Billa: zaměřeno na kvalitu čárových kódů

V tomto roce pracovníci GS1 Czech Republic dokončili další projekt kontroly kvality čárových kódů, tentokrát v obchodním řetězci Billa. Maloobchodník jim poskytl databázi čísel GTIN, která měla být podrobena verifikaci, a prostor v jedné z provozoven v Praze, kde samotná kontrola kvality proběhla. Od roku 2010, kdy GS1 Czech Republic zahájila soustavné kontroly kvality čárových kódů s vybranými partnery, jde již o šestou verifikaci v tomto řetězci.

logo BillaVerifikace v řetězci Billa byla provedena průřezově. Produkty k verifikaci tedy nebyly vybrány na základě dat o ne-průchodnosti zboží přes pokladní terminály, jako je tomu například při kontrolách v řetězci Globus, ale byly zvoleny zcela náhodně. Proto má tato verifikace významnou vypovídací hodnotu: díky náhodnému výběru totiž podává věrný obraz o kvalitě symbolů v České republice.

Měřeno bylo 381 produktů od 43 dodavatelů masných, mléčných a zmrazených potravin. Nejčastějším nedostatkem, evidovaným u 200 měřených produktů, bylo snížení výšky čar, většinou o více než třetinu. Celkově bylo mimo standard naměřeno 203 produktů. Každý výrobek s nevyhovující kvalitou měl nedostatečnou výšku čar.  Tato korelace není náhodná a potvrzuje poznatky organizace GS1 z posledních let – výška čar a výsledná kvalita symbolu spolu úzce souvisí.

Datové nosiče zmenšovány kvůli požadavkům na informace

Předmětem kontroly byly podobně jako v minulých letech produkty z oblasti ovoce a zeleniny, masa a mléčných výrobků. Výsledky kontroly ukazují na pokračující negativní trend snižování čar a zmenšování čárových kódů. Tento nešvar je způsoben především rostoucím množstvím povinných informací na obalu zboží, kdy čárový kód zůstává jednou z posledních věcí, jejichž provedení není ošetřeno legislativně. Pochopitelně tak nastávají situace, kdy výrobce raději zmenší velikost a výšku čárového kódu, místo aby zvětšil etiketu nebo celkově přepracoval design obalu. Dodavatelé si však bohužel vždy neuvědomují úskalí s tím spojená. Asi nejcitelnější jsou rozdíly v požadované kvalitě tisku symbolů. Při realizaci symbolu ve jmenovité, tj. 100% velikosti zobrazení, je přípustná tolerance na šíři jedné čáry ± 100 %. Při realizaci v 80% velikosti zobrazení je tolerance pouze ± 30 %. Z toho vyplývá, že o pouhých 20 % menší symbol vyžaduje 3x přesnější tisk! Tento fakt zejména při použití některých moderních obalových materiálů (lesklé plasty, průhledné fólie, metalické povrchy) spolehlivé snímání velmi ztěžuje.

Příklad z obecné praxe

Příkladem může být marketingová akce jednoho z největších uživatelů Systému GS1 – globální společnosti vyrábějící sycené nápoje. Na svých plechovkách s metalickým povrchem, tedy vysokou odrazivostí, realizovala čárový kód ve tvaru láhve, u kterého byla čtecí výška symbolu snížena na pouhé 3 mm. Toto snížení samozřejmě velmi podstatně omezilo úspěšnost skenování, tedy i prodeje. Následující šarže obalů proto měla symbol EAN-13 realizován v 80% velikosti zobrazení a firma doufala v dostatečné zlepšení. Ovšem jak se ukázalo, ani toto zvětšení nepřineslo očekávané zlepšení snímatelnosti, a proto byla další šarže nápojů označena symbolem ve 100% velikosti zobrazení, která již splňuje požadavky uživatele na spolehlivou identifikaci a je na těchto produktech dodnes.

Kontroly kvality symbolů nově i v portfoliu hobbymarketů

K sortimentu FMCG, rychloobrátkového spotřebního zboží, které je již po léta podrobováno kontrolám kvality datových nosičů, se během posledních dvou let přidávají i výrobky typické pro hobbymarkety. Zatímco u rychloobrátkového zboží se v posledních letech kvalita čárových kódů zlepšuje (především díky pravidelným verifikacím a školením GS1 Czech Republic), u sektoru DIY tomu tak doposud není. Oproti výrobkům potravinářského průmyslu mají DIY produkty svá specifika, jako jsou např. velmi malé rozměry. Symboly v tomto sortimentu často trpí základními nedostatky, které se již v potravinářském sektoru podařilo ve většině případů odstranit. GS1 Czech Republic se proto snaží proniknout i do oblasti DIY ve snaze zajistit odpovídající úroveň identifikace a obecně lepší znalost Systému GS1. V současné době plánuje spolupráci se společnostmi Mountfield a Bauhaus.

To vše zejména ve prospěch konečného spotřebitele ve smyslu rychlého a plynulého odbavení na platebních terminálech. Vždyť čas nás všech, zákazníků, je drahý.

O autorovi – Jakub Cihlář

avatar: Jakub Cihlář

Junior manažer GS1 BarCodes, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2013 na pozici manažera čárových kódů. Zajišťuje technickou podporu uživatelům Systému GS1, konzultace, přednášky a samotné měření kvality čárových kódů (tzv. verifikaci). Je také kontaktní osobou pro dva nově vznikající projekty v České republice v sektoru čerstvých potravin a distribuce selektivní kosmetiky (Luxury Cosmetics).