Standardy GS1 na operačním sále

Poskytovatelé zdravotní péče v britské nemocnici Derby Teaching Hospitals pomocí standardů GS1 ušetří 2,8 milionu liber na operačních sálech.

Univerzitní nemocnice v Derby (Derby Teaching Hospitals, DTH) poskytuje zdravotní služby pro více než 600 000 obyvatel britského hrabství Derbyshire. V Derby provozuje dvě zdravotnická zařízení: fakultní nemocnici Royal Derby, která se specializuje na akutní péči, a oblastní nemocnici London Road.

Optimalizace bez kompromisů

Vedení Derby Teaching Hospitals si uvědomilo, že je nejvyšší čas reorganizovat fungování operačních sálů. Fakultní nemocnice Royal Derby byla postavena před více než deseti lety a jejích 35 operačních sálů dosáhlo na hranici maximální vytíženosti. Spíše než budování dalšího zázemí nemocnice potřebovala řešení, které by optimalizovalo využití stávajících operačních sálů, aniž by hrozilo snížení kvality poskytované péče.

Stejně jako mnoho dalších poskytovatelů zdravotnické péče také DTH čelila požadavkům na efektivnější a rychlejší stahování zdravotnických prostředků a léčivých přípravků z bezpečnostních důvodů. Ještě nedávno byl používán manuální proces na bázi „tužka a papír“, který byl časově náročný pro lékaře a dostatečně neodpovídal přísným nárokům na zajištění plné bezpečnosti pacientů. Nemocnice současně požadovala řešení, které by fungovalo nejen na operačních sálech, ale bylo by možné je využít i na ostatních pracovištích.

„Zavedení standardů Systému GS1 a skenování příslušných datových nosičů, tj. čárových kódů, případně dvoudimenzionálních symbolů na všech operačních sálech nemocnice umožnilo plnou sledovatelnost zařízení, nástrojů, produktů, poskytovatelů péče (lékařů a sester) a pacientů. Procesy na operačních sálech jsou nyní mnohem efektivnější, šetří čas a náklady a také zvyšují bezpečnost pacientů. Proces stahování vadných výrobků je mnohem přesnější a účinnější; dříve trval v průměru až 50 hodin na jednoho pacienta a nyní trvá pouze 30 minut.“
James Mayne, manažer programu eProcurement a inventarizace a manažer programu Scan4Safety, Univerzitní nemocnice Derby

Skenování standardních datových nosičů v každém kroku

V Derby Teaching Hospitals implementovali GS1 aplikační identifikátory zakódované ve standardních symbolech ke sledování každé osoby, produktu, zařízení a umístění, které jsou součástí operačního postupu. Zaměstnanci skenují datové nosiče na všech operačních sálech stejně jako v endoskopických a katetrizačních laboratořích. 

Identifikaci podle standardů Systému GS1 nyní podléhá prakticky vše, co je zapojeno do procesu operace; týká se to samozřejmě také nemocničního personálu. Standardní data jsou zakódována v čárových kódech, které se opakovaně skenují a lze je vysledovat zpět k příslušnému pacientovi. Lékaři či sestry skenují čárové kódy, které identifikují pacienta, a zaznamenávají časy, během kterých proces operace začíná a postupuje – od podání anestetika až po dospání; následně pak ve fázi rekonvalescence na standardním oddělení. Čárové kódy s identifikací konkrétního místa jsou naskenovány stejně jako čárové kódy, které určují, kdo je přítomen a jakou práci vykonává, typ použitého anestetika a jakýkoli postup, který se provádí u pacienta, zejména při implantaci zdravotnického prostředku.

„Jsme přesvědčeni, že skenování čárových kódů v každém kroku procesu léčby činí tento proces pro naše pacienty bezpečnějším. Navíc naše řízení zásob, produktový katalog a finanční systémy byly integrovány tak, aby data zaznamenaná při skenování čárových kódů mohla být použita ve všech nemocnicích – např. při automatickém zasílání objednávek dodavatelům, které jsou vytvářeny na základě skutečného použití produktů a dodávek,“ vysvětluje James Mayne, manažer eProcurement a inventarizace v Univerzitní nemocnici Derby a Burton NHS Foundation Trust.

