Co je nového a co se chystá v GS1 GenSpecs?

GS1 GenSpecs (GS1 General Specifications) pro uživatele Systému GS1 a pracovníky organizace GS1 znamenají mohutnou podporu a široké vědomostní zázemí. I tento relativně pevný základ však podléhá vývoji, který zejména v posledním „digitálním“ období nabírá na obrátkách a mnohdy mění i dlouhodobě zavedená pravidla a dříve neměnné hranice. Vybrané změny uvedené v rámci posledního vydání GS1 GenSpecs v lednu 2019, které významně doplňují či pozměňují práci s globálními standardy, uvádíme dále.

Zákaz opakovaného využívání GTIN

GTIN, Global Trade Item Number, globální číslo obchodní položky, je páteřní součástí Systému GS1. Představuje základní GS1 identifikační klíč pro jednoznačné určení většiny položek na globálním trhu a nejrozšířenější strukturovanou informaci. Emise GTIN podléhá řadě propracovaných pravidel, která odpovídají zejména na věčné otázky typu „Kdy přiřadit nový GTIN?“ a „Je možno přiřadit již jednou využitý GTIN opakovaně?“.  Od 1. 1. 2019 je dlouho dopředu avizovaná odpověď na druhou otázku zcela jednoznačná:  GTIN nelze opakovaně přidělit žádné položce, a to nejen v oblasti zdravotnictví, kde toto omezení platilo již dříve, ale ani v rámci celého trhu.

Důvodem je především snaha o předcházení nedorozumění a závažným chybám v oblasti on-line obchodu.

Uvedené pravidlo je zcela striktní. Za výjimku může být považována jen možnost opakovaného využití GTIN položky, která byla stažena z trhu a s časovým odstupem je opět na trh bez jakékoli modifikace navracena. Také již přiřazený GTIN položce, která však nikdy nebyla vyráběna a byla stažena ze všech nabídkových katalogů, může být s odstupem 12 měsíců opět využit.

GS1 General Specifications je souborem základních pravidel, která přesně definují jednotlivé standardy Systému GS1. Rovněž jednoznačně určují způsob využití jednotlivých GS1 identifikačních klíčů, doplňkových atributů i datových nosičů GS1 a jejich vzájemné postavení v kontextu příslušných obchodních aplikací.

Reálný nástup standardních 2D symbolů napříč sektory

Aplikace 2D kódu GS1 DataMatrix na logistické etiketě v národním podniku Budějovický Budvar
Zdroj: GS1 CR

O perspektivě využívání standardních dvoudimenzionálních datových nosičů bylo již pojednáno v minulém čísle tohoto periodika. Výrazné uplatnění standardních 2D symbolů, zejména kódu GS1 DataMatrix, již v průběhu tohoto roku nastává v sektorech zdravotnictví a v tabákovém průmyslu. Tyto symboly jsou či v krátké době budou zaváděny v návaznosti na platnou evropskou legislativu a související potřebu kódování velkého množství přesně definovaných dat na malém prostoru. Podpora v GS1 General Specifications je připravena. Pro jednotlivá uplatnění 2D datových nosičů jsou stanoveny jmenovité velikosti Modulu X současně s příslušnými tolerančními poli, v rámci kterých se tento zásadní parametr může pohybovat. Pokud se týče očekávaného střednědobého vývoje v oblasti využívání 2D symbolů, zaregistrujeme je na produktech i u pokladen v klasickém retailu, zpočátku jako doplňující kód k současnému lineárnímu čárovému kódu EAN-13. Není sporu o tom, že v oblasti FMCG (sortiment rychloobrátkového zboží) budou ještě dlouhou dobu dominovat stávající lineární symboly. Reálné však bude masivní využití 2D kódů všude tam, kde vzniká potřeba kódování většího počtu informací. Rychlost přechodu k 2D symbolům bude časově přímo závislá na postupném vybavení POS kamerovými snímači a případně na úpravě informačních systémů pro akceptaci vyššího množství dat v odlišných formátech. Typickým příkladem budoucího uplatnění GS1 DataMatrix je oblast prodeje sortimentu fresh food, tj. čerstvých potravin. Zastaralý způsob identifikace produktů s proměnnou hmotností s využitím datových struktur s omezenou působností (RCN, Restricted Circulation Numbers) tzv. dvojkové řady pro interní či národní použití, viz v České republice používané prefixy 28 a 29, bude postupně nahrazen moderním řešením. 2D kódy nejenže umožní kódování unikátního GTIN, doplněného o hmotnost každého konkrétního balíčku masa, sýra, salámu, zeleniny apod., ale podle dohody obchodních partnerů ponesou i další doplňkové informace.  Pilotní projekty na tomto úseku již probíhají. Návazné úpravy GS1 GenSpecs v sekci snímání obchodních položek na POS na sebe nenechají dlouho čekat. A jaké související benefity můžeme očekávat?

