SSCC: Harmonizace evropských balíkových přeprav na dosah

Celosvětový obrat e-shopů již po několik let stabilně roste zhruba o 20 % za rok. E-commerce zásadně mění trh poštovních a balíkových služeb. Stávající procesy a systémy mezinárodních poštovních a zásilkových služeb však s tímto trendem nestačí držet krok. Trh volá po standardizaci a efektivnější logistice.

Zdroj: GS1 CR

Podle průzkumu organizace E-commerce Europe, která zastřešuje více než 25 000 e-shopů a dvacet národních oborových asociací, více než třetina on-line obchodníků považuje vyšší náklady na zasílání zboží za hranice za významnou překážku. E-commerce Europe dále zjistila, že:

  • 40 % přeshraničních zásilek zákazníci nemohou sledovat.
  • 25 % pravidelných zákazníků e-shopů nenakoupí u prodejce bez nabídky pokročilých možností dodání objednaného zboží.
  • Ke dvěma ze tří přerušených a nerealizovaných nákupů (tzv. opuštěných nákupních košíků) dochází z důvodu obav zákazníků ohledně doručení a vysokým nákladům na poštovné.
  • Vysoké náklady na doručování zásilek ze zahraničí odrazují nakupující objednávat v cizině.

E-shopy chtějí efektivnější logistiku

Nízká efektivita balíkových služeb podle autorů studie dlouhodobě patří mezi největší překážky rozvoje on-line obchodu mezi státy EU. Obdobný výzkum z roku 2016 ukázal, že logistika představuje problém pro 33 % firem, které prodávají v zahraničí. Přestože se ve srovnání s rokem 2015 situace mírně zlepšila (tehdy to bylo 44 % společností), on-line obchodníci stále čelí zásadním potížím. V obou průzkumech si dotazované e-shopy stěžovaly na nedostatek informací o zásilkách, omezený výběr balíkových operátorů nabízejících mezinárodní end-to-end přepravy, výrazně vyšší ceny ve srovnání s vnitrostátními zásilkami i dlouhé dodací lhůty.

Co se týče sledování zásilek, evropští poštovní operátoři obvykle opatřují balíky při překročení hranice novými etiketami a současně je převádějí z mezinárodního na vnitrostátní režim. Ve výsledku se v tomto bodu přeruší možnost sledování zásilky zákazníkem. V současné době lze plně sledovat přibližně pouze 60 % přeshraničních poštovních zásilek. U zbývajících 40 % dojde k přerušení sledovatelnosti kvůli přeznačování balíků a nedostatečné kompatibilitě různých sledovacích systémů.

Standard Harmonised Parcel Label

Na základě výsledků uvedených studií začala organizace E-commerce Europe vyvíjet činnost zaměřenou na harmonizaci evropského systému mezinárodních balíkových přeprav. V letech 2016–2017 předsedala pracovní skupině v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN), jejímž cílem bylo vytvoření evropského standardu pro etikety určené k identifikaci balíků. Obdobné cíle sledovaly také různé iniciativy expertních skupin zejména v Nizozemsku, Skandinávii, Německu, Polsku a Rakousku. Do diskuse se zapojili národní poštovní operátoři sdružení ve Světové poštovní unii (UPU). Právě standard UPU se stal základem pro inovovaný systém identifikace balíkových zásilek. CEN nakonec představil novou standardní balíkovou etiketu pro země EU – Harmonised Parcel Label.

Design evropské balíkové etikety

Při tvorbě technické specifikace harmonizované balíkové etikety převzala pracovní skupina CEN stávající etiketu balíku UPU využívanou pro mezinárodní doručování a sledování balíků a doplnila ji o pole pro GS1 standard SSCC. Nová etiketa tak bude moci obsahovat jak čárový kód národních poštovních operátorů (buď ve standardu UPU S10, nebo specifické kódy některých pošt), tak i SSCC určený pro potřeby komerčních balíkových společností, které nejsou členy UPU.

Lepší služby, více obchodu

Více než 900 milionů spotřebitelů (45 % on-line nakupujících) bude v roce 2020 nakupovat produkty ze zahraničí.
Zdroj: Alizila 2015

Zavedení nové harmonizované balíkové etikety pomůže e-shopům lépe uspokojit požadavky zákazníků. Pokročilá identifikace výrazně zvýší efektivitu doručování za hranice i vracení balíků a obchodníci budou moci nabízet více možností dodání objednaného zboží, známých z vnitrostátní přepravy.

SSCC umožní všem partnerům v distribuční síti používat stejný, celosvětově unikátní identifikační systém pro propojení jimi využívaných dat s pohybem konkrétního balíku. Při převzetí zásilky mezi operátory již nebudou muset být balíky opatřovány novými štítky. Díky tomu dosáhnou přepravní společnosti výrazně vyšší efektivity při snížených nákladech. Současně budou schopny zajistit plnou sledovatelnost zásilek a budou moci rozšiřovat svá portfolia doručovacích služeb o nové možnosti. Přirozeným efektem bude akcelerace mezinárodního on-line obchodování a silný impuls pro rozvoj ekonomiky států Evropské unie.

Pohyb zboží přes hranice

Už od roku 2014 přibližně 30 % on-line zákazníků nakupovalo zboží mezinárodně. Od té doby množství přeshraničních nákupů nadále roste a podle předpovědí budou v roce 2020 tvořit až 45 %.

