24. sympozium EDI věnováno e-businessu

Letošní, již 24. ročník sympozia EDI byl zaměřen na efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích. Pořadatelem akce je od počátku Český národní orgán pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod (FITPRO), který působí při Hospodářské komoře České republiky ve spolupráci s ministerstvy financí, vnitra a průmyslu.

Logo HKČR

Květnové sympozium bylo určeno majitelům firem, finančním ředitelům, manažerům obchodu, IT expertům a zástupcům veřejné správy. Hlavním cílem akce bylo usnadnit hlavně malým a středním firmám rozhodování o využití elektronické komunikace v obchodních vztazích a prostřednictvím EDI jim pomoci celkově zefektivnit jejich podnikání. Přednášející poskytli aktuální informace a doporučení v oblasti e-fakturace, představili komplexní zpracování obchodních transakcí od poptávky až po fakturaci. Také přinesli cenné rady o postupech při řešení sporů mezi obchodními partnery a další informace z oblasti usnadňování obchodu.

EDI ve finančnictví...

Vystoupení zástupkyně GS1 Czech Republic Hany StrahlovéZ vystoupení zástupkyně GS1 Czech Republic Hany Strahlové.
Zdroj: GS1 CR

Sérii prezentací zahájil Mario Apoštolův, expert Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK OSN), s vystoupením na téma harmonizace elektronické výměny dat pohledem nové politiky Světové obchodní organizace (WTO), tzv. Trade Facilitation Agreement. Následoval blok s názvem Komplexní elektronické zpracování obchodní transakce od poptávky/nabídky po fakturaci, ve kterém zazněla i prezentace společnosti GS1 Czech Republic o aktuálním stavu EDI komunikace a činnosti EDI skupiny ECR.

Další prezentace byly věnovány aplikacím ve finančním sektoru. Přednáška s názvem Supply Chain Financing – Fintech: budoucnost digitalizace v účetnictví Kataríny Csicsaiové z platební instituce Roger a Petra Ondráška ze společnosti CCV pojednávala o digitálním propojení účetních dokladů a financování cash flow. Neméně zajímavá byla prezentace o využití EDI ve financování dodavatelského řetězce (tzv. Supply Chain Financing) od Michaela Jehličky ze společnosti Factoring České spořitelny a Milana Mikuly ze společnosti EDITEL.

Další blok se věnoval dokumentům Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci o prioritách, doporučeních, stavu e-fakturace v EU a jejích dopadech na tuzemský trh. Komentovali je zástupci jmenovaného fóra Barbora Gaveau a Alexander Šafařík-Pštrosz.

... a v daňové správě či v GDPR

Ludmila Tesařová z odboru vyhledávání a daňové kontroly Generálního finančního ředitelství MF ČR přednesla příspěvek s titulem Předávání a zpracování účetních záznamů nebo jiných informací na technických nosičích dat – auditní stopa. Zajímavé informace také zazněly v prezentaci vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci, NAKIT, kterým je Vladimír Dzurilla.

Dopolední sekci zakončily přednášky na velmi aktuální téma s širokým dopadem, kterým je problematika GDPR. Téma otevřel poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Robert Piffl z MF ČR prezentací Elektronická fakturace u veřejnoprávních původců a dopady nařízení GDPR na elektronickou fakturaci. Lucie Plachá, právnička Hospodářské komory České republiky, na závěr přinesla několik důležitých bodů k problematice v prezentaci GDPR z pohledu HK ČR.

Odpolední část odstartoval samostatný advokát a nezávislý rozhodce Martin Maisner vystoupením s názvem Řešení sporů v digitálním světě. Následovala přednáška zástupce Generálního ředitelství cel MF ČR Pavla Kramaříka o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod. Akci uzavřel referát Alexandera Šafaříka-Pštrosze z České agentury pro standardizaci (ČAS) o novinkách v systému tvorby, vydávání a distribuce technických norem. Všechny prezentace ze sympozia včetně přednášky GS1 Czech Republic, dlouholetého partnera akce, jsou ke stažení na webových stránkách Hospodářské komory České republiky www.komora.cz.

Logo FITPRO Czech RepublicFITPRO (Facilitation of International Trade Procedures)
Při Hospodářské komoře České republiky pracuje český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN/EHK pod zkratkou FITPRO. Jeho úkolem je vytvářet v České republice podmínky a podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního i tuzemského obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI). Na tomto úkolu FITPRO spolupracuje s orgány zainteresovanými na obchodě (ministerstvy, dalšími správními úřady, jako např. Generálním ředitelstvím cel, Českým statistickým úřadem a dalšími), jakož i s podnikovou sférou a jednotlivými experty. Ve své práci využívá především výsledky práce orgánu UN/CEFACT, s nímž je v pracovním spojení.
K hlavním metodám a prostředkům patří zejména:

  • používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě,
  • používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS,
  • používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech, 
  • používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod – CEFACT
  • používání EDI podle mezinárodní normy UN/EDIFACT.

O autorce – Hana Strahlová

avatar: Hana Strahlová

Produktová manažerka EDI, GS1 Czech Republic

Hana Strahlová, produktová manažerka GS1 EDI, je odpovědná za datové standardy v oblasti elektronické výměny dat.