Nejnovější výstupy pracovní skupiny EDI

Pracovní skupina pro EDI funguje pod záštitou Česko-Slovenské iniciativy ECR již od roku 1997. Jejím cílem je sledování vývoje EDI komunikace a vytváření návrhů na úpravu EDI subsetů aktuálně používaných elektronických zpráv. Veškeré aktualizace a změny vycházejí z požadavků a potřeb trhu. Vždy je dbáno na dodržování všech platných standardů, protože pouze za tohoto předpokladu může EDI komunikace plně splňovat svůj účel a jen takto mohou všechny zúčastněné strany maximálně využívat její potenciál.

Pracovní skupina EDI se schází čtyřikrát ročně. Skládá se ze zástupců obchodních řetězců, dodavatelů, poskytovatelů EDI služeb a GS1 Czech Republic. V čele skupiny stojí Eva Malíková, EDI project manager ve společnosti Henkel ČR, a Václav Kulhánek, supply chain manager – EDI společnosti Globus ČR. Na následujících řádcích budou představeny nejdůležitější novinky z dílny pracovní skupiny.

PRICAT – katalog zboží a cen

Zdroj: GS1 CR

Pomocí zprávy PRICAT se v rámci elektronické výměny dat přenášejí informace týkající se cen a dalších detailů z katalogu zboží. Zpráva současně slouží k údržbě kmenových dat obchodních partnerů.

Z důvodu rozvoje globální datové synchronizace (GDSN), jejímž smyslem je maximální zjednodušení vnitrostátní i přes-hraniční výměny kmenových dat, se EDI ECR skupina rozhodla vytvořit samostatnou verzi subsetu, která popisuje pouze výměnu cenových údajů o zboží.

V rámci tohoto rozhodnutí vznikla implementační příručka pro cenový PRICAT, který bude používán jako samostatná elektronická zpráva. Současně se vznikem samostatné zprávy bude provedena revize a aktualizace kompletní logistické zprávy PRICAT.

Nyní probíhá poslední připomínkování ze strany všech členů skupiny. Příručky budou následně připraveny ke stažení na webových stránkách společnosti GS1 Czech Republic v sekci Moje GS1.

APERAK – potvrzení o převzetí zprávy aplikací

Zdroj: GS1 CR

Dalším z úkolů, kterým se EDI/ECR skupina nyní aktivně zabývá, je revize číselníků kontrolních zpráv APERAK a COMDIS. Zprávou APERAK informuje příjemce zprávy odesílatele zprávy o jejím převzetí na úrovni aplikace a současně předává případná chybová hlášení generovaná při převzetí informačním systémem. Používá se jako kontrolní zpráva pro zprávy INVOIC nebo DESADV.

COMDIS – obchodní námitka

Zprávou COMDIS informuje příjemce zprávy INVOIC odesílatele zprávy o jejím převzetí na obchodní úrovni a současně předává případná chybová hlášení plynoucí z obchodního zpracování faktury, např. kontroly cen nebo dodaného množství. Na základě požadavků trhu skupina přistoupila k revizi obou zpráv. Primárně se zaměřením na úpravu a rozšíření stávajících číselníků ve zprávě APERAK, protože tato zpráva je využívanější, a to především u zahraničních zákazníků. V některých zemích se totiž kontrolní zpráva COMDIS nepoužívá. Cílem těchto úprav je zjednodušení automatického zpracování kontrolních zpráv.

Další informace z činnosti skupiny

Kromě revizí a úpravy subsetů členové pracovní skupiny v poslední době pracovali na sladění procesů výměny a potvrzování EDI objednávek v praxi požadovaném novelou zákona o významné tržní síle. Dále se věnovali vyhodnocení rozsáhlého průzkumu EDI, který skupina zadávala v loňském roce.

Úspěšná činnost skupiny je nemyslitelná bez proaktivního přístupu všech členů. Zapojení dalších expertů je vítané; ze spolupráce profituje celý trh. V případě zájmu o EDI problematiku je skupina otevřená i dalším zájemcům o členství.

BRIEFINTERVIEW: Milan Mikula, solutions manager, EDITEL CZ

Jakou roli hraje elektronická výměna dat v dnešním světě?

EDI se využívá zejména v odvětvích s velkou úrovní standardizace a se značným nárokem na rychlou a přesnou výměnu obchodních dokumentů, jako je oblast FMCG a automotive. Například řízení logistiky v těchto odvětvích bez využití EDI by bylo v podstatě nemyslitelné.

Jaké verze zpráv se dnes nejčastěji používají?

Využívá se verzí EDIFACT D.96A a D.01B, které vycházejí z obou produkčně využívaných verzí EANCOM – EANCOM 1997 a EANCOM 2002.

V jakých nových odvětvích se EDI prosazuje? 

EDI se kromě klasických odvětví, jako je například oblast FMCG a automotive, nově prosazuje zejména v sektorech, které mají s těmito oblastmi určitý průnik. Jedná se třeba o sektor módy, oblast prodeje instalačního materiálu a samozřejmě komunikace velkých e-shopů.

Kde uživatelé EDI nejčastěji chybují?

Uživatelé často obecným EANCOM standardům přisuzují vlastnosti, které nemají. Obecný EANCOM a EDIFACT standard je nástrojem k normovanému popisu vyměňovaných dat a řada uživatelů má představu, že přímo normuje i obsah a rozsah vyměňovaných dat. K tomu slouží až konkrétní implementační příručky zpráv, které jsou mimo jiné připravovány GS1 Czech Republic ve formě národních subsetů.

O autorce – Hana Strahlová

avatar: Hana Strahlová

Produktová manažerka EDI, GS1 Czech Republic

Hana Strahlová, produktová manažerka GS1 EDI, je odpovědná za datové standardy v oblasti elektronické výměny dat.