Informace z GS1 Czech Republic

Personálie

Sdružení GS1 Czech Republic posílilo své vedení o novou pozici ředitele datových služeb, kterou od ledna letošní roku vykonává Tomáš Tlučhoř. Do jeho kompetence patří aktuálně služby v oblasti EDI, GDSN, fTRACE a výhledově také GS1 Cloud.

Výbor GS1 Czech Republic se i nadále schází pod vedením prezidenta Jaroslava Camplíka a viceprezidenta Miroslava Exnera. V letošním roce jsou členy Výboru: David Piškanin, člen představenstva HOPI HOLDING, který zastupuje sektor logistiky, Jan Příhoda ze společnosti Kodys za poskytovatele technických a technologických služeb; Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement, organizační složka ČR, a Pavel Moravec z Nestlé Česko vystupují za skupinu výrobců. Obchodní společnosti ve Výboru reprezentují Milan Strieženec za Ahold CR a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR.

Výbor se schází pravidelně pětkrát ročně, tři zasedání jsou řádná a dvě pracovní. Členové Výboru jsou zástupci jednotlivých segmentů průmyslu a zároveň jsou i garanty jednotlivých činností sdružení.

AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Stav firem zapojených do Systému GS1 05/2018
Celkem 8 063
Z toho výrobci a distributoři 7 925
obchodníci 48
dodavatelé pro Systém GS1 85
ostatní 5

Představení nových materiálů

Od začátku roku 2018 sdružení GS1 Czech Republic pro uživatele Systému GS1 připravilo tři nové výukové materiály, které reagují na aktuální situaci v oblasti zdravotnictví.

Identifikace léčivých přípravků

  • přináší přehledné informace o tzv. protipadělkové směrnici 2011/62/EU a s ní souvisejícím nařízení Evropské komise 2016/161/EU 
  • vysvětluje nový pojem, tzv. jedinečný identifikátor a jeho strukturu 
  • součástí materiálu je i popis celého systému verifikace léčivých přípravků, představení jednotlivých subjektů zapojených do tohoto systému a přehled jejich povinností vyplývajících ze zavedení směrnic.

Identifikace zdravotnických prostředků

  • zabývá se problematikou značení zdravotnických prostředků podle směrnic 745 a 746 z roku 2017 
  • představuje celý systém jedinečné identifikace zdravotnických prostředků – tzv. systém UDI 
  • informuje o systému značení ve Spojených státech a porovnává rozdíly s evropskou regulací 
  • obsahuje také harmonogram zavedení UDI v Evropské unii a v USA, informace o základním UDI-DI a zavedení permanentního značení

Standardní identifikace položek ve zdravotnickém zařízení

  • shrnuje využití standardů Systému GS1 ve zdravotnických zařízeních 
  • přehledně identifikuje procesy, doporučené datové struktury a nosiče v oblasti zdravotnictví
  • Všechny uvedené materiály jsou dostupné v elektronické podobě na www.gs1cz.org.

Packstar a Volba spotřebitelů 2018

V prvním pololetí GS1 Czech Republic publikovalo tři metodické materiály o standardizaci v sektoru zdravotnictví.
Zdroj: GS1 CR

Zástupce GS1 Czech Republic se již tradičně zúčastnil každoročních odborných komisí doprovázejících akce Packstar a Volba spotřebitelů, profesionálně organizovaných skupinou ATOZ Group. Jeden ze společných průniků v obou aktivitách je možno spatřit v segmentu spotřebitelských obalů a položit si otázku:

Kam směřuje inovace spotřebitelských obalů v oblasti FMCG? 

Na první pohled se zdá, že novinek není mnoho. Sortiment masivně využívaných obalů a obalových materiálů je relativně ustálený. Lety prověřené materiály s vhodnými bariérovými vlastnostmi pro dostatečnou ochranu produktů, umožňující kvalitní potisk, jsou využívány téměř beze změn. Jen těžko již můžeme očekávat časté inovace, jakými byly ve své době například zavádění technologie smrštitelných rukávových etiket (shrink sleeves), technologie etiket „in mould“ nebo postupné nabídky stále se tenčících, úsporných obalových flexibilních materiálů atd. Některá žádoucí zlepšení nás, doufejme, ještě čekají – například stále netěsné špalíčkové sáčky pro balení sortimentu, jako je mouka nebo cukr, dosud, i přes stále se lepšící kvalitní design, dobrý dojem nedělají. Na druhou stranu je patrný vliv silného konkurenčního prostředí, které se promítá ve vysoké aktivitě s cílem odlišit se. Výrazné inovace spatřujeme v designu obalů, v jejich konstrukci, v dokonalém tisku a souvisejících informacích spotřebiteli. Významný vývoj často probíhá v oblasti vlastního složení produktů rozšiřováním škály doplňkových příchutí a produktových variant. Vždyť i „obyčejný“ chléb byl mezi vybranými exponáty! Vývoj lze tedy hodnotit pozitivně, i když není tak výrazný.

A co kvalita identifikace?

