Ferrero řídí logistiku prostřednictvím EDI

Kompletní implementace vzájemné EDI komunikace umožňuje společnosti Ferrero Česká komplexní řízení logistických operací včetně méně obvyklých operací, jako je například zpětný svoz vráceného zboží od obchodních řetězců apod.

Ferrero Group s konsolidovaným obratem ve výši 10,5 mld. eur celosvětově zahrnuje 91 společností s 23 výrobními závody. Skupina zaměstnává přibližně 34 500 zaměstnanců. Do portfolia společnosti patří značky, jako je například Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Kinder Surprise a Kinder Bueno. Produkty skupiny jsou poskytovány přímo nebo prostřednictvím autorizovaných distributorů ve více než 170 zemích.

Několik let poté, co do České republiky začaly být z Itálie dováženy výrobky společnosti Ferrero (např. Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Tic Tac), byla dne 11. března 1994 založena společnost Ferrero Česká. Počínaje obchodním rokem 1996/1997 začala společnost Ferrero Česká z Prahy řídit také slovenský trh.

Běžná distribuce i pokročilé 3PL služby

K podpoře speciální distribuce v rámci promočních akcí slouží EDI zpráva HANMOV.
Zdroj: Ferrero Česká

Zabezpečení kvalitní a rychlé distribuce zboží klade vysoké nároky na řízení logistických procesů a úzkou spolupráci s logistickými providery, s jejichž podporou Ferrero Česká realizuje 15 000 – 20 000 obchodních případů za rok. V závislosti na sortimentních skupinách produktů v současnosti společnost Ferrero Česká využívá dva logistické providery, kteří pokrývají aktivity v Česku a na Slovensku. Kromě standardní distribuce zabezpečují také speciální distribuci v průběhu nejrůznějších svátečních sezon a uvádění nových produktů podpořené různými marketingovými akcemi na prodejní ploše. 

Pravidelně jsou tak v prodejnách k vidě ní tematické stojany s produkty, jako například při příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků. Z pohledu logistika představuje vrcholící sezona obsazenost skladových pozic dosahující až 10 000 paletových umístění. Ve stejném období musí logističtí partneři přijmout asi 2000 palet zboží a pro zákazníky vychystat přibližně 1600 palet zboží týdně.

Řízení logistických operací prostřednictvím EDI

V průběhu minulých let realizovala společnost Ferrero Česká kompletní řízení logistických operací prostřednictvím EDI komunikace na bázi zpráv GS1 EANCOM®. Navázala tak na rozvinutou EDI komunikaci se svými obchodními partery. Řízení logistických operací přes EDI bylo rovněž součástí požadavků v rámci výběrového řízení na logistického providera, kdy bylo snahou sjednotit scénář komunikace s oběma providery. Požadovaný scénář logistické EDI komunikace pokrývá tyto základní oblasti:

 • Výměnu kmenových dat o zboží a informací o partnerech včetně odběratelů
 • Řízení příjmu zboží na sklad z jednotlivých výrobních závodů
 • Řízení dodávek zboží k odběratelům
 • Řízení interních operací se zbožím v rámci skladu včetně tzv. co-packingu apod.
 • Informace o stavu skladu

Komunikace zabezpečuje kompletní vzájemnou obousměrnou datovou výměnu tak, že Ferrero má ve svém informačním systému SAP k dispozici plný obraz operací probíhajících u logistického providera, podle scénáře komunikace, zobrazeného na schématu níže.

Scénář logistické EDI komunikace ve společnosti Ferrero Česká

Veškerá komunikace začíná nezbytnou výměnou kmenových dat o skladovaném sortimentu prostřednictvím zprávy PRODAT. Pro logistické operace jsou kromě identifikace položek prostřednictvím GTIN kódů obvykle potřebné informace o všech úrovních balení od spotřebitelské jednotky přes distribuční jednotky až po palety včetně všech logistických údajů, jako jsou rozměry, hmotnost, požadovaná doba minimální trvanlivosti od dodání, informace k manipulaci se zbožím, ke skladování a podobně. Formou zprávy PARTIN jsou pak vyměňovány informace o partnerech, zejména odběratelích včetně GLN kódů jednotlivých dodacích míst.

