GDSN na českém trhu konečně realitou

Pro standardizaci výměny produktových kmenových dat v českém retailu znamenal začátek roku 2017 významný mezník. Po roce a půl příprav vedených pracovní skupinou zřízenou GS1 Czech Republic začal první obchodní řetězec, dm drogerie markt, přijímat kmenová data od svých dodavatelů přes GDSN v běžném provozu. Data navíc zasílají dodavatelé nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, kde se GDSN již běžně používá.

Další dva obchodní řetězce, Globus a Kaufland, by podle plánu měly začít testovat sdílení kmenových dat s prvními dodavateli pomocí GDSN již v létě. Ukazuje se, že o větší využití globálních standardů má zájem i český retail.

Univerzální řešení pro výměnu produktových dat

Smyslem globální datové synchronizace, GDSN, je zjednodušení výměny kmenových dat. Česká verze certifikovaného e-katalogu GDSN nabízeného GS1 Czech Republic dodavatelům umožňuje vložit veškerá produktová kmenová data vyžadovaná obchodními řetězci aktivními v pracovní skupině. Aktuálně jich ve skupině působí pět a časem by měly přibýt další.

Jedná se jak o B2B data sloužící k podpoře obchodních a logistických procesů, tak B2C informace určené například spotřebitelům v e-shopu. Vkládat je samozřejmě možné i produktové fotografie, bezpečnostní listy či jiné přílohy. Pomocí jednoho systému lze tedy zaslat veškeré potřebné údaje o produktu mnoha odběratelům najednou. Pro český trh je tato služba navíc dostupná již od 200 eur ročně. Dodavatel získá přístup do elektronického katalogu GDSN bez jakéhokoliv omezení počtu vložených položek, fotografií či provedených aktualizací. Vkládání dat je plně v režii dodavatele, který má nad sdílením informací o svých produktech plnou kontrolu. Na trzích, kde již GDSN funguje několik let, se k tomuto způsobu zalistování položek a zasílání následných aktualizací přihlásila většina významných odběratelů. Dodavatelé mohou svá data jednotně zasílat všem či většině svých odběratelů. Odběratele pak od většiny kmenových dat produktů na daném trhu de facto dělí pouhé jedno kliknutí. Tím v podstatě dochází ke konci tradičních excelových zalistovacích karet.

Schéma fungování globální datové synchronizace (GDSN)Schéma fungování globální datové synchronizace (GDSN)

Jak se zapojit?

Pro dodavatele je zapojení do GDSN jednoduché. Smlouvu, ceník či jen základní informace jim poskytne pracovnice helpdesku GS1 Czech Republic. Pro první seznámení se systémem doporučujeme nejdříve navštívit sekci GDSN na webových stránkách www.gs1cz.org, kde jsou k dis-pozici instruktážní videa i uživatelská příručka. Velmi vhodné je rovněž specializované školení (pro získání přístupu do produkční verze e-katalogu je pak povinné). Po absolvování školení a uzavření smlouvy již pouze stačí vložit do testovacího prostředí několik prvních položek, které jsou následně zkontrolovány GS1 Czech Republic. Dodavatel je informován o případných chybách a postupu jejich nápravy. Jakmile jsou testovací data v pořádku, získá dodavatel přístup do produkčního prostředí a může zasílat data odběratelům.

Více GDSN na českém trhu konečně realitou

O autorovi – Tomáš Tlučhoř

avatar: Tomáš Tlučhoř

Produktový manažer GS1 eCom, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic se zabývá elektronickou výměnou dat a datovou kvalitou. Jeho primárním zaměřením je synchronizace kmenových dat prostřednictvím GDSN (Globální datové synchronizace) a oblast B2C - sdílení kmenových dat určených spotřebitelům v digitálním prostředí.