Hlavním přínosem projektu je vysoká úspora času, dříve vynakládaného například na vytváření objednávek, a možnost jeho využití pro odbornou práci na operačních sálech. Automatická identifikace dále umožnila snížit zásoby a náklady na skladování. Díky povinné evidenci použitého vybavení a implantátů u každého pacienta, resp. zákroku a jeho propojení se souvisejícími náklady, zaměstnanci a údaji o času operace nyní management disponuje úplnými a přesnými kalkulacemi nákladů na operaci.

Analýza výsledků na úrovni pacienta

Zdroj: GS1 CR

Skenováním symbolů GS1 personál Derby Teaching Hospitals získal přístup k velkému objemu dat. Vzhledem k tomu, že jsou zaznamenány informace o všech operačních postupech, může být tato databáze využita k analýze výsledků týkajících se každého pacienta a rozdílů v jednotlivých klinických postupech. 

Datové nosiče Systému GS1 nemocnice používá také k zaznamenávání komorbidity (současný výskyt více nemocí). Ke značnému zlepšení došlo zejména u endoskopických postupů založených na schopnosti sledovat výsledky léčby pacienta.

Zvýšená dostupnost dat o provedených operacích měla zásadní vliv na zvyšování produktivity v Derby Teaching Hospitals. Přístup k přesným údajům o nákladech a časech spojených s konkrétními léčebnými procesy pomohl poukázat na rozdíly mezi výkony podávanými různými skupinami lékařů provádějících stejné úkony. Analýza těchto dat pak slouží vedoucím lékařům jako základ pro diskusi o tom, kde lze provést zefektivnění procesu.

Pomocí skenování čárových kódů GS1 bylo evidováno již více než 150 000 operací. Masivní sběr dat nemocnici poskytuje rozsáhlou databázi pro analýzu výsledků léčby pacientů a odchylek v klinických postupech a výsledcích.

Výhody zavedení Systému GS1

  • Na všech operačních sálech je zavedena plná sledovatelnost. V případě potřeby stažení zdravotnických prostředků nebo léčivých přípravků je možné identifikovat všechny pacienty, při jejichž léčbě byl inkriminovaný produkt použit.
  • Nemocnice zvýšila přesnost záznamů svých OPCS kódů (kódů procedur používaných pro identifikaci výkonů prováděných zdravotnickým personálem), které nyní zachycují všechna data a náklady v místě péče. Toto zlepšení umožnilo uspořit více než milion liber za rok.
  • Díky ukládání naskenovaných dat z čárových kódů všech implantátů, zařízení a výrobků jsou evidovány úplné a přesné procedurální náklady na pacienta.
  • Odhad celkových úspor za fiskální rok 2017–2018 činí 2,8 milionu liber. Hlavním zdrojem úspor je zavedení standardů na operačních sálech a v endoskopických a katetrizačních laboratořích.

Další rozvoj standardizace v nemocnici

Zdroj: GS1 CR

Pozitivní zkušenost se zavedením standardů na operačních sálech DHT přiměla vedení k úvahám o rozšíření využívání standardů i do dalších oblastí. Nově je každé místo v nemocnici, dokonce i schodiště, jednoznačně identifikováno s využitím globálního lokalizačního čísla (Global Location Number, GLN).

Procesy založené na standardech GS1, které se osvědčily na operačních sálech, se nyní nastavují i v nemocničních odděleních. Cílem je dosažení stejné úrovně efektivity péče o pacienty jako u operací. Personál na odděleních je vybavený tablety se systémem pro sledování pracovníků a přidělených úkolů, nemocničních prostor a využitých prostředků. Lékaři mohou jednoduše sledovat historii léčby pacienta od jeho příjmu do nemocnice a systém jim na jedno kliknutí okamžitě zpřístupní všechny detailní informace. Vize nemocnice spočívá v integraci standardů GS1 do všech oblastí činnosti.

O autorce – Lenka Martínková

avatar: Lenka Martínková

Manažerka rozvoje, GS1 Czech Republic