Globus: Naskenovat nákup a jít

Český maloobchodní trh se „zakopal na pozicích“. Jeho rozložení je po několik let ustálené, konkurence vysoká. Vzbudit pozornost zákazníka něčím jiným než notorickými slevovými akcemi a prorazit s neotřelým projektem se zdá velmi těžké. Maloobchodnímu řetězci Globus se to podařilo. Posiluje loajalitu zákazníků a současně svoji pozici inovativního maloobchodníka programem Scan & Go s využitím samoobslužných skenovacích zařízení na prodejní ploše.

Program Scan & Go představuje bezplatnou službu samoobslužného nakupování. Uživatel se u vchodu prodejny zaloguje svou kartou a půjčí si přenosný skener, kterým pak v průběhu nákupu skenuje jednotlivé položky. V pokladní zóně zaplatí nákup, aniž by vyjímal zboží z vozíku. Výrazně tak ušetří čas, současně má proces nákupu pod kontrolou, neboť si udržuje okamžitý přehled o ceně nákupu.

Obdobná řešení jsou na některých západoevropských trzích s úspěchem využívána již několik let. Jde především o Francii a Španělsko, kde najdeme největší obdobný projekt v Evropě (pro srovnání: v Globusu je v současné době k dispozici 96 samoobslužných skenerů, v největší instalaci ve Španělsku je to 600 ks). Např. ve Skandinávii se služba již stala standardem, který zákazník od svého maloobchodníka očekává.

Pilotní projekt Scan & Go, který s úspěchem realizoval tým Miroslava Exnera, vedoucího IT oddělení společnosti Globus ČR, ve spolupráci se společnostmi Motorola Solutions, Wincor Nixdorf ČR, Re-Vision a AWEK v supermarketu v pražských Čakovicích, je první svého druhu v zemích středovýchodní Evropy.

V ukázkové spolupráci dobře připravených týmů bylo realizováno řešení integrující čtyři systémy: zákaznickou databázi, řešení pro platební automaty, vlastní pokladní systém a systém samoobslužného skenování. Od prvních jednání s technologickými partnery po ostrý start uběhlo pouhých šest měsíců.

Z regálu do vozíku, z vozíku do auta

Možnost sám si skenovat zboží v průběhu nákupu a v závěru „přeskočit“ konvenční pokladny rovnou k zaplacení využilo ihned po zahájení provozu mnoho zákazníků. Jejich počet neustále stoupá a dnes je v programu registrováno již více než 5000 aktivních uživatelů. Ti těží z výhod odbavení ve speciální pokladní zóně bez čekání ve frontě. Odpadá pro ně nutnost znovu registrovat jednotlivé položky nákupu; většinu času uspoří tím, že jsou ušetřeni vykládání zboží na pokladní pás. „Zákazník bere zboží do ruky jen dvakrát: když ho dává do vozíku a současně skenuje, a když ho poté ukládá do auta. Zboží může během nákupu ukládat také přímo do tašky, čímž se ušetří ještě jeden úkon. Při klasickém způsobu nakupování vezme zákazník společně s pokladní každou položku do ruky celkem až pětkrát,“ vysvětluje Miroslav Exner.

Zákazníci s kartou Scan & Go oceňují úsporu svého času. Jsou aktivní, zajímají se o technické novinky a rovněž se vyznačují vysokou loajalitou. Většinu jejich nákupů tvoří nákupy s minimálně 40 položkami, hodnota jejich nákupního koše se pohybuje vysoko nad průměrem hodnoty všech realizovaných nákupů.

Řešení výrazně zkracuje čekací dobu u pokladen. Je první svého druhu v zemích středovýchodní Evropy a získává stále větší počet uživatelů. Jeho úspěch by byl nemyslitelný bez vysoké úrovně kvality čárových kódů. Společnost Globus se ve spolupráci se sdružením GS1 Czech Republic a svými dodavateli dloudobě, intenzivně věnuje zlepšování kvality čárových kódů.

