Verifikace Bauhaus aneb Poprvé v DIY

V letošním roce organizace GS1 Czech Republic realizovala projekt kontroly kvality čárových kódů ve spolupráci se společností Bauhaus.

Cílem první fáze projektu bylo seznámit se se situací v identifikaci zboží v odvětví DIY (prodejen do it yourself neboli hobbymarketů), kde na rozdíl od potravinářských řetězců kontroly dosud neprobíhaly. Ve druhé fázi pracovníci verifikace spolu se zástupci společnosti Bauhaus vyhodnotili dopady kvality čárových kódů na průchodnost zboží pokladními zónami a možnosti nápravy nesprávného značení s jednotlivými dodavateli – uživateli Systému GS1. Těm byly nabídnuty konzultace.

Služby nabízené sdružením GS1 Czech Republic pro uživatele Systému GS1 včetně osobních konzultací a průběžných verifikací jsou poskytovány bez jakýchkoli dodatečných poplatků.

V pořádku méně než 2 % kontrolovaných nosičů

K samotné verifikaci byl vybrán vzorek z celého portfolia produktů prodejny, a to jak na základě zkušeností pokladních, tak náhodně. Jednalo se o zajímavý mix produktů napříč sortimentem hobbymarketu – stavební materiály, barvy, zednické náčiní, ochranné pomůcky, kuchyňské potřeby či zboží pro zahrádkáře. Po vyhodnocení výsledků se potvrdily obavy GS1 Czech Republic ohledně nízké kvality značení produktů v odvětví, ve kterém téma kvality čárových kódů dosud stálo spíše na okraji: Pouze 1,58 % všech měřených produktů odpovídalo kvalitativním standardům Systému GS1.

Pozor na umístění symbolů

Stejně jako v minulosti u spotřebního zboží byly nejčastějším zjištěným nedostatkem snížená výška a velikost čárových kódů. Druhou nejpočetnější skupinu problematických nosičů tvořily kódy s nedostatečnou kvalitou tisku. Třetím nejčastějším, poměrně překvapivým případem bylo nevhodné umístění symbolů, které samo o sobě znesnadňuje nebo přímo vylučuje snímání symbolu. Specifickým problémem odvětví je kombinace velkého množství drobných součástek, jako jsou šroubky, hřebíky apod., a velmi objemných výrobků, jako jsou např. kompletní kuchyňské linky, bílá technika nebo různé stavební materiály. U malých součástek je nesnadné umístit symbol tak, aby byl v rovině a nedeformovaný; u velkých pak aplikovat nosič na viditelném místě, přitom s minimálním rizikem jeho mechanického poškození např. při manipulaci. Všechny zjištěné nedostatky byly zaneseny do zprávy o kontrole kvality čárového kódu a předány vlastníkům identifikace (firmám zaregistrovaným v Systému GS1) s výzvou k neodkladné nápravě.

V této fázi bývají jednání s jednotlivými uživateli nejobtížnější. Čárové kódy jsou zpravidla řešeny v prvotní fázi přípravy obalu, resp. při uvádění konkrétního produktu na trh. Bohužel se ukazuje, že v sektoru DIY není GS1 Czech Republic natolik známou odbornou autoritou, aby byla nastavena rutinní spolupráce při tvorbě obalů. Proto se budeme snažit na tuto skupinu uživatelů zaměřit i v příštím roce, lépe poznat jejich specifické potřeby a poskytnout jim odpovídající podporu.

BRIEFINTERVIEW: Michal Sláma, zástupce ředitele Odborného centra Bauhaus Praha-Pankrác

Bauhaus se jako první řetězec ze sektoru DIY rozhodl pro kontrolu kvality čárových kódů. Co bylo motivací?

Naší motivací bylo zjištění, že můžeme kvalitu čárových kódů ovlivnit. Nízkou kvalitu čárových kódů považujeme za významný problém, který zásadně ovlivní nejen rychlost načítání při příjmu zboží, ale i při prodeji našim zákazníkům.

Jaká očekávání jste od projektu verifikace měli?

Očekávali jsme fundovanou kontrolu čárových kódů, které naše skenery nenačítaly korektně, a přesné určení důvodů, proč tomu tak je. Dále zlepšení kvality těchto kódů a poté především zrychlení načítání na pokladnách.

Jaká další opatření v oblasti kvality čárových kódů chystáte?

Nadále evidujeme čárové kódy, které vykazují horší kvalitu, s nimiž budeme dále pracovat. Velkou část vad těchto kódů dokážeme po proškolení již rozpoznat sami a ve spolupráci s GS1 Czech Republic pracovat na jejich odstranění.

O autorovi – Jakub Cihlář

avatar: Jakub Cihlář

Junior manažer GS1 BarCodes, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2013 na pozici manažera čárových kódů. Zajišťuje technickou podporu uživatelům Systému GS1, konzultace, přednášky a samotné měření kvality čárových kódů (tzv. verifikaci). Je také kontaktní osobou pro dva nově vznikající projekty v České republice v sektoru čerstvých potravin a distribuce selektivní kosmetiky (Luxury Cosmetics).