Logo Volba Spotřebitelů 2018Nekonečný příběh ustáleného portfolia klasických chyb pokračuje. Čárové kódy snížené mimo toleranční pole příslušné normy, symboly velmi malé, evidentně nefunkční, nevhodné umístění kódů například ve svarech obalů a často nekvalitní termotransferový tisk etiket – to jsou nejčastější chyby, kterých se emitenti nedokáží vyvarovat. Je však možné vyjádřit mírný optimismus. Dlouhodobá podpora uživatelů Systému GS1 se postupně projevuje. Zásadních problémů s naprostou nečitelností symbolů na pokladnách obchodníků ubývá. Potvrzením tohoto konstatování snad může být častější bezkolizní odbavení každého z nás – zákazníků – na platebních terminálech.

Udržitelnost pro výrobu a obchod

Tématy týkajícími se problematiky udržitelnosti se zabývala konference uspořádaná společností Press 21, tentokrát v prostorách akademického klubu Vysoké školy ekonomické v Praze na počátku května. Na úvod zaznělo v příspěvku společnosti IPSOS, že z pohledu zákazníka tato témata nabývají více na důležitosti. Současně se mění vnímání spotřebitele, kterému již nepostačuje, když společnosti využívají tématu udržitelnosti jako prostředku k marketingovému zviditelnění, ale vyžaduje jasné a viditelné aktivity a podporuje jednoznačné lídry v udržitelnosti.

Tomáš Tlučhoř přebírá ocenění za přínos pro standardizaciTomáš Tlučhoř přebírá ocenění za přínos pro standardizaci
Zdroj: GS1 CR

Konkrétní aktivity následně představili zástupci obchodníků dm drogerie a Makro Cash & Carry. Jiří Peroutka z dm drogerie referoval o iniciativě s názvem Zelené etikety, která má za cíl komunikovat, jak udržitelný je konkrétní produkt na základě klíčových parametrů. Těmi jsou např. certifikáty udržitelnosti, využívání zelené energie, označení výrobků bio, vegan, s cílem umožnit zákazníkům lépe se orientovat v nabídce potravinářských výrobků, kosmetiky, ale i prostředků pro domácnost a úklid. Marta Nováková ze společnosti Makro Cash & Carry prezentovala konkrétní projekty týkající se podpory udržitelného rybolovu a opatření vedoucí k omezení využívání palmového oleje, resp. omezení na palmový olej pouze z certifikovaných zdrojů. Dalším příspěvkem obchodníka k udržitelnosti je podpora lokálních dodavatelů, především ze sektoru ovoce a zeleniny.

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková (jmenovkyně předřečnice) hovořila o využití technologií pro zefektivnění procesů a o potřebě budování partnerství napříč odvětvími. Ve svém vystoupení dále uvedla: „Místo hledání nepřítele nebo viníka musí všichni v celém dodavatelském řetězci, od zemědělců přes zpracovatele, distributory až po obchodníky a zákazníky, využívat všechny možnosti spolupráce, které povedou při snižování nákladů k dlouhodobé udržitelnosti naší společnosti!“ S těmito principy souzní vize iniciativy ECR jako společné platformy pro spolupráci. Tomáš Martoch, senior manažer ECR, prezentoval v dalším bloku aktivity ECR v oblasti udržitelnosti. Nejprve společně s Jiřím Zemanem z VŠE představili společný projekt v oblasti omezování plýtvání potravinami, následně hovořil o nedávno spuštěném programu Lean & Green pro udržitelnou logistiku a aktivitu v oblasti digitálního retailu – společný projekt digitální účtenky. Nesporným oživením byla vystoupení studentů VŠE s projekty v oblasti omezení plýtvání potravinami a vnímání značek udržitelnosti na příkladu Fairtrade.

Tomáš Tlučhoř oceněn za přínos organizaci GS1

Ředitel datových služeb ve sdružení GS1 Czech Republic Tomáš Tlučhoř získal ocenění za úsilí v rozvoji standardizace. Cenu s názvem The Everyone Makes Difference každoročně uděluje Tim Smucker, čestný předseda správní rady, deseti zaměstnancům z různých národních organizací GS1 z celého světa. Mezinárodní komunitě GS1 Tomáš Tlučhoř přispěl aktivitami v pracovních skupinách zřízených pod záštitou GS1 in Europe zaměřených na kvalitu dat a datové standardy v režimu B2B2C. Podílel se na tvorbě dokumentace, manuálů a zabýval se organizační činností. Spolupracoval na významných projektech realizovaných centrálou GS1 i národní organizací GS1 US. Tuzemští uživatelé Systému GS1 ho znají díky jeho aktivitám v oblasti elektronické výměny dat a hlavně projektu globální datové synchronizace, GDSN.

Ze semináře Nástroje pro efektivní řízení skladu

Seminář nástroje pro efektivní řízení skladuSeminář Nástroje pro efektivní řízení skladu.
Zdroj: GS1 CR

Počátkem června zorganizovala společnost Kodys (akreditovaný partner GS1 Czech Republic) ve spolupráci s GS1 Czech Republic a firmami Honeywell a INOTEC BARCODE SECURITY specializovaný seminář s názvem Nástroje pro efektivní řízení skladu. Na akci se sešlo bezmála devadesát zástupců firem z České republiky.

