Vydány směrnice pro RFID na železnici

GS1 in Europe publikovalo soubor doporučení týkajících se využívání standardů Systému GS1 v železniční dopravě. Publikace je volně ke stažení na www.gs1.eu.

Pracovní skupina s názvem RFID in Rail se v loňském roce zabývala analýzou potřeb a nároků, které vznášejí subjekty zapojené v sektoru železniční dopravy. Současně pracovala na přípravě doporučených postupů pro zavádění a využívání standardů Systému GS1. Dokument, který spatřil světlo světa letos v březnu, obsahuje nezbytné know-how pro využívání standardů GIAI (Global Individual Asset Identifier) a SGTIN (Serialized Global Trade Item Number) v identifikaci a sledování pohybu lokomotiv, vagonů i jejich částí, jako jsou podvozky či nápravy, a dále flotil automobilů ve správě železnic a zařízení potřebného k údržbě a servisu železniční infrastruktury.

V pracovní skupině RFID in Rail převládají zástupci skandinávských členských organizací GS1. Projekty především z Finska a Švédska se díky využití standardů GS1 staly vzorem a základem pro obdobné vzájemně kompatibilní aplikace v dalších evropských zemích.

Finský pilot z roku 2011

Příkladem může být projekt realizovaný finským železničním operátorem VR Transport. Přední skandinávská logistická společnost s 2600 zaměstnanci působí v deseti evropských zemích včetně Ruské federace. RFID tagy nechala označit více než 10 000 vagonů, které jsou načítány pomocí statických čteček VRRU (Vilant Railroad Reader Units).

Čtecí zařízení jsou schopna načítat RFID tagy na projíždějících vozech na vzdálenost několika metrů. V reálném čase poskytují informace, jako např. seznam železničních vozů míjející soupravy, jejich rychlost, směr apod. Sběr a přenos dat je centrálně řízen přes správce Vilant Device / Asset Tracking Manager.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.