EU: spotřebitelé snaze poznají výrobky s RFID

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

Evropská komise zveřejnila technickou normu, která pomůže firmám využívajícím RFID splňovat nařízení EU o ochraně osobních údajů (směrnice EK z roku 2009). Současně byl odsouhlasen proces pro posuzování dopadů na ochranu osobních údajů. Norma se vztahuje na RFID aplikace pro elektronické cestovní doklady a týká se také označování maloobchodního zboží na úrovni spotřebitelské jednotky. Jejím smyslem je upozornit spotřebitele na přítomnost RFID tagů; k tomu má pomoci dobře viditelné označení speciální logem.

Nový standard definuje požadavky na systém společného evropského značení (CENS – Common European Notification System), který bude závazný pro dodavatele řešení na bázi RFID na území členských států EU. Normy jsou navrženy tak, aby umožnily firmám a veřejným subjektům využívat RFID technologii v souladu s pravidly, která jim ukládají povinnost poskytovat spotřebitelům jasné a srozumitelné informace. Spotřebitelé musí snadno zjistit, zda a jak bude nakládáno s jejich osobními údaji,a vědět jaký typ osobních údajů bude případně použit (např. jméno, adresa a datum narození – v případě registrace v systému pro dopravní karty). Dále musí znát účel nakládání s těmito daty.

Norma vyžaduje jasné označení identifikačních zařízení, která dekódují informace uložené v inteligentních čipech, stejně jako vytvoření kontaktních míst pro občany, kde budou moci získat více informací. Praktické důsledky nové normy:

  • Majitelé elektronických jízdenek a zákazníci, kteří nakupují oblečení a další maloobchodní zboží označené pomocí etiket s RFID tagy, budou upozorněni na přítomnost RFID tagů pomocí dobře viditelného grafického prvku – evropského loga.
  • Maloobchodníci budou moci využívat technologii RFID ke zvýšení efektivity řízení zásob a ochraně proti krádežím s jistotou, že dodržují pravidla EU o ochraně osobních údajů.
  • Vývojáři RFID aplikací se budou moci spolehnout na standardy pro posouzení dopadů na soukromí. Certifikované nástroje zabezpečí ochranu citlivých dat v momentě vývoje RFID řešení (princip data protection by design) v rámci příslušných pravidel EU.
  • V oblastech, jako je zdravotní péče a bankovnictví, kde technologie RFID zažívá razantní nástup, bude zajištěno, že další tato expanze bude probíhat v odpovídajícím právním rámci, nikoli živelně v jakési šedé zóně.

Vyjádření Evropské komise

Takto komentovala uvedení normy místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroes: „Inteligentní tagy a systémy automatické identifikace se stále více stávají součástí každodenního života občanů EU. Přinášejí komfort, v mnohých ohledech zjednodušují život a podporují ekonomiku. Je však důležité, aby byly k dispozici normy, které zajistí, že všechny tyto benefity nebudou na úkor ochrany osobních údajů a soukromí. Podle odhadů dosáhne globální trh aplikací na bázi RFID roce 2014 objemu 9,2 miliardy dolarů. Spotřebitelé musí mít jistotu, že jejich soukromí je náležitě chráněno, a RFID tagy musí být v místech prodeje ihned zdarma standardně deaktivovány.“

Firmy nebo veřejné subjekty

využívající RFID tagy by měly:

  • Poskytnout spotřebitelům jasné a srozumitelné informace o tom, zda budou použity jejich osobní údaje, druh shromážděných informací a účel jejich použití.
  • Zajistit jasná označení k zařízení pro automatickou identifikaci na bázi technologie RFID, která dekódují informace uložené v tazích, a vytvořit kontaktní místa pro občany, kde by mohli získat více informací.
  • Aplikovat systémy pro vyhodnocování dopadů na soukromí a ochranu osobních údajů, zajistit kontrolu dodržení příslušných nařízení ze strany státních autorit před uvedením RFID řešení určeného k označování spotřebitelských položek nebo personalizovaných karet na trh.
  • Maloobchodní sdružení a organizace by měly pomáhat posilovat povědomí spotřebitelů o produktech označených RFID tagy používáním jednotného evropského loga.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.