Informace z GS1 Czech Republic

Personálie

Výbor GS1 Czech Republic posílil Michal Weirich, výkonný ředitel společnosti Weleda pro Českou a Slovenskou republiku. Dalšími členy jsou David Piškanin, člen představenstva HOPI HOLDING, který zastupuje sektor logistiky, Jan Příhoda ze společnosti Kodys za poskytovatele technických a technologických služeb a Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement ze skupiny výrobců. Obchodní společnosti ve Výboru reprezentují Milan Strieženec (Ahold CR) a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR. V čele Výboru nadále stojí prezident GS1 Czech Republic Jaroslav Camplík a viceprezident Pavel Moravec (Nestlé Česko).

AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Stav firem zapojených do Systému GS1 03/2019
Celkem 8 271
Z toho výrobci a distributoři 8 150
obchodníci 29
dodavatelé pro Systém GS1 87
ostatní 5

Upozornění uživatelům Systému GS1 ve věci kontaktních údajů Vážení uživatelé Systému GS1, v minulých dnech vám byla doručena faktura za využívání našich služeb pro rok 2019. Podkladem pro její vystavení jsou informace, které potřebujeme znát od vás. Nejde jen o výši částky na faktuře, ale zejména o kontaktní údaje. Proto vám začátkem každého kalendářního roku posíláme e-mailem výzvu k aktualizaci těchto údajů. Poměrně velká část uživatelů nám bohužel tyto údaje nesděluje, ačkoliv je tento bod součástí uzavřené smlouvy, a tak dochází ke zbytečným prodlevám a nedorozuměním. Faktury se nám vracejí z neexistujících adres (fyzických či e-mailových), přičemž dohledávání správných kontaktních údajů je náročné a v některých případech končí bez výsledku. Jestliže uživatel nahlásí důležité změny až po vystavení faktury – například v úmyslu ukončení smluvního vztahu – je mu vystaven poplatek za poměrné období kdy byl uživatelem Systému GS1, dle data ukončení smlouvy.

Prosíme vás o pozornost a krátký čas věnovaný každoročně těmto nezbytným administrativním úkonům.

Představujeme členy Výboru GS1 Czech Republic

Michal Weirich, Weleda
Zdroj: CS1 CR

Po studiích ekonomie na VŠE a krátké studijně-pracovní zkušenosti v zahraničí začal Michal Weirich svoji profesní kariéru ve společnosti Weleda na pozici finančního ředitele se zodpovědností i za logistiku. Od poloviny roku 2012 zastává pozici výkonného ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. V roce 2015 začal působit v pracovní skupině GDSN při GS1 Czech Republic. „Účast v pilotním projektu globální datové synchronizace byla pokračováním naší dlouhodobé snahy o automatizaci procesů. Od roku 2014 využíváme EDI. Úspěšná implementace mě přesvědčila o tom, že automatizace je tím nejlepším směrem i u společností naší velikosti. Díky všeobecnému trendu oblíbenosti přírodních organických produktů na českém a slovenském trhu se těšíme nárůstu obratu. Nároky na administrativu jsou stále větší a EDI jsme tak zavedli právě včas.“ Dalším faktorem hrajícím ve prospěch automatizace je podle Michala Weiricha poměrně krátký životní cyklus produktů, které společnost Weleda nabízí. „Naše výroba, která je soustředěná v Německu, ve Švýcarsku a Velké Británii, neustále zdokonaluje recepturu produktů, poměrně často mění jejich složení nebo alespoň balení a s ním spojená logistická data. Mění se marketingové informace, portfolio výrobků dynamicky roste. Manuální zadávání, popřípadě aktualizace kmenových dat o produktech, je tak již téměř neudržitelné. Proto jsme se rozhodli pro další úroveň automatizace – globální datovou synchronizace.“

Jaké jsou podle Michala Weiricha hlavní výhody rutinně využívaného GDSN? „V libovolný okamžik víme, jaká máme aktuální data. Ověřená data v jasné struktuře, dostupná na jednom místě, která můžeme jedním kliknutím poskytnout našemu obchodnímu partnerovi. Odběratel nebo vybraná skupina partnerů si je podobně snadno importují do svého systému, přičemž odpadá nutnost potvrzení obdržení informace. Tyto aspekty vnímám jako obrovskou úsporu času, zjednodušení a zrychlení toku informací. Může to znít triviálně, ale GDSN skutečně představuje nesmírný kvalitativní posun v obchodní komunikaci. S množstvím zapojených dodavatelů a odběratelů tento efekt samozřejmě roste.“ Perspektivy dalšího rozvoje projektu Michal Weirich spatřuje ve sdílení marketingových dat. „Sem řadím produktové fotografie, videa a návody, dále certifikáty nebo informace o plnění zákonných povinností výrobcem.“

Volný čas Michal Weirich nejraději tráví se svojí manželkou a dvěma dětmi v přírodě na kole a kempováním.

