Informace z GS1 Czech Republic

Personálie

Cécile Koufou
Zdroj: GS1 CR

Pracovní kolektiv GS1 Czech Republic od října posílila Cécile Koufou. Cécile není úplným nováčkem ve sdružení, má za sebou již několik let úspěšné externí spolupráce. Její aktuální pracovní náplní je koordinace projektů a nadnárodních pracovních skupin. Na posledním zasedání Výboru proběhla volba prezidenta a viceprezidenta na další dvouleté období. Pozici prezidenta obhájil Jaroslav Camplík, viceprezidentem byl nově zvolen Pavel Moravec ze společnosti Nestlé Česko. Členy Výboru jsou dále David Piškanin ze společnosti HOPI HOLDING, Jan Příhoda ze společnosti Kodys a Petr Šyc ze společnosti Mondelez. Obchodní společnosti ve Výboru zastupují Milan Strieženec za Ahold CR a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR. Z Výboru ke konci letošního roku odchází Miroslav Exner, který dlouhá léta zastupoval společnost Globus a posledních několik let vykonával také funkci viceprezidenta. Členové Výboru mu poděkovali za působení a přiznali mu statut čestného člena Výboru.

AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Stav firem zapojených do Systému GS1 11/2018
Celkem 8 144
Z toho výrobci a distributoři 8 016
obchodníci 37
dodavatelé pro Systém GS1 86
ostatní 5

Představení nových materiálů

Ve druhém pololetí roku 2018 sdružení GS1 Czech Republic pro uživatele Systému GS1 připravilo nový výukový materiál o standardním datovém nosiči GS1-128. Kódy GS1-128 se využívají při identifikaci obchodních a zejména logistických jednotek. Ve zdravotnictví se s kódy GS1-128 můžeme setkat jako s nosiči dat identifikujícími zdravotnické prostředky, a to nejenom jednotlivé komponenty operačních sad, diagnostické přístroje nebo například i nemocniční lůžka.

Tato identifikace vychází ze symboliky CODE 128, v materiálu jsme se pochopitelně zaměřili na systémovou variantu GS1-128.

Nový výukový materiál na téma GS1-128 doplňuje krátké názorné video.

Z konference SpeedCHAIN

GS1 Czech Republic spolu s akreditovaným partnerem, společností Gaben, prezentovalo výhody Systému GS1 v sektoru logistiky na 13. ročníku mezinárodní konference SpeedCHAIN. Programu největší tuzemské logistické akce vévodily změny logistických procesů reflektující nástup kvalitativní změny dodavatelského řetězce v podobě Průmyslu 4.0: Využití automatizace, umělé inteligence a Internetu věcí. V devíti odborných sekcích a čtyřech panelových diskusích zaznělo snad vše, co v současnosti utváří změny dodavatelského řetězce.

Velký úspěch měla panelová diskuse na téma „Kvalitní označení skladu – základ pro fungování WMS“. Panelisté – Michal Bílý z GS1 Czech Republic, Petra Košíková (Kodys), Jan Flodrman (Zebra) a Vít Janeček (Inotec), za vedení výborného moderátora Jaromíra Linharta (Global 4PL) – námět rozvedli. Více než stovka posluchačů se dozvěděla spoustu důležitých informací: od výčtu reálných možností identifikace ve skladech přes možné varianty snímačů včetně krátké ukázky dálkového snímání 2D kódu až po využití globálních standardů v praxi a současných trendů v této oblasti. Ukázalo se, že zvolené téma bylo pro posluchače velmi aktuální a je jen škoda, že atraktivní program konference nedovolil prodloužení diskuse a odpovědi na větší počet dotazů ze strany auditoria.

Michal Bílý na panelové diskusi věnované systémům řízeného skladu
Zdroj: GS1 CR

Program konference obohatily úspěšné projekty z dílen takových společností, jako jsou ŠKODA Auto, Budweiser Budvar, ESA logistika či Aberle Automation. Letošní ročník konference SpeedCHAIN přivedl do historických prostor Břevnovského kláštera v Praze na sedm set účastníků z deseti zemí světa a zaplnil tak opět všechna tři podlaží jeho konferenčních prostor. Registrace účastníků byla z kapacitních důvodů letos zastavena již na konci měsíce října. Dobrý výsledek měla i charitativní sbírka iniciovaná společně poskytovatelem logistických služeb ESA logistika a pořadatelem konference SpeedCHAIN – společností RELIANT. Cílem bylo shromáždit co možná nejvíce finančních prostředků na nákup přístroje na masáž srdce pro zásahové vozidlo Asociace samaritánů vyjíždějící zejména k dopravním nehodám ve Středočeském kraji.

Součástí společenského večera byly předávací ceremoniály hned několika ocenění: GRYF 2018 – ocenění logistické osobnosti roku si v Tereziánském sále převzal Martin Laipold; EcoLOGI – ocenění v soutěži o ekologický projekt roku – získala za projekt Systematické snižování emisí jako nástroj společenské odpovědnosti společnost ESA logistika a vítěznou trofej ze soutěže Logistický projekt roku České logistické asociace si odnesl Budweiser Budvar s projektem nového logistického centra v Českých Budějovicích. Druhý konferenční den nabídl účastníkům exkurzi právě do prostor tohoto zcela nového centra.

Záštita nad panelovou diskusí na PharmaProfitu

Konference určená pro lékárníky, PharmaProfit, patří mezi největší akce svého druhu u nás a dvakrát ročně ji pořádá společnost ATOZ Events. Stejně jako první letošní PharmaProfit konaný na jaře v Praze podpořilo sdružení GS1 Czech Republic i jeho podzimní pokračování, které proběhlo v Olomouci. Důvodem těchto aktivit je blížící se příchod tzv. protipadělkové směrnice do praxe, který nastane 9. února 2019, a naléhavá potřeba informovat lékárenský trh o všech praktických aspektech nové legislativy spojené s povinným ověřováním pravosti léčivých přípravků pomocí skenování unikátního identifikátoru balení přípravku.

