Pilotní projekt GS1 DataBar na Slovensku

V říjnu 2012 zahájila organizace GS1 Slovakia rozhovory se spotřebním družstvem COOP Jednota Slovensko a jeho hlavním dodavatelem masných výrobků, společností Taurus. Cílem třístranných jednání bylo vytipování vhodných oblastí pro využití standardního symbolu GS1 DataBar. Pilotní projekt má za sebou rok úspěšného provozu.

Na počátku projektu bylo rozhodnuto o implementaci verze standardu GS1 DataBar Expanded obsahující GTIN, údaje o hmotnosti a datu doporučené spotřeby. Označeny měly být výrobky ze skupiny privátní značky COOP. Podle zadání projektu mělo být značení realizováno na straně výrobce. Protože skenování symbolů GS1 DataBar mělo být prováděno pouze ve vybraných prodejnách, všechny výrobky musely být označeny současně také doposud používaným čárovým kódem EAN/UPC. Nastavení optimální rychlosti pro kvalitní vytištění symbolu nebylo složité; jisté komplikace představovala aplikace štítku na produkty nepravidelného tvaru chráněné smršťitelnou folií.

V další fázi byli do projektu zapojeni další dva dodavatelé výrobků, které COOP Jednota Slovensko nabízí pod privátní značkou. Společnost Milex dodává sýry, následoval výrobce masa Mecom.

Na straně maloobchodního řetězce proběhla modernizace pokladních systémů, aby mohly zpracovávat požadované doplňkové infomace ve formě aplikačních identifikátorů, například dekódovat datum doporučené spotřeby. Podnětem pro implementaci bylo zavedení nové legislativy, podle které hrozí maloobchodníkům, u nichž se objeví produkty po exspiraci, vysoké pokuty. „Díky zavedení symbolu GS1 DataBar maloobchodní řetězec uspořil náklady na pracovní sílu potřebnou pro ruční kontrolu data doporučené spotřeby na výrobcích a manuální přeceňování výrobků,“ doplňuje Marianna Revallová, produktová manažerka BarCodes GS1 Slovakia.

Investice do hardwaru pro dekódování symbolů GS1 DataBar nebyla třeba, veškerá stávající čtecí zařízení ve vybavení obchodů jsou schopna tento symbol přečíst. Pouze bylo nutné dodatečné nastavení existující funkce dekódování čárových kódů z rodiny symbolů GS1 DataBar.

Pracovníci GS1 Slovakia poskytli podporu dodavatelům v oblasti přípravy a tisku GS1 DataBar Expanded a pomohli maloobchodnímu řetězci s úpravou softwaru v prodejnách. Před všemi zainteresovanými stranami zůstává ještě mnoho práce; aktuálně bude na řadě vyhodnocení výsledků pilotního projektu a definování výhod pro výrobce a maloobchodníky. „V současné době probíhají jednání s celou řadou dalších dodavatelů o zavedení značení jejich produktů pomocí symbolu GS1 DataBar,“ uzavírá Marianna Revallová.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.