V jednotné identifikaci zásilek v expresní přepravě, a to nejen balíkových, ale i kusových, vidím další krok vpřed pro efektivnější logistiku přeshraničních zásilek. Globální operátoři mají tuto věc jistě vyřešenou, ale je celá řada dalších expresních systémů, jejichž těžištěm je vnitrostátní přeprava a zahraniční přepravy provádějí v rámci spolupráce či kooperace s obdobnými zahraničními systémy, kde by standardizace identifikace zásilky jistě přispěla k vyšší efektivitě logistiky a zjednodušení administrace celého přepravního procesu. 
Z vlastní zkušenosti vím, že dokážeme programově ošetřit identifikaci zásilky pro on-line informace o pohybu zásilky mezi dvěma státy a pouze dvěma operátory. Při předání zásilky dalšímu operátorovi logistických služeb se zásilka „ztrácí“ ze sledování jak pro zákazníka, tak pro podacího operátora. V tomto okamžiku se dostává zásilka do modulu „náhodného dodání“, což samozřejmě není správné. Proto říkám pro standardní etiketu s SSCC kódem jednoznačné ano.
Martin Drábek, ředitel, logistické družstvo RSC Logistics, provozovatel expresního přepravního systému FOFR

Z praxe: konsolidace zásilek v Nizozemsku

Nizozemská nevládní organizace Eco2city podporuje radnice velkých měst v EU v jejich úsilí dosáhnout efektivní městské logistiky s nízkými emisemi. Tato organizace jako první v Evropě uvedla do praxe standardní harmonizovanou balíkovou etiketu. Doručování od on-line obchodníka nebo výrobce k příjemci tradičně provádí jedna doručovací firma. V rámci optimalizace doručovacího procesu byl tento řetězec rozšířen tak, aby zahrnoval městské logistické operátory, například nizozemské společnosti Goederenhub a Binnenstadservice. Tito operátoři konsolidují zásilky od různých dopravců do logistického centra, aby mohli splnit zvláštní požadavky místních městských úřadů, jako je omezený přístup do určitých oblastí (např. omezení fyzického přístupu, přípustné doby pro doručování, typ paliva) a zvláštní požadavky na efektivní proces přebírání zásilek (méně rozvážek během dne).

„Zaměřujeme se konkrétně na logistická centra, protože doručovacích společností je už dostatek. Místa pro nakládání a vykládání nabízejí výběr optimálních možností na obou koncích řetězce. Přeprava zboží od zasilatele do logistického střediska může probíhat efektivněji a otevírají se nové možnosti pro konsolidaci poslední fáze doručení,“ vysvětluje Birgit Hendriks z organizace Eco2city.

Zřízení logistických center na vnějších okrajích měst je atraktivní volbou zejména pro města s úzkými ulicemi, problémem s kvalitou ovzduší nebo složitou dopravní situací. Z tohoto důvodu vidí Birgit Hendriks nové možnosti i pro další města, která mají udržitelnost jako jednu ze svých priorit.

Standard GS1

Městští logističtí operátoři musí znát a umět využívat pestrou škálu systémů; musí „hovořit jazykem“ různých dopravců i zasilatelů, kteří provádějí vlastní dodávky. To vede k riziku chyb a zbytečným nákladům v doručovacím řetězci. Jako řešení těchto problémů organizace Eco2city v každodenních komerčních logistických procesech aktivně propaguje obecně použitelný standard harmonizované balíkové etikety využívající kód SSCC. Organizace Eco2city podporuje městské logistické operátory pomocí systému, který může propojit specifické identifikační systémy jednotlivých dopravců s SSCC kódem na etiketě, a tak zajistit doručení balíku do místa určení. Současně dá zákazníkům možnost používat jej jako standardní řešení i pro interní využití a tím dosáhnout snížení nákladů při zajištění sledovatelnosti svých balíků.

„Prodejce, který si zvolí systém Eco2city, začne tím, že vygeneruje etiketu pro každou krabici, paletu nebo kontejner. Data s námi sdílí tak, že je odešle ručně nebo prostřednictvím rozhraní EDI. Jakmile k nám balík nebo kontejner dorazí, je po naskenování propojen s těmito informacemi. V logistickém centru jsou kontejnery rozděleny do jednotlivých zásilek a tyto zásilky lze přiřadit a doručovat v rámci různých doručovacích tras,“ popisuje systém konsolidace zásilek Birgit Hendriks.

Při spuštění projektu v roce 2017 byla do systému zapojena čtyři logistická centra: Den Bosch, Maastricht, Nijmegen a Enschede; v letošním roce se zapojila další. Na počátku platformu využívalo šest zasilatelských společností, další se stále připojují.

Sjednocení čárových kódů v přeshraničním obchodě může přispět k rychlejšímu odbavení většího počtu zásilek a snížit nesrovnalosti v propojení jednotlivých systémů pro sledování zásilek. Celý proces začíná u zadavatele přepravy, který musí být schopen pomocí systému dopravce vygenerovat etiketu se správným čárovým kódem. Zavedení podobného procesu v naší firmě, mezi Českou republikou a Německem, přineslo pozitivní dopad na efektivitu naší práce a zároveň zlepšilo i službu pro zákazníka. Dnes dopravu do Německa již nevnímáme jako přeshraniční nejen díky sjednocení čárových kódů. 
Přemysl Lukeš, výkonný ředitel, DER KURIER Česká Republika

Více SSCC: Harmonizace evropských balíkových přeprav na dosah

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .