Rotterdam: Dostupnost informací o produktech pro zákazníka

V říjnu proběhlo v Rotterdamu evropské setkání pracovníků regionální organizace GS1 in Europe. Hlavními tématy letošního fóra byla problematika dostupnosti informací o produktech pro koncového zákazníka, který chce být stále více a lépe informován. Významnými faktory prodeje se stávají nejenom mobilní technologie…

Fórum je vždy příležitostí k podnětné diskusi o lokálních aktivitách jednotlivých členských organizací GS1 i o společných evropských projektech, o prezentacích jejich výsledků a o problematice, kterou je potřeba z pohledu standardní identifikace a datové komunikace v kontextu evropského trhu do budoucna řešit.

Hlavním tématem letošního fóra byla problematika dostupnosti informací o produktech pro koncového zákazníka. Z většiny příspěvků bylo patrné, že mobilní technologie představují jeden z nejvýznamnějších faktorů úspěchu prodeje. Průzkumy ukazují, že počet přístupů k internetu dosáhl v letošním roce rekordního čísla 305 miliard! Lidé realizují až 20 % nákupů s využitím tabletů a zhruba 15 % nakupujících použije mobilní telefon. Navíc je jisté, že tato čísla porostou.

Moderní zákazník zbožíznalcem

Annick Mievis z belgické maloobchodní organizace Colruyt hovořila o nové strategii společnosti v oblasti řízení a zpracování dat. Uvedla, že zákazník je dnes svým způsobem expertem. Díky internetu má možnost srovnání nejenom cen, ale i informací o produktu, o jeho funkčnosti, vlastnostech a kvalitě. Proto se nesmí prodejci stát, že informace, které je schopen poskytnout přímo na prodejní ploše, budou kvalitativně horší nebo jich bude méně, než je možno získat na internetu nebo sociálních sítích. Pro obchodníka je tedy stěžejním úkolem správně řídit informace, spravovat data a mít jistotu, že data o produktech, která má k dispozici, jsou pravdivá a nezkreslená.

Jako prioritu obchodníků z pohledu správy dat uvedla především efektivní výměnu dat s dodavateli tak, aby byli schopni zacílit prodej podle potřeb zákazníka a aby samozřejmě byli schopni splnit veškeré požadavky legislativy EU. Standardy GS1 a hlavně datová synchronizace a řešení pro sdílení B2C dat jsou pro ně klíčovými nástroji k dosažení těchto priorit. Zajímavý byl také příspěvek Stephena Springhama, Senior Retail Analytika společnosti PlanetRetail, který se zamýšlel nad kritérii pro udržitelný maloobchod. Poukázal na konflikt mezi udržitelným konceptem a rostoucí spotřebou: platí, že čím více spotřebujeme, tím větší bude ekonomický růst, nebo platí, že čím více se bude dbát na snižování spotřeby, péči o životní prostředí a planetu, tím lépe bude fungovat ekonomika?

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.