Nový standard pro oblast kuponů uveden na trh

Kupony jsou na západ od našich hranic standardním marketingovým nástrojem pro podporu prodejů maloobchodních řetězců. V tomto směru je nejaktivnějším trhem Belgie, která dokonce vede pomyslný světový žebříček vydávaných kuponů v přepočtu na jednoho obyvatele. Tuzemský retailový trh na první významné projekty s masivním využitím kuponů zatím čeká. Organizace GS1 podporuje i tuto oblast identifikace; nový standard byl 1. 9. 2013 uveden do praxe.

Nový standard se jmenuje Globální identifikace kuponu (GCN – Global Coupon Number) a představuje přesně definovanou datovou strukturu, nový identifikační klíč GS1. Tato numerická struktura nejen že identifikuje emitenta a druh kuponu, ale volitelně umožňuje v následujícím poli využít i sériového čísla, tedy identifikovat každý konkrétní kupon. Vhodným nosičem pro uvedenou sekvenci je například některý ze symbolů GS1 DataBar Expanded. Tato moderní symbolika současně umožňuje i kódování žádoucích doplňkových informací jako je např. datum exspirace daného kuponu.

Na přípravě a realizaci nového standardu se podíleli vydavatelé kuponů, obchodníci, výrobci a marketingové agentury. Prvními dodavateli, kteří vydali kupony podle nového standardu, byly společnosti Campbell a Haribo. Nové kupony, vybavené lineárními čárovými kódy GS1 DataBar, jsou dekódovatelné pokladními systémy prodejen převážné většiny maloobchodních řetězců v Belgii; kompatibilitu zajistila GS1 Belgilux ve spolupráci s dodavateli řešení pro platební terminály.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.