Ferrero Group představuje globální společnost v soukromém vlastnictví rodiny Ferrero. Její historie sahá do roku 1942, kdy zakladatel společnosti Pietro Ferrero v severoitalském městě Alba otevřel malou cukrárnu. V roce 1946 ji se svou manželkou Pierou Ferrero proměnil v továrnu.
Z rodinného podniku se brzy stala společnost, která se svými produkty prorazila za italské hranice. Zásadní podíl na úspěchu firmy Ferrero a jejích produktů má syn zakladatelů Michele, který se postavil do čela podniku v 50. letech a vytvořil mnoho populárních cukrovinek Ferrero.

Dodávky z výrobních závodů avizovány pomocí EDI

Dodávky zboží z jednotlivých výrobních závodů jsou avizovány z informačního systému Ferrero prostřednictvím EDI zprávy ORDERS v okamžiku objednání závozu skladu logistického providera. Logistický provider po obdržení dodávky a provedení příjmu zboží pak prostřednictvím zprávy RECADV (elektronická příjemka) informuje Ferrero o příjmu zboží.

To umožňuje Ferreru mít ve svém informačním systému SAP aktuální stav skladu u svého logistika.

Řízení dodávek k odběratelům

Dodávky k odběratelům jsou ze strany Ferrera řízeny prostřednictvím zprávy INSDES (instrukce k dodávce). Zpráva je generována v informačním systému Ferrero na základě objednávek od odběratelů a pokrývá instrukce k dodávkám všem odběratelům bez ohledu na to, zda využívají nebo nevyužívají EDI komunikaci.

O stavu plnění dodávky pro odběratele je Ferrero informováno zprávou DESADV. Tato zpráva je generována jako potvrzení o provedení o vychystání dodávky, a Ferrero tak může on-line sledovat ve svém informačním systému celý průběh dodávky. Ze strany logistiků jsou také generovány jménem společnosti Ferrero EDI dodací listy odběratelům, a to včetně pokrytí požadavku na paletové dodací listy s SSCC kódy.

Řízení speciálních logistických operací co-packingu či přípravy tematických stojanů pokryto EDI

Společnosti Ferrero prostřednictvím zprávy HANMOV (instrukce k manipulaci) řídí provádění speciálních skladových operací u logistiků, jako je například co-packing nebo příprava tematických stojanů u příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků nebo při uvádění nových produktů. Provedení operací je zpětně potvrzováno pohybovou verzí zprávy INVRPT, kterou je Ferrero informováno o pohybech konkrétního zboží mezi jednotlivými lokacemi skladu včetně speciálních skladových lokací. Na konci dne je pak vytvářena stavová zpráva INVRPT informující o stavech skladu včetně případného dělení podle šarží a exspirací zboží. Kompletní implementace vzájemné EDI komunikace tak umožňuje společnosti Ferrero komplexní řízení logistických operací včetně méně obvyklých operací, jako je například zpětný svoz vráceného zboží od obchodních řetězců a podobně. Rovněž získává plný obraz probíhajících operací ve svém informačním systému téměř v reálném čase.

Výhody pro obě strany

Společnost Ferrero implementovala řízení logistických služeb prostřednictvím EDI komunikace se svými logistickými providery. Řešení oběma stranám poskytuje rychlou a bezchybnou elektronickou komunikaci; při vzájemné výměně desítek až stovek zpráv za den si lze jen obtížně představit jinou variantu komunikace. Společnost Ferrero takto získala obraz o veškerých logistických operacích přímo ve svém informačním systému SAP v podstatě v reálném čase a unifikovala komunikaci s oběma logistiky.

Hlavní přínosy řešení
 • Plné elektronické řízení logistických operací ze strany Ferrero
 • Bezchybná výměna velkého množství dokumentů za den
 • Přesná kmenová data
 • Úplný obraz logistických operací v informačním systému Ferrero
 • Unifikovaný interface pro komunikaci s logistickými providery
 • Zasílání EDI dodacích listů DESADV zákazníkům Ferrero ze strany logistiků 

O autorovi – Milan Mikula

avatar: Milan Mikula

, EDITEL CZ, s. r. o.