EPC/RFID centrum Praha otevřeno

Sdružení GS1 Czech Republic zahájilo provoz nezávislého centra pro podporu praktických aplikací EPC/RFID technologie. EPC/RFID centrum nabízí základní testování (i v terénu u zákazníků), zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz na základě zadání uživatelů. Zajišťuje konzultace a školení spojená s ukázkami technologie v praxi.

GS1 Czech Republic otevřením centra doplňuje a zkvalitňuje portfolio služeb a nabízí uživatelům účinnou pomoc ve všech fázích projektů souvisejících s implementací RFID technologie nebo kombinujících tuto technologii s dalšími standardy Systému GS1.

Přehled služeb EPC/RFID centra

  • Školení, konzultace, prezentace, praktické ukázky
  • Přednášky pro EPC/RFID začátečníky i pokročilé
  • Studie proveditelnosti a ROI analýza
  • Testování u zákazníka pomocí mobilního vybavení

Laboratoř disponuje rozsáhlou kolekcí tagů různých frekvencí pro rozmanitá použití, včetně aktivních tagů, tagů na kov, laundry tagů či NFC tagů.
Laboratoř disponuje rozsáhlou kolekcí tagů různých frekvencí pro rozmanitá použití, včetně aktivních tagů, tagů na kov, laundry tagů či NFC tagů.
Zdroj: GS1 ČR

Od revoluce, kterou do světa maloobchodu přinesl výběr jednotného standardu pro identifikaci obchodních položek, letos uplynulo 40 let. Standardní čárové kódy Systému GS1 (do roku 2005 systém EAN•UPC) se postupně rozšířily ze spotřebitelských jednotek na obchodní a logistická balení, podpořily rozmach elektronické výměny dat a dalších systémů, bez kterých si moderní obchod a dodavatelské řetězce jako takové již neumíme představit. Požadavek na ještě efektivnější identifikaci s důrazem na serializaci a nově i snaha zabránit šíření padělků či zvyšujícímu se objemu ztrát obrátila pozornost mnohých obchodních partnerů k radiofrekvenční identifikaci.

Prostřednictvím standardu EPC (Electronic Product Code, elektronický kód produktu) se v rámci Systému GS1 propojují přínosy RFID technologie s již prakticky ověřenými výhodami standardní identifikace. Tato synergie nabízí významný potenciál nejenom pro výrobu, maloobchod a logistiku, ale i pro celou řadu dalších odvětví.Rostoucímu zájmu o technologii RFID v ČR vychází vstříc sdružení GS1 Czech Republic: v prosinci otevřelo nezávislé centrum pro testování reálných i zamýšlených aplikací RFID technologie.

Národní organizace GS1, které spolupracují v European EPC Business Lab Network

  • GS1 Austria, GS1 Belarus, GS1 Czech
  • Republic, GS1 Finland, GS1 France,
  • GS1 Germany, GS1 Ireland, GS1 Italy,
  • GS1 Norway, GS1 Poland, GS1 UK,
  • GS1 Slovakia, GS1 Slovenia, GS1 Spain,
  • GS1 Sweden

Mobilní UHF RFID brána
Mobilní UHF RFID brána
Zdroj: GS1 ČR

Praha patnáctým členem mezinárodní sítě laboratoří EPC/RFID

Od svého vzniku v roce 2007 tvoří standard EPC vedle čárových kódů GS1 jeden z pilířů globálního systému standardů pro automatickou identifikaci, sběr dat a jejich sdílení v dodavatelském řetězci. Globální organizace GS1 se ve spolupráci s řadou významných světových univerzitních i průmyslových výzkumných pracovišť podílí na dalším vývoji EPC/RFID technologie.

V Evropě funguje pod záštitou regionální organizace GS1 in Europe síť laboratoří EPC/RFID Business Lab Network, která se věnuje propagaci a podpoře praktických aplikací. Laboratoře poskytují nezávislé zázemí pro testování reálných i plánovaných řešení pro soukromý i veřejný sektor. Vypracovávají studie proveditelnosti i návratnosti investic, jejich pracovníci často pracují v terénu u zákazníků. Doposud je do sítě s bohatým sdíleným know-how zapojeno patnáct pracovišť, nově otevřené EPC/RFID centrum v prostorách GS1 Czech Republic v Praze je jedním z nich.

EPC – Elektronický kód produktu EPC je unikátní identifikační struktura umožňující rozlišit každou jednotlivou položku v dodavatelském řetězci. Jeho nosičem je RFID tag, který se skládá ze dvou částí – antény a čipu (představme si ho jako malý počítač). Například EPC o velikosti 96 bitů nabízí prostor pro identifikaci až 268 milionů výrobců, z nichž každý může označit až 16 milionů produktů, resp. produktových řad (tříd), s kapacitou neuvěřitelných 68 miliard sériových (pořadových) čísel v každé z nich. EPC může být, stejně jako ostatní identifikační struktury, propojen s dynamickými údaji o identifikovaném produktu, jako jsou například datum výroby, šarže, exspirace produktu apod.

O autorce – Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP

avatar: Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP

Produktová manažerka EPC/RFID, GS1 Czech Republic

Specializuje se na RFID technologii a oblast zdravotnictví.