Aplikace 2D kódu GS1 DataMatrix na logistické etiketě v národním podniku Budějovický Budvar

Bude reálné například sledování doby exspirace s vyloučením prodeje prošlého zboží zákazníkovi. Podobným přínosem bude i možnost reálného zavedení odstupňovaných slev na produkty s přibližující se dobou minimální trvanlivosti. Nepochybně využívané bude i automatické zablokování prodeje položky, jejíž defektní šarže je aktuálně stahována z trhu. Daleko přesnější přehled o stavu zásob skladem, a také o stavu položek na prodejních regálech včetně možnosti plynulejšího doplňování sortimentu bude dalším reálným benefitem, který neunikne pozornosti uživatelů.

Vývoj standardů pro sektor logistiky

Nástup standardních 2D symbolů

Vzorová GS1 LL s GS1 DataMatrix

V logistice se doposud setkáváme s 2D kódy relativně zřídka; převažují různá proprietární řešení usnadňující například interní identifikaci skladových pozic, ramp, manipulační techniky apod. Typickým standardem GS1 v logistice je v praxi široce využívaná GS1 logistická etiketa, GS1 LL. Povinným standardním datovým nosičem je doposud v rámci GS1 LL čárový kód GS1-128. Standardní 2D symboly bude nově možno využívat na této etiketě k doplnění stávající lineární symboliky. Podmínkou bude zakódování veškerých informací uvedených v symbolu GS1-128 s možností kódování dalších doplňkových informací.

HRI (Human Readable Interpretation), okem čitelná informace dat zakódovaných ve 2D kódu nebude povinná, pokud budou příslušná data již uvedena pod kódem GS1-128 nebo bude tato informace zcela zřejmá z textu na etiketě. Umístění doplňujícího 2D symbolu na GS1 LL je doporučeno v její střední části napravo od zde uvedených údajů. Reálná velikost 2D symbolů je samozřejmě závislá na počtu zakódovaných informací a na základní stavební jednotce – tj. Modulu X. Nové GS1 GenSpecs již uvádějí příslušné toleranční pole pro Modul X dvoudimenzionálních kódů uvedených na GS1 LL, a to v rozsahu 0,743–1,500 mm, kde hodnota 0,743 mm představuje jmenovitou (tj. 100%) velikost.

Je tedy zřejmé, že nástup standardních 2D kódů v tomto sektoru je již možný a je technicky připraven.

GS1 aplikační identifikátor (8026) – ITIP. Pro možnost detailní identifikace obsahu obchodních jednotek ložených na dané logistické jednotce byl schválen nový GS1 AI – ITIP, Identification of Pieces of a Trade Item Contained in a Logistic Unit.

Zdroj: GS1 CR

Numerický formát GS1 AI (8026) je následující: N4 + N14 + N2 + N2, kde po čtyřmístném aplikačním identifikátoru ITIP následuje GTIN, který identifikuje kompletní obchodní jednotku. Dále je uvedeno dvoumístné číslo konkrétního kusu obsaženého v obchodní jednotce a dvoumístný závěr sekvence označující celkový počet kusů v této obchodní jednotce.

GS1 AI (8026) musí být povinně uváděn s AI (00) – SSCC a s AI (37) – celkový počet kusů obchodních jednotek ložených na logistické jednotce.

Uvedený vývoj standardů v oblasti logistiky také dokládá, jak velká pozornost je v současnosti tomuto sektoru věnována, a to vesměs na základě jednoznačných požadavků trhu.

Modul X je základním stavebním kamenem konstrukce každého symbolu. Pro 2D kódy je definován jako šířka strany nejmenšího čtverce, ze kterých je daný symbol vytvořen.

Více Co je nového a co se chystá v GS1 GenSpecs?

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.