Michal Pivka ze společnosti Bartech (vpravo) na stánku akreditovaných partnerů GS1 Czech Republic
Zdroj: GS1 CR

Ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová pro akci připravila panelovou diskusi, do které pozvala představitele všech zainteresovaných stran, resp. oborů: Pavlínu Štisovou, projektovou manažerku Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, Martina Mátla, výkonného ředitele České asociace farmaceutických firem, Jarmilu Jiraskou, projektovou manažerku společnosti Phoenix, a Jana Šípka, ředitele IT ve firmě Apatyka servis. Posledním z diskutujících byl Martin Šimíček, lékárník Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně, s nímž přinášíme obsáhlý rozhovor. V rozhovoru jsou popsány všechny praktické problémy, kterým v souvislosti se zavedením nové legislativy musejí čelit lékárny.

Na začátku se slova ujala Pavlína Štisová a připomněla některé pojmy a základní informace vztahující se k problematice označované zkratkou FMD (Falsified Medicines Directive). „Evropský systém ověřování léčiv se týká výrobců, držitelů registrace, distributorů a lékáren. Evropské úložiště má centrální hub, na který jsou napojena úložiště národní. Jako první nahrávají do evropského úložiště data výrobci. Odtud se data přesměrují do národních systémů ověřování léčiv podle toho, pro kterou zemi jsou jednotlivá léčiva určena.“ Každé balení léčivého přípravku vymezeného uvedenou směrnicí musí být opatřeno unikátním identifikátorem kódovaným v datovém nosiči GS1 DataMatrix, který povinně obsahuje kód přípravku (GTIN), jeho sériové číslo, šarži a datum použitelnosti. „Všechna data se nahrají a přesměrují do národních úložišť. Náš národní systém funguje jako úložiště, k němuž se připojují jednotlivé články distribučního řetězce podle toho, jaké povinnosti v rámci protipadělkové směrnice mají,“ doplnila Pavlína Štisová.

O zkušenostech z pilotního projektu poté mluvil Martin Šimíček, který upozornil, že kód je sice malý, tištěný na nejmenší části krabičky, ale kamerová čtečka by si s tím měla poradit. „Mnoho lékáren si už čtečky 2D kódů pořídilo. Náklad na ně není extrémně vysoký,“ podotkl. Kromě toho upozornil, že výrobce nahraje kódy léků do úložiště, ale distributor, který od výrobce léky nakoupí, je ověřovat nemusí. „Ověřovat 2D kód bude až lékárník při výdeji. Distributor pravděpodobně na dodacím listu 2D kódy u přípravků neposkytne, takže v lékárně nebudeme vědět, které máme skladem. To je určitý unikát, na který nejsme zvyklí,“ dodal. 

Panelová diskuse na téma implementace tzv. protipadělkové směrnice v lékárnách
Zdroj: GS1 CR

V další části diskuse Pavlína Štisová popsala, co musí udělat lékárník, aby se do systému připojil, protože registrace do národního úložiště je nezbytná: „Je třeba uzavřít smlouvu s NOOL, v níž jsou stanovena práva a povinnosti obou stran. Dále musíme ověřit, že IT systém lékárny byl certifikován a validován naší organizací.“ NOOL začal v druhé půlce října dopisem oslovovat koncové uživatele, kteří by po podpisu měli smlouvu naskenovat a nahrát do systému. Kdo ji nemůže skenovat, může ji poslat v listinné podobě a NOOL ji do systému nahraje. Na to zareagovala Pavla Cihlářová: „Při počtu subjektů, které je nutné do systému zapojit, nejsou tři měsíce, během nichž je to třeba zvládnout, dlouhá doba. Máte připravený nějaký plán pobídek, aby se to stihlo?“ Pavlína Štisová podotkla, že ne, ale že NOOL má dostatečnou kapacitu, aby registrace zvládl: „Všechny oslovíme dopisem, a kromě toho bude probíhat komunikace na našem webu a v médiích. Pokud lékárny nebudou osloveny dopisem, měly by se ozvat.“ 

Jan Šípek navázal informacemi o tom, jak lékárník pozná, zda je připravený na to, aby mohl léčiva verifikovat: „Je to o hardwaru, softwaru a o organizaci práce v lékárně. Nejjednodušší je to u hardwaru, kdy je nutné ověřit, zda máte správné čtečky, které umějí číst kód GS1 DataMatrix. Připravili jsme letáček se vzorovým kódem. Pokud ho vaše čtečka načte, je to v pořádku, když ne, musíte to začít řešit. Pokud jde o software, certifikace a připojení k úložišti, nejsou neřešitelné, ale zaberou čas.“ Dále uvedl, že na webu NOOL jsou zveřejněny certifikované systémy, k nimž patří systémy společnosti Apatyka servis, Farmis a Lekis, přičemž 90 % lékáren v ČR má software vyhovující.

V závěru diskuse se mluvilo o tom, co se bude dít, když systém ohlásí tzv. alert, tedy upozornění na nemožnost ověřit balení, což může být zapříčiněno třeba jen chybně nahraným kódem. 

Na konferenci GS1 Czech Republic připravilo stánek spolu s akreditovaným partnerem, firmou Bartech. Na něm si mohli účastníci vyzkoušet hardware nezbytný pro verifikaci léčivých přípravků.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.