LEI: Větší transparentnost finančních transakcí

LEI (Legal Entity Identifier), identifikační kód právnické osoby, představuje jedinečný dvacetimístný kód, který je přidělován podle standardu ISO 17442. GS1 Czech Republic se stala jednou z organizací podílejících se na podpoře a vydávání čísel LEI.

V září 2008 Wall Street zachvátil náhlý otřes. Krach americké investiční banky Lehman Brothers vyvolal řetězovou reakci, která nakonec vyústila v globální finanční krizi. Jednou z příčin byl nedostatek transparentnosti finančních trhů s komplikovanými obchodními vztahy. Po finanční krizi se objevily snahy zajistit pro všechny strany finančních transakcí větší transparentnost a bezpečnost. Ve výsledku byl zaveden identifikační kód právnické osoby LEI.

Nový standard subjektům provádějícím finanční transakce umožní, aby byla jednoznačně určena jejich totožnost. To je povinností pro celou řadu společností, mimo jiné pro společnosti zaměřené na vývoz a společnosti obchodující se specifickými finančními produkty, tzv. deriváty.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, a na ně navazujících dalších prováděcích předpisů jsou všechny právnické osoby, které se uvedených transakcí účastní, povinny mít od ledna 2018 toto identifikační číslo LEI. Povinnost se tedy vztahuje nejenom na banky nebo finanční instituce, ale také na jejich klienty.
Pozn.: OTC jsou finanční deriváty, obchodované mimoburzovně přes OTC trhy (over-the-counter – přes přepážku).

Jak získat LEI

Zdroj: GS1 CR

LEI umožňuje přesnou identifikaci všech právnických osob, které vystupují jako strany při finančních transakcích, a to včetně nefinančních institucí. LEI odkazuje na nejdůležitější údaje o jednotlivých subjektech (protistranách), přičemž je platný mezinárodně. Výrobci, obchodníci, banky, makléři, fondy – každý, kdo obchoduje s OTC deriváty a má oznamovací povinnost, musí prokázat svou totožnost identifikačním kódem právnické osoby. Vydávání LEI je přísně regulováno. Identifikační kód právnické osoby lze získat pouze od organizací, kterým udělila povolení společnost Global LEI Foundation (GLEIF).

Standardizační organizace GS1 nedávno získala oficiální povolení ke zprostředkování LEI. Zájemci si mohou zažádat o LEI na portále www.lei.direct, který spravuje Global Office GS1.

Co je LEI?

Identifikátor právnické osoby je 20místný kód, který nezaměnitelně identifikuje účastníky finančního trhu. Jedná se o uznávaný, jednotný a globální systém, který má za cíl větší bezpečnost a transparentnost pro všechny zúčastněné strany.

Pro koho je LEI povinný?

LEI je povinný pro účastníky finančního trhu. To se týká zejména všech společností působících v oblasti obchodování s deriváty, které musí od 12. února 2014 podle čl. 9 EMIR (nařízení o evropské tržní infrastruktuře) hlásit do rejstříku transakcí. To zahrnuje:

 • banky a finanční instituce
 • investiční fondy
 • pojišťovny
 • poskytovatele služeb v oblasti cenných papírů
 • LEI může být dále zajímavý pro společnosti zaměřené na export stejně jako i pro další společnosti reálné ekonomiky, které uzavírají smlouvy o derivátech. Fyzické osoby a právně závislé obchodní jednotky však LEI nepotřebují. LEI jsou vydávána na národní úrovni oficiální vydávající agenturou – tzv. místní operační jednotkou (LOU). Jednou z místních operačních jednotek v ČR je GS1 Czech Republic.

  Struktura LEI

  Stejně jako IBAN (International Bank Account Number) nebo BIC (Business Identifier Code) je kód LEI strukturován v souladu s normou ISO.

  V souvislosti s LEI jsou ukládána tato data:

  • úřední název právnické osoby nebo správce fondu
  • název v registru a číslo v registru
  • právní forma společnosti
  • sídlo firmy nebo správce fondu
  • kód země podle ISO
  • datum prvního vydání LEI
  • datum poslední změny uložených informací
  • datum splatnosti pro obnovu systému LEI

O autorovi – Jakub Cihlář

avatar: Jakub Cihlář

Junior manažer GS1 BarCodes, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2013 na pozici manažera čárových kódů. Zajišťuje technickou podporu uživatelům Systému GS1, konzultace, přednášky a samotné měření kvality čárových kódů (tzv. verifikaci). Je také kontaktní osobou pro dva nově vznikající projekty v České republice v sektoru čerstvých potravin a distribuce selektivní kosmetiky (Luxury Cosmetics).