Stále existuje nevyužitý potenciál standardů…

Standardy GS1 jsou doslova léty prověřeným nástrojem efektivního fungování výroby, logistiky a maloobchodního prodeje především v oblasti spotřebního zboží. Přesto je i v těchto tradičních sektorech stále velký potenciál pro inovativní přístup ke standardní identifikaci, k automatizaci sběru dat a v neposlední řadě ke kvalitě komunikovaných dat. Impulzem zavádění sofistikovanějších řešení je nejenom rozvoj nových prodejních kanálů nebo nárůst administrativních či legislativních požadavků, ale také stále významnější podíl mobilních zařízení, která zákazníci využívají pro lepší informovanost o produktech na trhu nebo přímo pro samotný nákup.

Linie mezi off-line a on-line nakupováním se pomalu ale jistě maže! Dnešní zákazník nakupuje v obchodě, v e-shopu, přes mobil, tablet nebo s taškou v ruce, aniž by jednotlivé kanály rozlišoval. Pro výrobce i obchodníky je tento trend rozvoje nových prodejních kanálů rozhodně výzvou skýtající celou řadu možností, jak zákazníka oslovit, jak si jej získat, jak posílit jeho loajalitu a v neposlední řadě také jeho důvěru v produkt nebo společnost. Na druhé straně je stále obtížnější udržet si konkurenční výhodu, zaujmout a přesvědčit. Je jisté, že výrobní i obchodní společnosti budou stále častěji „čelit“ zákazníkům vybaveným, resp. posíleným moderními technologiemi, kteří budou požadovat on-line přístup k informacím kdykoliv a kdekoliv. Pro všechny obchodní partnery v dodavatelském řetězci to znamená jediné. Ať už si to dnes připouští či nikoliv, budou se muset stále více věnovat kvalitě veškerých informací, které dávají k dispozici pro sdílení v rámci obchodního prostředí a především vůči koncovým spotřebitelům. Budou k tomu potřebovat kvalitní nástroje pro sběr a sdílení věrohodných informací, které navíc zajistí, aby informace byly dostatečně chráněny před nežádoucí modifikací. Do hry totiž vstupuje také vyšší míra zodpovědnosti za uvedené informace a řada kontrolních mechanismů.

Standardy GS1 jistě nejsou „všelékem“ univerzálně použitelným na zajišťování přehlednosti a efektivity fungování obchodu. Mají však svůj neoddiskutovatelný význam při zajištění mnohých požadavků, které aktuální trendy přinášejí. Správný výběr identifikačních struktur, datových nosičů a implementace řešení na bázi správné praxe přináší okamžitý užitek pro celý dodavatelský řetězec. A v zásadě nestojí mnoho!

Společná studie Capgemini Consulting, GS1 a TCGF provedená v letošním roce mezi výrobci potravin, distributory a obchodníky odhalila, že širší adopce standardů GS1 a důraz jednotlivých uživatelů na jejich důslednou implementaci je klíčovým aspektem k dosažení vyšší efektivity dodavatelského řetězce při současném pokrytí potřeb zákazníků, resp. vyhovění souvisejícím požadavkům regulačních autorit. 100 % výkonných manažerů, kteří jsou ve studii citováni, se domnívá, že změna nákupního chování zákazníků bude mít v nejbližších deseti letech zásadní vliv na změny v dodavatelském řetězci. 70 % těchto manažerů si myslí, že současní top hráči v dodavatelském řetězci mohou uspět díky širší adopci standardů GS1!

Přeji Vám všem, vážení uživatelé, krásné a hlavně klidné vánoční svátky, hodně pohody a doufám, že standardy GS1 pomohou Vám a Vašim společnostem prosadit se a uspět i v roce 2014. Za sdružení GS1 Czech Republic Vám mohu slíbit, že se rozvoji standardů budeme rozhodně dále věnovat.

O autorce – Pavla Cihlářová

avatar: Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Je členem regionálního výboru GS1 in Europe, kde se podílí na koordinaci evropských pracovních skupin a projektů. Pod jejím vedením byl mimo jiné zahájen projekt datové synchronizace i užší spolupráce s technologickými i odbornými institucemi.