Optimalizujeme produktové fotografie pro m-commerce

On-line nakupování je již běžnou součástí života. Vzhledem k neustávajícímu růstu tohoto prodejního kanálu spouštějí své online obchody i tradiční kamenní obchodníci včetně obchodních řetězců zaměřených na drogerii či potraviny – tedy typických uživatelů standardů GS1. Bez kvalitních produktových dat a fotografií však provozovat úspěšný e-shop nelze. Dvojnásob to platí u nákupu pomocí mobilních zařízení.

GS1 Czech Republic rozšířila nabídku služeb o možnost pořízení produktových fotografií podle požadavků vybraných českých i zahraničních obchodních řetězců. Této oblasti se týká nová příručka GS1 Mobile Ready Hero Images, která poskytuje návod na vytvoření produktových fotografií optimalizovaných pro displeje mobilních zařízení.

Produktová fotografie od GS1 Czech Republic

Detail vyobrazení produktu na mobilním zařízení

Prostřednictvím globální datové synchronizace (GDSN), celosvětové sítě standardních produktových e-katalogů, mohou čeští dodavatelé zasílat produktová kmenová data nejen do zahraničních, ale od roku 2017 i do vybraných českých obchodních řetězců. Pouze kmenová data však nestačí a dodavatelé jsou stále častěji žádáni, aby k datům v GDSN připojovali i produktové fotografie, které jsou odběratelem použity typicky pro on-line obchod či planogramy (schémata vzorového vystavení zboží na prodejní ploše).

Zaslat fotografii či jinou přílohu prostřednictvím GDSN je snadné, dodavatelé však ne vždy disponují fotografiemi, které vyhovují požadavkům odběratelů. Tyto požadavky definují buď sami odběratelé, nebo vznikají na úrovni trhu či regionu prostřednictvím příruček GS1 vycházejících z globálního standardu GS1 pro produktové fotografie. Dodavatelům, kteří potřebné fotografie nemají a nechtějí je pořizovat vlastními silami, GS1 Czech Republic nabízí ve spolupráci s externím studiem jejich vytvoření. Za službu se hradí pouze jednorázový poplatek odvozený od počtu požadovaných fotografií. Snímky přecházejí do vlastnictví zákazníka, který s nimi může nakládat bez jakýchkoliv omezení či udržovacích poplatků.

Pro pořízení produktových fotografií se vyžaduje zaslání 1 ks spotřebitelské jednotky zboží v bezvadném stavu (obal nesmí nést známky poškození, nesmí být pomačkaný, poškrábaný atd.). Pro doručení do GS1 Czech Republic se doporučuje jeho pečlivé zajištění odolným obalem.

Rostoucí podíl mobile commerce

Stále větší podíl on-line nákupů si ukrajuje m-commerce, nákupy uskutečněné prostřednictvím mobilního zařízení, jako je např. chytrý telefon nebo tablet. Podle průzkumu společnosti eMarketer dosáhl celosvětový objem internetových maloobchodních prodejů v roce 2017 hodnoty 2,3 bilionu amerických dolarů, což představovalo 24,8% růst oproti předchozímu roku. Podíl mobile commerce byl více než poloviční, konkrétně 58,9 %. Celosvětově uskutečnili spotřebitelé 6 % svých retailových nákupů prostřednictvím mobilního zařízení.

Významný podíl mobile commerce mají Čína, Japonsko, Jižní Korea, Velká Británie a USA. Do roku 2021 autoři studie předpokládají růst podílu mobile commerce z celkových internetových prodejů na téměř dvě třetiny.

Nakupování přes mobilní zařízení však má svá specifika. Jedním z podstatných omezení je malá velikost obrazovky. Dostat na ni veškeré důležité informace o produktu včetně jeho fotografie a nákupního tlačítka je výzva. Fotografie bývá malá a pro uživatele může být obtížné na první pohled poznat, o jaký produkt se vlastně jedná. Fotografie je přitom jedním z nejdůležitějších prvků produktové stránky e-shopů.  Proto se několik desítek obchodních řetězců, dodavatelů, technických společností a zástupců organizací GS1 napříč světem rozhodlo definovat, jak má vypadat obrázek produktu optimalizovaný pro zobrazení mobilními zařízeními. Výsledkem této inciativy je příručka GS1 Mobile Ready Hero Images vydaná v srpnu tohoto roku. Vznikla na základě zkušeností dodavatelů a obchodních řetězců s využitím studií o chování spotřebitelů při nakupování na mobilních zařízeních.

GS1 Mobile Ready Hero Images

Následující tři problémy patří mezi nejčastější příčiny špatné uživatelské zkušenosti s nakupováním na mobilním zařízení způsobené nevhodnými obrázky produktů:

  • frustrace kvůli neschopnosti rychle najít požadovaný produkt,
  • záměna produktu kvůli jeho chybné identifikaci na základě obrázku,
  • objednání nesprávného množství či velikosti produktu.

Tyto problémy řeší MRHI (Mobile Ready Hero Image). MRHI je obrázek reprezentující existující produkt, jenž se může lišit od standardní fotografie tohoto produktu, ale který zachovává většinu jeho klíčových vlastností, jako jsou design, tvar a barva tak, aby byl snadno rozpoznatelný v nabídce e-shopu. Obrázek by měl zároveň obsahovat klíčové elementy, které spotřebitelé běžně používají během nákupního rozhodování a výběru hledaného zboží. Tyto tzv. 4W elementy jsou následující:

  1. Jaká je značka produktu (Who is the brand)?
  2. Co je to za produkt (What is it)?
  3. O jakou variantu produktu se jedná (Which variety is it)?
  4. Jaké je množství produktu (HoW much of it is there)?

MRHI je zjednodušeně řečeno obrázek produktu vytvořený na počítači, který zvýrazňuje důležité texty z obalu, nebo dokonce tyto texty upravuje. Zpravidla nestačí produkt pouze vyfotit a provést základní úpravy jako zlepšení kontrastu, barev, odlesků apod.

Design, tvar i barevné provedení odpovídají či se velmi blíží tomu, jak by produkt reálně vypadal. Zároveň jsou však zvýrazněné elementy 4W – textové a číselné informace, které by na reálném obalu zdaleka nezabíraly tolik místa. Informace z obalu, které nepatří mezi 4W elementy, jsou v MRHI obrázcích naopak odstraněny.  Příručka je volně k dispozici v anglickém jazyce na webu GS1 Global Office (www.gs1.org). Zájemcům ji zašleme na vyžádání na adrese helpdesk@gs1cz.org.

O autorovi – Tomáš Tlučhoř

avatar: Tomáš Tlučhoř

Produktový manažer GS1 eCom, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic se zabývá elektronickou výměnou dat a datovou kvalitou. Jeho primárním zaměřením je synchronizace kmenových dat prostřednictvím GDSN (Globální datové synchronizace) a oblast B2C - sdílení kmenových dat určených spotřebitelům v digitálním prostředí.