Rádce nakupování s využitím rozšířených B2C dat

Tím možnosti systému zdaleka nekončí. V červnu tohoto roku byl spuštěn modul se základními funkcemi, do nichž patří i upozorňování na akční výrobky. Systém nizozemské společnosti Re-Vision představuje modulární řešení se širokým potenciálem dalších funkcionalit, s jejichž zprovozněním další fáze projektu Scan & Go počítají. „Pro další rozšiřování je systém technicky připraven. Vše je otázka hodnověrných dat,“ říká Miroslav Exner. Řešení umožní lepší komunikaci obchodníka se spotřebitelem. Zákazníkovi poskytne rozšířené produktové informace (po stisknutí tlačítka „i“ na skeneru). Nakupující si tak snadno zjistí složení výrobku, jeho nutriční hodnoty apod.

Např. alergici si budou moci ve svém profilu zaregistrovat nevhodné potraviny. Při skenování produktu, který obsahuje alergenní složky, bude systém zákazníka automaticky upozorňovat. „V tom okamžiku se z mechanické pomůcky, která urychluje odbavení, stane informační nástroj s přidanou hodnotou,“ doplňuje Miroslav Exner a v této souvislosti znovu připomíná důležitost kvalitních kmenových dat.

Systém je připraven na zavedení dalších služeb

Na obdobné bázi může být dále nabízena personalizovaná služba elektronického nákupního seznamu podle zákazníkem stanovených preferencí. Další možností, která je v zahraniční běžně využívána, je služba elektronických kuponů. Konkrétnímu zákazníkovi se po přihlášení do systému kupony zobrazí přímo na displeji skeneru. V budoucnu je možná také realizace pokročilých konceptů, jako je navigace na prodejně.

Za čtyři měsíce provozu pilotního projektu se do programu spuštěného v hypermarketu Globus v Praze Čakovicích registrovalo přes 5000 zákazníků, bylo realizováno přes 20 000 nákupů a průměrná hodnota nákupního košíku je o desítky procent vyšší než u standardního odbavení přes běžné pokladny. Takto je realizováno přes 2000 nákupů týdně a trend týdenního růstu je 5–8 %. Za čtyři měsíce provozu činí podíl obratu programu Scan & Go na obratu celé pokladní zóny v průměru přes 7 %, což je dáno právě vyšší hodnotou jednoho nákupu.

 Základem projektu Scan & Go je odolný mobilní terminál vybavený čtečkou čárových kódů a barevným displejem. Zařízení s velmi jednoduchým ovládáním nabízí možnost budoucího rozšiřování funkcí pro zákazníky. V prodejně je nutné generovat speciální čárové kódy pro zboží, které je standardně neobsahuje na obalu, jako je například pečivo. Při nákupu zákazník naskenuje tzv. PLU kód (z angl. Price Look-Up) umístěný u pečiva a následně ho skener sám vybídne k zadání počtu kusů.

Bezchybné fungování systému samoobslužného nakupování je závislé na vysoké úrovni kvality čárových kódů prodávaného zboží. Této problematice se obchodní řetězec Globus dlouhodobě věnuje a s dodavateli na zlepšování kvality čárových kódů kontinuálně spolupracuje. Podle Miroslava Exnera se pracovníci prodejny za půl roku projektu nesetkali se stížností na problematické dekódování čárového kódu. Za čtyři měsíce provozu pilotního projektu se do programu spuštěného v hypermarketu Globus v Praze Čakovicích registrovalo přes 5000 zákazníků, bylo realizováno přes 20 000 nákupů a průměrná hodnota nákupního košíku je o desítky procent vyšší než u standardního odbavení přes běžné pokladny. Takto je realizováno přes 2000 nákupů týdně a trend týdenního růstu je 5–8 %. Za čtyři měsíce provozu činí podíl obratu programu Scan & Go na obratu celé pokladní zóny v průměru přes 7 %, což je dáno právě vyšší hodnotou jednoho nákupu.

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .