplnému omezení místního hlášení, které rušilo zákazníky při nakupování.

Jaké další technologické novinky připravujete?

Budeme pokračovat v instalacích SCO a ESL. Dále připravujeme digitální displeje do vybraných úseků (prezentace nového sortimentu dodavatelů, privátních značek atd.). Pro zákazníky vyvíjíme aplikaci pro samoobslužné skenování. Skenování zboží zákazníkem a placení u speciální pokladny povede k rychlejšímu odbavení zákazníka v pokladní zóně.

BRIEFINTERVIEW: Roman Vašička, obchodní ředitel, Krajči plus

Kolik položek výrobků do Billy dodáváte?

Do prodejen Billa dodáváme naše Cyrilovy brambůrky ve třech příchutích – solené, česnekové a hořčicové, dále pak Pekařské tyčinky a také Cibulové kroužky. Zatímco brambůrky jsou rozšířené zejména na Moravě, protože to je náš region, Pekařské tyčinky a Cibulové kroužky zakoupíte například i ve všech pražských prodejnách Billa. Kolem 70 % zboží prodáváme do moravských filiálek, zbylých 30 % pak v Čechách. Výrobou tradičních smažených bramborových lupínků se zabýváme více než 20 let, a přestože stále modernizujeme a jdeme s dobou, snažíme se, aby náš produkt byl stále stejný. Nezapomínáme na tradiční recepturu a osvědčené technologické postupy a zachováváme velký podíl ruční práce.

Nakolik bylo zapojení se do projektu Billa regionálně pro vaši společnost náročné?

Zásobování prodejen Billa neprobíhá přes distribuční centrum, ale zavážíme zvlášť každou prodejnu, do které naše zboží dodáváme. Máme širokou síť odběratelů víceméně po celé České republice, takže zásobování jednotlivých prodejen nám nedělá problém. Celý proces výroby od nákupu surovin až po dodání odběratelům probíhá v naší firmě, takže i logistiku si řešíme sami. Díky našemu internímu objednávkovému systému dokážeme na jednotlivé objednávky rychle reagovat a v případě potřeby řešit závozy operativně. Při řešení různých záležitostí týkajících se EDI využíváme možnost konzultace s pracovníky GS1 Czech Republic.

Jaké dodatečné úpravy v IT a logistice si spolupráce vyžádala?

Přestože je u nás možné udělat objednávku i po telefonu, při komunikaci s filiálkami Billa používáme převážně Orion EDI systém, přes který si jednotlivé prodejny objednávky posílají. Zavedení tohoto systému pro nás díky našemu IT nebylo zvlášť náročné, jen bylo potřeba se společností Billa doladit kontaktní údaje u jednotlivých filiálek. Kód EAN-13 používáme už více než 20 let, takže z důvodu identifikace nebylo nutné dělat žádné další změny. Tímto typem kódu máme označené jak jednotlivé produkty, tak i jejich celé balení. Balení našich výrobků je vždy stejné, ale kromě EAN kódu se liší také barvou kartonové etikety, aby bylo na první pohled jasné, o jaký produkt se jedná. Co se týče vysledovatelnosti zboží, naše výrobky jsou označeny datem spotřeby a číslem šarže, takže vše je dohledatelné. Jelikož nevyrábíme zboží na sklad, ale vždy čerstvé na objednávku a vše eviduje náš interní systém, víme, kdo, kdy a co si objednal a s jakým datem minimální trvanlivosti jsme mu daný výrobek dodali.

Více INTERVIEW: Anna Linhartová, REWE GROUP ČR

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .