Pozitivní výsledky systematických verifikací

V srpnu letošního roku provedlo sdružení GS1 Czech Republic další kolo kontroly kvality čárových kódů v maloobchodním řetězci Billa. V pořadí již třetí systematická verifikace sortimentu přinesla dlouho očekávaný výstup z hlediska porovnání výsledků z předešlých let – zejména pak z roku 2012, kdy byl verifikován obdobný sortiment zboží.

Letošní kontrola kvality čárových kódů v maloobchodním řetězci Billa (součást skupiny REWE GROUP Česká republika) byla stejně jako v roce 2012 zaměřena především na oblast mléčných výrobků. V tomto segmentu často dochází k problémům se značením produktů, hlavně z důvodu nutnosti využívání obalů s vysokou bariérou vůči prostupu vlhkosti, kyslíku, tuků apod., na kterých je realizace kvalitního tisku symbolu často velice obtížná. Typickým příkladem těchto obalů jsou kelímky a různé varianty vrstvených fólií. Jejich lesklost dělá z této skupiny produktů jednu z nejproblematičtěji označitelných.

Fungující spolupráce s GS1 Czech Republic

„Důvod pro zadání projektu je jasný,“ říká na úvod Radovan Kaška, IT administrátor společnosti Billa. „Rozšíření portfolia artiklů, u kterých jsme potřebovali ověřit, zda jsou symboly EAN, jimiž jsou označeny, realizovány podle standardu GS1. Dále jsme chtěli zjistit, zda proti minulým verifikacím došlo ke zlepšení – nápravě kvality provedení čárových kódů.“

Pracovníkům GS1 Czech Republic byla poskytnuta databáze cca 300 produktů ze skupiny mléčných výrobků a prostor pro samotnou verifikaci v provozovně Billa v Praze ve Stodůlkách. „Do běžného chodu prodejny kontrola téměř nezasáhla. Jednalo se pouze o ranní přípravu artiklů podle seznamu,“ komentuje náročnost kontrol Radovan Kaška. Slova IT administrátora dokládají skutečnost minimální administrativní a časové zátěže pro kooperující prodejnu.

Posun ve kvalitě symbolů

Z výsledků vyplývá, že téměř 23 % čárových kódů na výrobcích verifikovaného sortimentu nevyhovuje svojí kvalitou požadavkům normy ISO/IEC 15416, a tedy ani normám Systému GS1. Přesto je zde patrné výrazné zlepšení proti roku 2012, kdy nevyhovovalo 44,8 % verifikovaného sortimentu.

Na velikosti záleží!

Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřilo nedodržení rozměrů jednotlivých čar a mezer (parametr s názvem „decodability“). Hodnoty daného parametru jsou ve většině symbolik ovlivněny rozšířením nebo zúžením čar, tj. zkreslením nebo dokonce zakřivením daného symbolu. Tento problém se týkal 15,2 % měřených produktů. Nedodržení minimální velikosti čárového kódu bylo dalším častým nedostatkem (12,3 %), který způsobuje problémy při snímání. Pokud se totiž symbol EAN-13 či EAN-8 dostane pod hranici minimálního, tedy 80% zobrazení, není již mnohdy laserový paprsek schopen odlišit jednotlivé čáry a mezery a symbol se stává zcela nečitelným – verifikátory automaticky řadí všechny symboly v menším než minimálním zobrazení do nejhorší třídy kvality, tedy 0,0 (ANSI F).

Během kontrol byl také zaznamenán nebezpečný trend neproporcionálního snižování čárových kódů, které prokazatelně způsobuje zpomalení načítání zboží při průchodu pokladnou. Tento nedostatek se týkal dokonce 96 % měřených produktů. V tomto parametru došlo ke zhoršení proti roku 2012, kdy se problém týkal „jen“ 80 % produktů. Jedním z důvodů může být stále se zvyšující tlak na množství údajů povinně uváděných na obalech.

Další časté nedostatky

Nedodržení kvality tisku (12,3 %) a nedodržení ochranných zón (8,2 %) byly další dvě často se opakující chyby. Tisk má být realizován nejlépe tmavou sytou barvou bez světlých skvrn a podklad by měl být naopak světlý, jednolitý bez tmavých skvrn. Podklad může být za určitých okolností i světle červený, vzhledem k faktu, že snímače „vidí“ červenou barvu jako bílou. Ochranná zóna je pro každý symbol přesně definovaná světlá, ničím neporušená plocha, která jej obklopuje. Její velikost je variabilní v závislosti na druhu čárového kódu. Nedodržení minimálních rozměrů ochranných zón se vždy projeví nesnímatelností čárového kódu. Systém GS1 přesně definuje velikost ochranných zón jednotlivých symbolů v rámci tzv. GS1 General Specifications.

(Pozn.: V jednom symbolu je často naměřeno několik různých nedostatků – proto je dílčí % zastoupení vyšší než celkový procentuální poměr chyb.)

Zadavatel projektu chválí přístup dodavatelů

Z porovnání výsledků verifikací z r. 2012 a 2013 je patrné uspokojivé zlepšení kvality čárových kódů. Chvályhodnou změnou je posun u nejnižšího kvalitativního stupně, tedy 0.0 (ANSI F), který byl v roce 2012 zastoupen v 37,4 % a v letošním roce pouze v 16,4 % případů. Současně došlo k výraznému
navýšení procentuálního zastoupení u stupně nejvyšší kvality, tedy 4.0 (ANSI A), které v roce 2012 činilo 17,5 % a letos již 37,2 %. U ostatních parametrů zůstalo procento chybovosti srovnatelné s rokem 2012.

Z toho vyplývá, že symboly verifikované v roce 2012 jako nevyhovující se díky snaze GS1 Czech Republic posunuly do nejvyšší kategorie kvality.

„Výsledky verifikací prováděných zástupci GS1 Czech Republic se rok od roku zlepšují. Domníváme se, že je tento posun způsoben společným tlakem obchodníka a GS1 Czech Republic na dodavatele. Jejich přístup ke zlepšování kvality čárových kódů mohu vyhodnotit jedině kladně,“ uzavírá Radovan Kaška.

Porovnání výsledků měření kvality čárových kódů

rok 2012
Počet kontrolovaných výrobků 257
ks %
Nedekódovatelné 2 0,8
Kvalita 0 (ANSI F) 96 37,4
Kvalita 1 (ANSI D) 17 6,6
Kvalita 2 (ANSI C) 31 12,1
Kvalita 3 (ANSI B) 66 25,7
Kvalita 4 (ANSI A) 45 17,5
rok 2013
Počet kontrolovaných výrobků 269
ks %
Nedekódovatelné 2 0,7
Kvalita 0 (ANSI F) 44 16,4
Kvalita 1 (ANSI D) 15 5,6
Kvalita 2 (ANSI C) 43 16,0
Kvalita 3 (ANSI B) 65 24,2
Kvalita 4 (ANSI A) 100 37,2

(ANSI) – American National Standards Institute

O autorovi – Jakub Cihlář

avatar: Jakub Cihlář

Junior manažer GS1 BarCodes, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic pracuje od roku 2013 na pozici manažera čárových kódů. Zajišťuje technickou podporu uživatelům Systému GS1, konzultace, přednášky a samotné měření kvality čárových kódů (tzv. verifikaci). Je také kontaktní osobou pro dva nově vznikající projekty v České republice v sektoru čerstvých potravin a distribuce selektivní kosmetiky (Luxury Cosmetics).