Kromě informací o systémech WMS se mohli dovědět podrobnosti o technologii hlasového vychystávání prezentované zástupcem společnosti Honeywell Mihou Capuderem a o implementaci standardů GS1 v logistice (z vystoupení provozního ředitele GS1 Czech Republic Michala Bílého). Seminář uzavřel zajímavou prezentací Vít Janeček z INOTEC BARCODE SECURITY na téma odolné značení skladu.

GS1 Czech Republic na setkání ředitelů nemocnic

Retail Summit 2018 - prezentace GDSNSetkání ředitelů nemocnic se koná dvakrát ročně.
Zdroj: GS1 CR

Nemocnice, zdravotnická zařízení i lékárny čekají v blízké budoucnosti změny, které přímo s medicínou příliš společného nemají. Budou se muset vypořádat s novými nařízeními a předpisy, které přináší povinnost vydávání elektronických receptů, směrnice o verifikaci léčiv a obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. O tom, jak zavedení těchto novinek ve zdravotnictví nejlépe zvládnout, přišli 22. února do Prahy diskutovat ředitelé nemocnic a ostatní zástupci ze zdravotnického sektoru.

Na akci, kterou již tradičně pořádala společnost Magnus Regio, vystoupila také Lenka Martínková, manažerka rozvoje obchodních příležitostí GS1 Czech Republic. Jejímu vystoupení předcházela řeč Apoleny Jonášové ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv na téma pronikání padělaných léčivých přípravků na evropský trh a vstup Jakuba Dvořáčka z Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv na téma evropské protipadělkové směrnice a její implementace. Lenka Martínková vysvětlila úlohu GS1 Czech Republic jako partnera pro správnou implementaci datového nosiče GS1 DataMatrix, určeného k identifikaci léčivých přípravků. Konference konané v hotelu Aquapalace Praha se zúčastnili ředitelé třiceti nemocnic, zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven i profesních sdružení v čele s Českou lékařskou komorou.

Retail Summit 2018

Retail Summit 2018 - prezentace GDSNPrezentace GDSN na Retail Summitu 2018
Zdroj: GS1 CR

Více než tisícovka obchodníků a jejich dodavatelů diskutovala na Retail Summitu 2018 o tom, jak dosáhnout rovnováhy na maloobchodním trhu. Ten se momentálně razantně mění nejen díky nástupu nových technologií, ale též s ohledem na explozi mzdových nákladů, posuny ve spotřebitelské poptávce a nástup nových hráčů.

Hlavní program Retail Summitu 2018 zahájila série vystoupení věnovaných klíčovému prvku trhu – člověku. Psychiatr Radkin Honzák obchodníkům vzkázal, že člověk, který se hrdě onálepkoval jako Homo sapiens sapiens (tuplovaně rozumný), se formuje v Homo stupidus consumens. „Zvykl si totiž, že když něco nefunguje, místo toho, aby to opravil, to prostě vrátí, vymění nebo vyhodí. To má nejen dopady do osobního života, ale i do byznysu. Je stále těžší udržet si s partnerem a zákazníkem dlouhodobý vztah,“ řekl psychiatr. Hlavním řečníkem druhého programového bloku byl Albrecht Hornbach, předseda představenstva HORNBACH Management AG. Zahájil sérii vystoupení klíčových postav z retailu, bank i dodavatelských firem, ve kterých byly prezentovány příklady toho, jak dosáhnout vyváženého přístupu, a upozornil na rychlé změny v souvislosti s digitalizací. Summit nabídl desítky dalších zajímavých prezentací.

Sdružení GS1 na Retail Summitu 201 participovalo vystoupením ředitele datových služeb Tomáše Tlučhoře na panelové diskusi, kde četnému publiku vysvětlil hlavní přínosy globální datové synchronizace. Právě GDSN byla věnována prezentace sdružení na stánku, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet zalistování produktů přírodní kosmetiky Weleda do GDSN (tato značka patří mezi první firmy, které na českém trhu GDSN začaly využívat).

Poprvé na PharmaProfitu

Stánek akreditovaných partnerů na kongresu PharmaProfit.Stánek akreditovaných partnerů na kongresu PharmaProfit.
Zdroj: GS1 CR

Za účasti 262 delegátů (převážně zástupců lékáren a lékárenských sítí) proběhl v půli dubna osmý kongres PharmaProfit. Sdružení GS1 Czech Republic se na něm prezentovalo vůbec poprvé. Před početným lékárenským publikem vystoupila ředitelka Pavla Cihlářová v tandemu s Jakubem Dvořáčkem, předsedou představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv. Prezentace posluchačům přiblížila naléhavé téma evropské protipadělkové směrnice, která lékárnám ukládá za povinnost ověřovat vydávané léčivé přípravky.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.