FAQ: Elektronická výměna dat (EDI)

Sdružení GS1 Czech Republic ročně vyškolí více než 500 nových i stávajících uživatelů Systému GS1. Mnohé otázky kladené posluchači školení a seminářů, stejně jako interaktivních webinářů, se opakují. Přehled nejčastějších dotazů se od tohoto vydání bude objevovat v nové rubrice časopisu INFO859. V prvním dílu série článků FAQ se zaměříme na otázky z oblasti elektronické výměny dat.

Nejčastější otázky z oblasti elektronické výměny dat Co je primární GLN a jak se v EDI používá?
Co je sekundární GLN a jak jej mám vytvořit?
Jak vypočítám kontrolní číslici?
Co je „Moje GS1“ a k čemu jej mohu potřebovat?
Kdo je EDI provider?

Co je primární GLN a jaké je jeho použití v EDI komunikaci?

Primární globální lokalizační číslo (Global Location Number, GLN) slouží v České republice k jedinečné identifikaci právnické či fyzické osoby zapojené do Systému GS1. Vždy jej tvoří 13místná numerická struktura. Skládá se z prefixu země, v ČR je to známé předčíslí 859, následuje čtyř- až šestimístné číslo firmy a dále jsou vloženy nuly, které doplňují tuto standardní strukturu do 12 pozic. Celá sekvence je zakončena kontrolní číslicí. Primární GLN je uživateli přiděleno okamžitě při registraci do Systému GS1, je pevně vázáno na jeho IČO a je uváděno ve smluvní dokumentaci.

V EDI komunikaci slouží k identifikaci odesílatele a příjemce a je uváděno v obálce a hlavičce elektronické zprávy.

Co je sekundární GLN a jak si jej mohu vytvořit?

Nenašli jste odpověď na váš konkrétní dotaz ke standardní elektronické výměně dat? Ptejte se Hany Strahlové.

Sekundární GLN si přiděluje samostatně uživatel Systému GS1 ke svým lokacím, které je nutno jednoznačně identifikovat, například pro potřeby EDI komunikace. Může si jimi označit distribuční sklady, nové pobočky, fakturační místo apod. 

Sekundární GLN je též tvořeno 13místnou numerickou sekvencí. Uživatel si ho vytváří samostatně z číselné řady pro identifikaci položek zcela shodně, jako je tomu při tvorbě nových GTIN. Pro lepší orientaci je doporučeno sekundární GLN – na rozdíl od GTIN – přiřazovat sestupně příslušným datovým polem tak, aby nedošlo k promíchání s již přidělenými čísly GTIN určenými pro identifikaci produktů. Také je doporučeno vést přiřazená sekundární GLN, pro lepší kontrolu a přehlednost např. v execelové tabulce.

Jak vypočítám kontrolní číslici?

Kontrolní číslice je poslední číslicí v GLN či v dalších standardních strukturách. Hodnotu této číslice je vždy nutno dopočítat. Výpočet je proveden podle speciálního algoritmu Modulo 10.

Tento postup však není nutné si pamatovat. Na webových stránkách sdružení GS1 Czech Republic je k dispozici kalkulačka, pomocí které si uživatel kontrolní číslo jednoduše vygeneruje (www.gs1cz.org/vypocet-kontrolni-cislice).

Co je sekce „Moje GS1“ a k čemu ji mohu potřebovat?

Sekce „Moje GS1“ je uvedena na webových stránkách společnosti GS1 Czech Republic. Je možné do ní vstoupit kliknutím na oranžový obdélník v pravém horním rohu obrazovky. Při prvním vstupu bude aplikace požadovat několik vstupních údajů pro přihlášení. 

V této sekci je možno nalézt velké množství materiálů a návodů pro potřebu uživatele Systému GS1. Jsou zde uvedeny například implementační příručky k používaným EDI zprávám nebo důležité informace k dalším standardům Systému GS1.

Kdo je EDI provider?

EDI provider je externí dodavatel EDI řešení. Stává se prostředníkem mezi uživateli při elektronické výměně dat. Svými službami může pomoci při překladu, přenosu i archivaci elektronických zpráv. Seznam EDI providerů je uveden na webových stránkách www.gs1cz.org/nabizime/nastroje/dodavatele-pro-system-gs1.

O autorce – Hana Strahlová

avatar: Hana Strahlová

Produktová manažerka EDI, GS1 Czech Republic

Hana Strahlová, produktová manažerka GS1 EDI, je odpovědná za datové standardy v oblasti elektronické výměny dat.