EDI pro veřejný sektor: OpenPEPPOL a GS1 podepsaly memorandum o spolupráci

Nezisková mezinárodní asociace OpenPEPPOL podporující elektronickou komunikaci ve sféře veřejných zakázek vznikla v roce 2012 a je registrována v Belgii. Zkratka PEPPOL vychází z anglického Pan-European Public Procurement Online; smyslem organizace je podporovat hospodářské subjekty v elektronické komunikaci se státní správou během zadávání veřejných zakázek a při jejich následné realizaci. Každoročně pořádá dvě celoevropská setkání za účasti zástupců z mnoha států EU (v roce 2014 toto setkání proběhlo ve spolupráci s GS1 in Europe v Praze).

Ve veřejném sektoru je nejpoužívanějším standardem GS1 identifikace subjektů a lokací globálním lokalizačním číslem GLN. Mezi jeho největší výhody patří mezinárodní uznávanost, velmi rozšířené využití pro směrování EDI zpráv a možnost identifikace nejen na úrovni organizace, ale rovněž na úrovni organizačních částí až k jednotlivým oddělením.

Podporu další adopce Systému GS1 v rámci komunikace soukromých subjektů s veřejnými orgány vyjádřili zástupci OpenPEPPOL a GS1 na společném zasedání na konci března. Podpisem tzv. Memoranda o porozumění se obě organizace zavázaly rozvíjet pracovní vztahy, více sdílet odborné technické znalosti a spolupracovat v těch oblastech, které mají společné. Ve stále více zemích veřejné orgány využívají infrastrukturu PEPPOL jako povinný systém elektronické fakturace. To se týká společností ze všech odvětví a patří mezi ně i velká část uživatelů Systému GS1.

Platformu PEPPOL stále více využívají firmy pro elektronickou výměnu B2B dat. To je případ také některých významných maloobchodníků v Norsku. Tento trend se pravděpodobně rozšíří i do dalších zemí a regionů.

Miguel Lopera, CEO GS1, při příležitosti podpisu memoranda poznamenal: „Nedávno schválená strategie GS1 Electronic Data Interchange (EDI) představuje základ pro bezproblémové přijetí nových technologií, jako je například univerzální obchodní jazyk (UBL). Memorandum o porozumění umožní diskusi o potenciálu GS1 identifikačních klíčů a standardu GS1 EDI pro jejich využití v PEPPOLu a naopak možnosti služeb PEPPOL pro globální komunitu uživatelů Systému GS1.“

GS1 Czech Republic na Retail Summitu 2019

Ředitel datových služeb v GS1 Czech Republic Tomáš Tlučhoř během panelové diskuse na Retail Summitu
Zdroj: Blue Events

Letošní ročník Retail Summitu, pořádaný ve dnech 4.– 6. 2. 2019 v pražském Clarion Congress Hotelu, byl jubilejní, dvacátý pátý, a proto se i úvodní vystoupení věnovala tomu nejdůležitějšímu, co se na našem trhu od 1. ročníku konání summitu odehrálo. Podrobněji se tomuto tématu věnujeme v článku na straně 12. GS1 Czech Republic největší středoevropskou konferenci zaměřenou na maloobchod již tradičně podporuje. Pro účastníky summitu připravila prezentaci standardů a řešení z oblasti datových služeb na stánku i v rámci konferenčního programu. Ředitel datových služeb Tomáš Tlučhoř spolu s Johanou Březinovou ze společnosti Weleda představili výhody globální datové synchronizace během panelové diskuse s názvem "Customer Experience jako výsledek spolupráce obchod-výroba". Diskuse, kterou moderoval Ondřej Žák ze společnosti EY Česká republika, se dále zúčastnili Anna Linhartová (Billa), Radek Sazama (SOCR ČR), Karel Pilčík (MP Krásno), Petr Borkovec (Sklizeno), Patrik Dojčinovič (Tesco) a Petr Kavánek (Retail Quant).

Retail Summit 2019 byl připraven Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.